Erinevus lehekülje "Tallinna Ülikooli Haapsalu kolledž" redaktsioonide vahel

P
resümee puudub
P
P
}}
 
'''[[Tallinna Ülikool|Tallinna Ülikooli]] [[Haapsalu]] [[Kolledž]]''' Kolledžis pakub kõrgharidust rakenduskõrghariduse tasemel neljal erialal:
 
* Rakendusinformaatika
 
* Liiklusohutus
'''Tallinna Ülikooli Haapsalu Kolledž''' on kõrgkool, mis muudab eelkõige kuurortina tuntud väikelinna Haapsalu ülikoolilinnaks ning võimaldab kõrghariduse omandamist uudsetel ja Eestis ainulaadsetel erialadel.
* Tervisejuht
 
* Käsitöötehnoloogiad ja disain
Meie identiteedi aluseks on ühelt poolt akadeemilisus ja osadus emaülikoolist ja teisalt sidusus ümbritseva regiooniga. Tuginedes Tallinna Ülikooli traditsioonidele ja kvaliteedile, panustab kolledž läbi õppe-, arendus- ja uurimistöö teadlikult ka regionaalarengusse.
OlemePakutakse kolledži avamisest alates pakkunud täienduskoolituskursusi meie kõikideskolledži õppevaldkondades.
 
* Haridustehnoloogia täienduskoolitus tegevõpetajatele
Paiknemine eemal suurtest tõmbekeskustest esitab meile olulisi väljakutseid – eristuda ja paista silma, olla atraktiivne ja leidlik ning pakkuda nii Eesti kui Euroopa kontekstis konkurentsivõimelist õpet. Me ei saa leppida keskpärasega. Selleks, et õigustada oma tudengite usaldust ja haridusmaastikul püsima jääda, peame me taotlema parimat kõiges, mida teeme!
 
Oma olemuselt on TLÜ Haapsalu Kolledž elukestva õppe ideed kandev haridusasutus, mis pakub õppimisvõimalusi väga erinevatele sihtrühmadele ja erinevatel õppetasemetele.
Meie uksed on avatud nii tudengiks pürgijaile kui täienduskoolitusest huvitatuile, nii koostööpartneritele kui ideekaaslaste otsijaile!
 
Tallinna Ülikooli Haapsalu Kolledžis pakub kõrgharidust rakenduskõrghariduse tasemel neljal erialal:
* [http://www.tlu.ee/et/haapsalu-kolledzh/Erialad/Rakendusinformaatika Rakendusinformaatika] (tarkvaraarendus ja -disain). Rakenduskõrgharidusõpe (nominaalõppeaeg 3 aastat).
* [http://www.tlu.ee/et/haapsalu-kolledzh/Erialad/Liiklusohutus Liiklusohutus] Rakenduskõrgharidusõpe (nominaalõppeaeg 3 aastat)
* [http://www.tlu.ee/et/haapsalu-kolledzh/Erialad/Tervisejuht Tervisejuht] Rakenduskõrgharidusõpe (nominaalõppeaeg 3 aastat)
* [http://www.tlu.ee/et/haapsalu-kolledzh/Erialad/Kasitootehnoloogiad-ja-disain Käsitöötehnoloogiad ja disain] Rakenduskõrgharidusõpe (nominaalõppeaeg 3 aastat)
Oleme kolledži avamisest alates pakkunud täienduskoolituskursusi meie kõikides õppevaldkondades.
* [http://www.tlu.ee/et/haapsalu-kolledzh/Taienduskoolitus/Haridustehnoloogia-taienduskoolitus Haridustehnoloogia täienduskoolitus]
 
== Kolledži ajalugu ==
Tallinna Ülikooli Haapsalu Kolledž alustas tegevust 1998.a. andes ülikooliharidust ja pakkudes Lääne regiooni haridustöötajatele kvaliteetset täienduskoolitust.
 
Kolledži rajamine Haapsallu on tähelepanuväärne sündmus mitmes mõttes. Selle sajandi algupoolel tegutses Haapsalu külje all, Uuemõisas, Läänemaa Õpetajate Seminar. Mõned aastad hiljem, viiekümnendatel, avati Haapsalu Pedagoogiline Kool. Seega Haapsalu kolledži rajamisega käivitati õpetajakoolitus Läänemaal kolmandat korda.
 
Haapsalu Kolledž on iseseisev õppe-, teadus-ja arendusasutus, mis tegutseb ülikooliseaduse ja kolledži põhikirja alusel.
 
