Erinevus lehekülje "Sõjaväepolitsei" redaktsioonide vahel

Veel mõned muudatused
(Esmased parandused)
(Veel mõned muudatused)
 
=== Uurimisosakond ===
põhiülesanneteks on: kriminaalmenetluse läbiviimine kaitseväes ja Kaitseliidus,  teenistuslike juurdluste läbiviimine kaitseväe juhataja ja Sõjaväepolitsei ülema korraldusel, süütegude ennetamine ja tõkestamine kaitseväes ja Kaitseliidus;
põhiülesanneteks on:
 
1) kriminaalmenetluse läbiviimine kaitseväes ja Kaitseliidus;
 
2) teenistuslike juurdluste läbiviimine kaitseväe juhataja ja Sõjaväepolitsei ülema korraldusel;
 
3) süütegude ennetamine ja tõkestamine kaitseväes ja Kaitseliidus;
 
=== Planeerimisosakond ===
põhiülesanneteks on: sõjaväepolitsei valdkonna planeerimine ja analüüs; sõjaväepolitsei struktuuri ja paigutuse planeerimine; Sõjaväepolitsei eelarve eelnõu projekti koostamine;
põhiülesanneteks on:
 
1) sõjaväepolitsei valdkonna planeerimine ja analüüs;
 
2) sõjaväepolitsei struktuuri ja paigutuse planeerimine;
 
3) Sõjaväepolitsei eelarve eelnõu projekti koostamine;
 
=== Logistikaosakond ===
põhiülesanneteks on: sõjaväepolitsei tegevuse logistiline planeerimine; sõjaväepolitsei relvastuse ja laskemoona haldamine; sõjaväepolitsei transpordi ja tehnikavahendite haldamine;
põhiülesanneteks on:
 
1) sõjaväepolitsei tegevuse logistiline planeerimine;
 
2) sõjaväepolitsei relvastuse ja laskemoona haldamine;
 
3) sõjaväepolitsei transpordi ja tehnikavahendite haldamine;
 
=== Operatiivteenistus ===
põhiülesanneteks on: järelevalve teostamine kaitseväedistsipliini üle kaitseväes ja Kaitseliidus; liiklusjärelevalve kaitseväe sõidukite üle; liikluse reguleerimine kaitseväe ja Kaitseliidu sõidukite organiseeritud liikumisel;
põhiülesanneteks on:
 
1) järelevalve teostamine kaitseväedistsipliini üle kaitseväes ja Kaitseliidus;
 
2) liiklusjärelevalve kaitseväe sõidukite üle;
 
3) liikluse reguleerimine kaitseväe ja Kaitseliidu sõidukite organiseeritud liikumisel;
 
=== Kantselei ===
2)põhiülesanneteks on: Sõjaväepolitsei asjaajamise ja dokumentide arhiveerimise korraldamine; tööks vajaliku inventari, seadmete ja materjali soetamine, sealhulgas bürootarvete, dokumendiplankide, pitsatite ja templite tellimine; riigisaladuse kaitse korraldamine oma vastutusalas;
põhiülesanneteks on:
 
1) Sõjaväepolitsei asjaajamise ja dokumentide arhiveerimise korraldamine;
 
2) tööks vajaliku inventari, seadmete ja materjali soetamine, sealhulgas bürootarvete, dokumendiplankide, pitsatite ja templite tellimine;
 
3) riigisaladuse kaitse korraldamine oma vastutusalas;
 
== Sõjaväepolitsei teistes riikides ==
Järgnevalt on välja toodud ülevaade mõne eripärasema riigi sõjaväepolitseist.
 
=== [[Rumeenia]] ===
10

muudatust