Erinevus lehekülje "Sõjaväepolitsei" redaktsioonide vahel

Suurus jäi samaks ,  5 aasta eest
P
parandasin veel
P (parandasin vea)
P (parandasin veel)
 
== Eesti Sõjaväepolitsei õigused ==
Kaadrikaitseväelasest sõjaväepolitseinikul ja sõjaväepolitsei uurijal on kaitseväedistsipliini järelevalve teostamisel õigus: <ref name=":2" />
 
1) kaitseväedistsipliini rikkumise või rikkumise kahtluse korral peatada iga kaitseväelane ning teenistuskohustuste täitmisel olev kaitseliitlane
 
 2) anda kaitseväelastele ja teenistuskohustuste täitmisel olevatele kaitseliitlastele korraldusi käesolevast põhimäärusest tulenevate Sõjaväepolitsei ülesannete täitmise tagamiseks
 3) siseneda takistamatult kaitseväe ja Kaitseliidu halduses olevatele objektidele. Sisenemine turvaalale, kus töödeldakse riigisaladust, toimub vastavalt riigisaladuse kaitset reguleerivate õigusaktide alusel.
 
 4) saada oma teenistusülesannete täitmiseks vajalikku informatsiooni vahetult kõigilt kaitseväelastelt, kaitseväes avalikus teenistuses olevatelt isikutelt ning kaitseliitlastelt.
 3) siseneda takistamatult kaitseväe ja Kaitseliidu halduses olevatele objektidele. Sisenemine turvaalale, kus töödeldakse riigisaladust, toimub vastavalt riigisaladuse kaitset reguleerivate õigusaktide alusel.
 
 4) saada oma teenistusülesannete täitmiseks vajalikku informatsiooni vahetult kõigilt kaitseväelastelt, kaitseväes avalikus teenistuses olevatelt isikutelt ning kaitseliitlastelt.
 
== Eesti sõjaväepolitsei kossseis ==
Sõjaväepolitsei struktuuri kuuluvad:<ref name=":2" />
 
 1) uurimisosakond;
 2) planeerimisosakond;
 
 3) logistikaosakond;
 2) planeerimisosakond;
 4) operatiivteenistus;
 
 5) kantselei.
 3) logistikaosakond;
 
 4) operatiivteenistus;
 
 5) kantselei.
 
Järgnevalt on väljatoodud mittetäielikud nimekirjad osakondade ülesannetest.
 
1) kriminaalmenetluse läbiviimine kaitseväes ja Kaitseliidus;
 
 2) teenistuslike juurdluste läbiviimine kaitseväe juhataja ja Sõjaväepolitsei ülema korraldusel;
 3) süütegude ennetamine ja tõkestamine kaitseväes ja Kaitseliidus;
 
 3) süütegude ennetamine ja tõkestamine kaitseväes ja Kaitseliidus;
 
=== Planeerimisosakond ===
 
1) sõjaväepolitsei valdkonna planeerimine ja analüüs;
 
 2) sõjaväepolitsei struktuuri ja paigutuse planeerimine;
 3) Sõjaväepolitsei eelarve eelnõu projekti koostamine;
 
 3) Sõjaväepolitsei eelarve eelnõu projekti koostamine;
 
=== Logistikaosakond ===
 
1) sõjaväepolitsei tegevuse logistiline planeerimine;
 
 2) sõjaväepolitsei relvastuse ja laskemoona haldamine;
 32) sõjaväepolitsei transpordirelvastuse ja tehnikavahenditelaskemoona haldamine;
 
 23) sõjaväepolitsei relvastusetranspordi ja laskemoonatehnikavahendite haldamine;
 
=== Operatiivteenistus ===
 
1) järelevalve teostamine kaitseväedistsipliini üle kaitseväes ja Kaitseliidus;
 
 2) liiklusjärelevalve kaitseväe sõidukite üle;
 32liikluse reguleerimineliiklusjärelevalve kaitseväe ja Kaitseliidu sõidukite organiseeritud liikumiselüle;
 
3) liikluse reguleerimine kaitseväe ja Kaitseliidu sõidukite organiseeritud liikumisel;
 
=== Kantselei ===
 
1) Sõjaväepolitsei asjaajamise ja dokumentide arhiveerimise korraldamine;
 
 2) tööks vajaliku inventari, seadmete ja materjali soetamine, sealhulgas bürootarvete, dokumendiplankide, pitsatite ja templite tellimine;
 3) riigisaladuse kaitse korraldamine oma vastutusalas;
 
 3) riigisaladuse kaitse korraldamine oma vastutusalas;
 
== Sõjaväepolitsei teistes riikides ==
10

muudatust