Direktorid:
* 1996 – 2011 Eve Eisenschmidt
* 2011 – 2012 Janno Kriiska
* 2012 – ... Triin Laasi
 
Kolledž on pakkunud ja pakub kõrgharidust järgmistel erialadel:
* Liiklusohutus (avati õppeaastal 2009/2010 )
* Käsitöötehnoloogiad ja disain (avati õppeaastal 2010/2011)
 
== Kolledži regionaal-poliitilised eesmärgid ==
 
Seoses ühiskonnas toimuvate kiirete muutustega on kolledžil rida regionaal-poliitilisi eesmärke:
 
* Kõrghariduse omandamise võimaldamine kohapeal, kus see on õppijale odavam ja seega kättesaadav laiemale elanikkonnale
* Regionaalse vaimsuse tõstmine, koondades ja pakkudes võimalusi enesearendamiseks piirkonna edumeelsetele inimestele
* Eneseteostuse ja täienduskoolituse võimaluste loomine noorsoole, motiveerides neid töötama ja elama Lääne regioonis
==Kolledži missioon==
 
TLÜ Haapsalu Kolledž toetab Lääne regiooni arengut kvaliteetse koolitus-, uurimis- ja arendustegevuse kaudu. Kolledži missioon on tõsta õpetajahariduse kvaliteeti, arendada regionaalset ettevõtluskeskkonda, edendada tervist ja ohutut liikluskultuuri, tehes koostööd regiooni teiste organisatsioonide, asutuste ning ülikoolidega nii Eestis kui rahvusvahelisel tasandil.
 
==Haapsalu Kolledži tegevusmudel==
 
======
* [http://www.terekk.ee/ '''Tervisedenduse ja Rehabilitatsiooni Kompetentsikeskus (TERE KK)]'''
 
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse juhatus otsustas 28. jaanuaril 2010 heaks kiita TLÜ Haapsalu Kolledži poolt esitatud Haapsalu Tervisedenduse ja Taastusravi Kompetentsikeskuse ideekavandi.  Kokku toetati 9 piirkondliku kompetentsikeskuse arendamise ideekavandit. Väljapoole Harju- ja Tartumaad rajatavates kompetentsikeskustes hakatakse ettevõtjate ja teadlaste koostöös välja töötama rahvusvahelise konkurentsivõimega uuendusi piirkonnale omastes valdkondades.
* [http://www.tlu.ee/et/haapsalu-kolledzh/yhiskonnale/Liiklusvaljak '''Laste liiklusväljak]'''
 
Haapsalu Kolledži Liiklusõppeväljakule on oodatud liiklemist harjutama nii noored jalakäijad kui jalgratturid.
ning kõigile huvilistele, kes valmistuvad iseseisvalt ja ohutult
liiklema.
* '''Õpetajale'''
* [http://www.tlu.ee/et/haapsalu-kolledzh/yhiskonnale/opetajale Õpetajale]
 
Sellele lehele on koondatud õppevara, mille koostajateks on õpetajad-praktikud ja õpetajakoolituse õppejõud.
* [http://www.tlu.ee/et/haapsalu-kolledzh/yhiskonnale/Laanemaa-Elukeskkonna-Tuleviku-uuringute-Sihtasutus-%28LETS%29 '''Läänemaa Elukeskkonna Tuleviku-uuringute Sihtasutus (LETS)]'''
 
Sihtasutuse eesmärkideks on omavalitsuste strateegilise juhtimissuutlikkuse arendamine läbi uurimistegevuse ja
Samuti on sihtasutus võtnud endale eesmärgiks koondada olemasolev teadusinfo ja senise uurimistegevuse tulemused Läänemaal; algatada, koordineerida ja teostada piirkonna vajadustest lähtuvaid uuringuid ning prognoosida uurimistegevusele toetudes maakonna tulevikusuundumusi. Uurimistulemusi soovitakse kasutada ka sisendina
argumenteeritud poliitilise diskussiooni arendamisel riiklikul tasandil.
* [http://www.tlu.ee/et/haapsalu-kolledzh/yhiskonnale/Mootorsoidukijuhi- '''Mootorsõidukijuhi õpetaja tase 6 kutse andmine]'''
 
14.09.2011 kuulutas SA Kutsekoda välja avaliku konkursi kutse andja leidmiseks mootorsõidukijuhi õpetaja kutsele.
 
Avaliku konkursi võitis Tallinna Ülikooli Haapsalu Kolledž. Kutse andmise õigus kehtib kuni 22.11.2016.
* [http://www.tlu.ee/et/haapsalu-kolledzh/yhiskonnale/Mootorsoidukijuhi-jarelkoolitus '''Mootorsõidukijuhi järelkoolitus]'''
 
Tallinna Ülikooli Haapsalu Kolledži poolt pakutava mootorsõidukijuhi järelkoolituse kursus on mõeldud mootorsõidukijuhtidele, kes on esmase juhtimisõiguse perioodil juhtimisõigusest ilma jäetud. Järelkoolituse programmi läbimine annab võimaluse alustada juhtimisõiguse taastamist Liiklusseadusega ettenähtud korras.
11

muudatust