Erinevus lehekülje "Tallinna Ülikooli Haapsalu Kolledž" redaktsioonide vahel

P
resümee puudub
P
P
}}
 
'''[[Tallinna Ülikool|Tallinna Ülikooli]] [[Haapsalu]] [[Kolledž]]''' on pakubharidusasutus kõrgharidustLäänemaal, rakenduskõrgharidusemis pakub tasemelrakenduskõrgharidust neljal erialal:
*# Rakendusinformaatika
*# Liiklusohutus
*# Tervisejuht
*# Käsitöötehnoloogiad ja disain
ning [[haridustehnoloogia]] täienduskoolitust tegevõpetajatele.
Pakutakse täienduskoolituskursusi kolledži õppevaldkondades.
* Haridustehnoloogia täienduskoolitus tegevõpetajatele
 
== Kolledži ajalugu ==
Tallinna Ülikooli Haapsalu Kolledž alustas tegevust 1998.a. andes ülikooliharidust ja pakkudes Lääne regiooni haridustöötajatele täienduskoolitust.
Haapsalu Kolledž on iseseisev õppe-, teadus-ja arendusasutus, mis tegutseb ülikooliseaduse ja kolledži põhikirja alusel.
 
'''Direktorid:'''
* 1996 – 2011 Eve Eisenschmidt
* 2011 – 2012 Janno Kriiska
* 2012 – ... Triin Laasi
 
'''Kolledž on pakkunud ja pakub kõrgharidust järgmistel erialadel:'''
* Klassiõpetaja (avati õppeaastal 1998/1999)
* Infotehnoloogia (õpe toimus õppeaastatel 1999/2000-2002/2003)
 
==Haapsalu Kolledži tegevusmudel==
TLÜ Haapsalu Kolledži rollmissioon regionaalses arendustegevuses:
 
Regioonide konkurentsivõime ja innovaatilise arengu peamiseks tagajaks on haritud ja õppiv elanikkond. Nimetatud eeldusele tugineb ka Tallinna Ülikooli Haapsalu kolledži tegevus ja missioon.
 
Regionaalarengu edendamise suunad läbi kõrgharidusliku koolitustegevuse:
* erialaarendusel maakondlikest prioriteetidest lähtumine.
* koolitustegevuse suunamine lisaks noortele ka täiskasvanud õppijaile ehk siis neile spetsialistidele, kes maakonnas juba edukalt rakendunud, ent kel soov end täiendada.
 
======
 
Tallinna Ülikooli Haapsalu Kolledži uurimis ja arendustegevus:
* '''Tervisedenduse ja Rehabilitatsiooni Kompetentsikeskus (TERE KK)'''
 
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse juhatus otsustas 28. jaanuaril 2010 heaks kiita TLÜ Haapsalu Kolledži poolt esitatud Haapsalu Tervisedenduse ja Taastusravi Kompetentsikeskuse ideekavandi.  Kokku toetati 9 piirkondliku kompetentsikeskuse arendamise ideekavandit. Väljapoole Harju- ja Tartumaad rajatavates kompetentsikeskustes hakatakse ettevõtjate ja teadlaste koostöös välja töötama rahvusvahelise konkurentsivõimega uuendusi piirkonnale omastes valdkondades.
* '''Õpetajale'''
 
SelleleÕppevara lehele on koondatud õppevarasait, mille koostajateks on õpetajad-praktikud ja õpetajakoolituse õppejõud.
* '''Läänemaa Elukeskkonna Tuleviku-uuringute Sihtasutus (LETS)'''
 
Sihtasutuse eesmärkideks on omavalitsuste strateegilise juhtimissuutlikkuse arendamine läbi uurimistegevuse ja
koolitamise ning kolledži õppeprotsesside ja regionaalse arendustegevuse sidususe tugevdamine.Samuti on sihtasutus võtnud endale eesmärgiks koondada olemasolev teadusinfo ja senise uurimistegevuse tulemused Läänemaal; algatada, koordineerida ja teostada piirkonna vajadustest lähtuvaid uuringuid ning prognoosida uurimistegevusele toetudes maakonna tulevikusuundumusi. Uurimistulemusi soovitakse kasutada ka sisendina argumenteeritud poliitilise diskussiooni arendamisel riiklikul tasandil.
* '''Laste liiklusväljak'''
 
ning kõigile huvilistele, kes valmistuvad iseseisvalt ja ohutult
liiklema.
* '''Õpetajale'''
 
Sellele lehele on koondatud õppevara, mille koostajateks on õpetajad-praktikud ja õpetajakoolituse õppejõud.
* '''Läänemaa Elukeskkonna Tuleviku-uuringute Sihtasutus (LETS)'''
 
Sihtasutuse eesmärkideks on omavalitsuste strateegilise juhtimissuutlikkuse arendamine läbi uurimistegevuse ja
koolitamise ning kolledži õppeprotsesside ja regionaalse arendustegevuse sidususe tugevdamine.
Samuti on sihtasutus võtnud endale eesmärgiks koondada olemasolev teadusinfo ja senise uurimistegevuse tulemused Läänemaal; algatada, koordineerida ja teostada piirkonna vajadustest lähtuvaid uuringuid ning prognoosida uurimistegevusele toetudes maakonna tulevikusuundumusi. Uurimistulemusi soovitakse kasutada ka sisendina
argumenteeritud poliitilise diskussiooni arendamisel riiklikul tasandil.
* '''Mootorsõidukijuhi õpetaja tase 6 kutse andmine'''
 
11

muudatust