Erinevus lehekülje "Innove" redaktsioonide vahel

Eemaldatud 1387 baiti ,  6 aasta eest
Kustutasin vana struktuuri kirjelduse ja ajakohastasin Innove tegevusvaldkondade loetelu.
(Lisasin lehele foto Innove peahoonest)
(Kustutasin vana struktuuri kirjelduse ja ajakohastasin Innove tegevusvaldkondade loetelu.)
==Sihtasutuse tegevus==
Innove:
* täidab struktuuritoetuste rakendusüksuse ülesandeid;
* korraldab kvalifikatsioonide ja õppekavade väljatöötamist ning rakendamist eelkõige üld- ja kutsehariduse valdkonnas;
* korraldab karjääriteenustekarjääri- ja õppenõustamisteenuste väljatöötamist ja rakendamist;
* loob võimalused muukeelse elanikkonna lõimumiseks ja toetab sellekohaseid lõimumisprotsesse;
* korraldab karjääriteenuste väljatöötamist ja rakendamist;
* valmistab ette, koordineerib ja rakendab programme ning projekte elukestva õppe ja keele valdkonnas;
* täidab struktuuritoetuste rakendusüksuse ülesandeid;
* korraldab koolitusi, teste ning haridusalase informatsiooni kogumist, analüüsimist ja levitamist;
* loob õppimisvõimalused vastavalt väljastatud koolituslubadele ja asutab selleks sihtasutuse asutustena erakoole ning korraldab nende tegevust, samuti korraldab huviharidust. Erakooli kui sihtasutuse asutuse töökorraldus sätestatakse vastavas erakooli põhikirjas;..<ref name="Organisatsioonist">[http://www.innove.ee/et/organisatsioonist "Organisatsioonist"] Innove kodulehel (vaadatud 1. veebruaril 2013)</ref>
* korraldab muid sihtasutuse eesmärgi täitmiseks vajalikke tegevusi.<ref name="Organisatsioonist">[http://www.innove.ee/et/organisatsioonist "Organisatsioonist"] Innove kodulehel (vaadatud 1. veebruaril 2013)</ref>
 
==Juhtimine ja struktuur==
Sihtasutuse juhtimist korraldab nõukogu, igapäevast tööd juhib aga juhatus, millekuhu esimees onkuuluvad [[Birgit Lao-Peetersoo]] ja Robert Lippin.
2012. aasta 4. septembri seisuga töötas asutuses 178 inimest.<ref name="Organisatsioonist" />
Al 01.08.2014 on sihtasutuses kokku 462 ametikohta.
 
2013'''2015. aasta algusejaanuarist seisuga olion Innoves loodud järgmised struktuuriüksused''':
* kutseharidusehariduse agentuur, kuhu kuuluvad õppekavakeskuskeelekeskus, keelekümbluskeskus, testide ja kutsehariduseuuringute kvaliteedikeskus, õpetaja ja infokoolijuhi keskustäiendusõppekeskus, õppekava ja metoodkakeskus;
* struktuuritoetuste agentuur, kuhu kuuluvad elukestva õppe üksus, tööelu üksus, investeeringute üksus ja järelvalve üksus;
* üldhariduse ja seire agentuur, kuhu kuuluvad keelekeskus, testide korralduskeskus, keelekümbluskeskus, õppekava- ja eksamitekeskus ning rahvusvaheliste uuringute ja analüüsikeskus;
* karjääri- ja nõustamisteenuste arenduskeskus;
* administratiivkeskus;
* finantskeskus.<ref name="Organisatsioonist" />
 
2014. aasta augustist on Innoves loodud järgmised struktuuriüksused:
* kutsehariduse agentuur, kuhu kuuluvad õppekavakeskus ja kutsehariduse kvaliteedi ja info keskus;
* struktuuritoetuste agentuur, kuhu kuuluvad elukestva õppe üksus, tööelu üksus, investeeringute üksus ja järelvalve üksus;
* üldhariduse ja seire agentuur, kuhu kuuluvad keelekeskus, testide korralduskeskus, keelekümbluskeskus, õppekava- ja eksamitekeskus ning rahvusvaheliste uuringute ja analüüsikeskus;
* hariduse tugiteenuste agentuur, kuhu kuuluvad Rajaleidja arenduskeskus ning 15 maakondliku Rajaleidja keskust;
* struktuuritoetuste agentuur, kuhu kuuluvad elukestva õppe üksuskeskus, tööelu üksuskeskus, investeeringute üksuskeskus ja järelvalve üksuskeskus;
* administratiivkeskus;
* finantskeskus;
* Rahvusvaheliserahvusvahelise koostöö keskus;
* Tallinna Euroopa kool.
* finantskeskusTallinna Euroopa kool.<ref name="Organisatsioonist" />
 
2015. aasta jaanuarist on Innoves loodud järgmised struktuuriüksused:
* Hariduse agentuur, kuhu kuuluvad keelekeskus, keelekümbluskeskus, testide ja uuringute keskus, õpetaja ja koolijuhi täiendusõppekeskus, õppekava ja metoodkakeskus;
* Hariduse tugiteenuste agentuur, kuhu kuuluvad Rajaleidja arenduskeskus ning 15 maakondliku Rajaleidja keskust;
* Struktuuritoetuste agentuur, kuhu kuuluvad elukestva õppe keskus, tööelu keskus, investeeringute keskus ja järelvalve keskus;
* Administratiivkeskus;
* Finantskeskus;
* Rahvusvahelise koostöö keskus;
* Tallinna Euroopa kool.
 
==Viited==
85

muudatust