Erinevus lehekülje "Sõjaväepolitsei" redaktsioonide vahel

Esmased parandused
P (parandasin veel)
(Esmased parandused)
{{allikad}}
 
[[Pilt:Sõjaväepolitsei.JPG|pisi|Eesti sõjaväepolitsei]]
'''Sõjaväepolitsei''' (lühend '''SP''') on riigi [[relvajõud]]ude koosseisu kuuluv julgeoleku- ja korrakaitseüksus, mille ülesanded ja [[jurisdiktsioon]] on reeglina seotud relvajõudude isikkoosseisu ja territooriumiga.
 
Sõjaväepolitsei (inglise keeles ''military police'', lühend ''MP''), teostab järelevalvet sõjaväelise distsipliini üle ning aitab tagada relvajõudude isikkoosseisu ja sõjaliste objektide julgeolekut. Sõjaväeüksuste liikumisel on SP abiks kolonnide kiirel ja tõrgeteta liikumisel ettenähtud sihtkohtadesse. Sõjalise operatsiooni ajal võib SP ülesannete hulka kuuluda ka sõjavangide eskortimine ja valve.
 
Sõjaväepolitsei (inglise keeles ''military police'', lühend ''MP''), teostab järelevalvet sõjaväelise distsipliini üle ning aitab tagada relvajõudude isikkoosseisu ja sõjaliste objektide julgeolekut. Sõjaväeüksuste liikumisel on SP abiks [[Kolonn|kolonnide]] kiirel ja tõrgeteta liikumisel ettenähtud sihtkohtadesse. Sõjalise operatsioonikolonnoperatsiooni ajal võib SP ülesannete hulka kuuluda ka [[Sõjavang|sõjavangide]] eskortimine ja valve.
Sõjaväepolitsei ülem on Eestis kaitseväe juhataja vahetus alluvuses. <ref name=":0">[https://www.riigiteataja.ee/akt/129072014005 Kaitseväe põhimäärus]</ref>
 
Mõnes riigis (näiteks [[Prantsusmaa]], [[Itaalia]], [[Hispaania]]) täidab sõjaväepolitsei ülesandeid sõjaväestatud politseiüksus ehk [[sandarmeeria]], millel on riigis tavapolitseiga võrdsed õigused ja sarnased ülesanded
{{Vaata| Eesti sõjaväepolitsei}}
 
[[Eesti kaitsevägi|Eesti kaitseväes]] on SP kaitseväe keskalluvusega struktuuriüksus, mille ülesannete hulka kuuluvad: distsipliinijärelevalve teostamine, liiklusjärelevalve teostamine, liikluse reguleerimine, õigusrikkumiste menetlemine oma pädevuse piires ning erinevad kaitsejõudude tegevusega seotud julgeolekuülesanded.
 
Sõjaväepolitsei struktuurüksusena asub Tallinnas ning sõjaväepolitsei koosseisus oleva väeüksus on [[vahipataljon]]. <ref name=":0" /> Sõjaväepolitsei ülem on Eestis kaitseväe juhataja vahetus alluvuses. <ref name=":0">[https://www.riigiteataja.ee/akt/129072014005 Kaitseväe põhimäärus]</ref>
 
<nowiki> </nowiki>Ülesannete täitmisel, mis nõuavad selget eristumist, peab sõjaväepolitseinik kandma paremal õlavarrel musta käesidet, millel on kujutatud hõbedased tähed "SP".<ref name=":2">[http://riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13117947 Sõjaväepolitsei põhimäärus], 6. jaanuar 2009.
* koostöö tegemine teiste riigi- ja kohalike omavalitsuste asutustega
* muude seadusest ja teistest õigusaktidest tulenevate või kaitseväe juhataja poolt määratud ülesannete täitmine
Lisaks sellele on sõjaväepolitsei üksuste ülesanne sõjavange valvata, massirahutusi maha suruda, isikuid ja kolonnide eskortida, liiklust reguleerida ja teeluure ning järelevalve.<ref>[http://www.mil.ee/et/kaitsevagi/muud-yksused/vahipataljon Vahipataljoni ülevaade]</ref> Sõjaväepolitseile on üritatud juurde saada ka liiklusjärelvalve tegemise õigust, kuid see ettepanek ei ole läbi läinud. <ref>Postimehe [http://www.postimees.ee/2873645/sojavaepolitsei-ei-saa-liiklusjarelevalve-tegemise-oigust artikkel] sõjaväepolitse liiklusjärelevalve tegemise õigusest</ref>
 
Ajateenistuses läbitava sõjaväepolitsei väljaõppes keskendutakse linnalahingu, VIP-eskordi, massirahutuste mahasurumise, hoonete ja muu läbiotsimise, masinatega orienteerumise ning enesekaitse oskustele. Eesmärk on koolitada sõjaväepolitseinikke ja üksusi, mis on võimelised ellu viima erinevaid operatsioone ja tagama julgestuse. Riigikaitse.ee sõnul on jalaväega võrreldes sõjaväepolitsei laskeharjutused intensiivsemad, vaheldusrikkamad ja rohkem sarnased eriüksuslaste omadega, sest lisaks automaadile [[Galil]] SAR õpitakse kasutama ka püstolit [[Heckler & Koch USP|H&K USP]] ning pumppüssi. Samuti on sõjaväepolitseinike kasutada [[Riot!|RIOT]]-ülikonnad (märuliturvised), kumminuiad ja käerauad. <ref>Riigikaitse.ee [http://riigikaitse.lehed.ee/2012/06/28/parameedikuks-luurajaks-voi-hoopis-sidemeheks/ artikkel]</ref> kaitseväe erialadest
</ref>
 
== Eesti Sõjaväepolitsei õigused ==
4) saada oma teenistusülesannete täitmiseks vajalikku informatsiooni vahetult kõigilt kaitseväelastelt, kaitseväes avalikus teenistuses olevatelt isikutelt ning kaitseliitlastelt.
 
== Eesti sõjaväepolitsei kossseiskoosseis ==
Sõjaväepolitsei struktuuri kuuluvad:<ref name=":2" />
 
== Sõjaväepolitsei teistes riikides ==
 
=== [[Rumeenia]] ===
Rumeenias täidab politseikohustusi Rumeenia relvajõudude jaoks Rumeenia sõjaväepolitsei (''Poliţia Militară).'' Rumeenia sandarmeeria ülesandeks ei ole relvajõudude sees seadust jõustada. Sandarmeeria eesmäargikseesmärgiks on tagada avalik kord ning turve, kodanike õigused, fundamentaalsed vabadused, avalik- ning eravaldus, tuvastada ja ära hoida kuritegevust, kaitsta riigi põhilisi institutsioone ning võidelda terroriaktidega. <ref name=":1" />
 
Rumeenia rahvusliku sandarmeeria funktsioonideks on näiteks:
Rumeenia sandarmeeria teostab väljatoodud funktsioone läbi oma spetsialiseeritud struktuuride.
 
=== [[Brasiilia]] ===
Brasiilias on sõjaväepolitseil kaks tähendust: on ''provost'' üksused, mis tagavad relvajõududes seaduse jõustamist - näiteks on sõjaväepolitsei armeel (''Polícia do Exército, PE),'' mereväel ( ''Polícia da Marinha)'' ning õhuvägedel ( ''Polícia da Aeronáutica, PA).'' Teine sõjaväepolitsei tüüp on tsiiviiltsiviil preventatiivne politsei koos militaarse organisatsiooniga, mis on sarnane sandarmeeridega (''Polícia Militar).''
 
=== [[Ameerika Ühendriigid]] ===
Ameerika Ühendriikide iga sõjaväe osa omab enda sõjaväepolitsei jõude (välja arvatud ''U.S. Cost Guard'', mis on iseenesest juba seadust jõustav agent). Peale seaduse jõustamise täidavad Ameerika Ühendriikide sõjaväepolitseinikud ka lahingrolle - Sõjaväepolitseid on rakendatud Afganistaanis Afganistanis ja Iraagis laialdaselt konvoi turbel, patrullidel, vanemohvitseride turbel ning kinnipeetavate hoidmisel.
 
''Posse Comitatuse'' seaduse järgi on sõjaväepolitseil piiratud õigused väljaspool sõjaväge. <ref>[http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/BILLS-112s1867es/pdf/BILLS-112s1867es.pdf Posse Comitatus Act]</ref> Ainuke võimalus, kuidas sõjaväepolitseil on võimalik seadust tsiviilkorras jõustada, on siis, kui sõjaolukord on välja kuulutatud.
 
=== [[Kanada]] ===
Kanada sõjaväepolitsei (''Canadian Forces Military Police)'' on eriline seetõttu, et sõjaväepolitseinikel on Kanada kriminaalkoodeksi järgi riiklike relvajõududega seotult samad õigused, mis on tsiviil seadusejõustajatel. <ref>[http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/C-46/ Kanada kriminaalkoodeks] </ref> See tähendab, et relvajõudude piirkonnas on sõjaväepolitseinikel õigus arreteerida kõiki hoolimata nende auastmest või positsioonist. Tsiviilelanikke on õigus sõjaväepolitseil KandasKanadas kinni pidada ainult siis kui kuritegu on korda saadetud relvajõudude kinnisvaral, kuritegu on seotud relvajõudude varaga või kui näiteks avaliku korra minister taotleb arreteerimist. Kanada sõjaväepolitseil on õigused ainult seoses relvajõududega, aga kui isik on relvajõudude alal, siis on sõjaväepolitseil õigus indiviid arreteerida ning Kanada kriminaalkoodeksi järgi süüdistus esitada. 
 
==Viited==
10

muudatust