Erinevus lehekülje "Tallinna Ülikooli Haapsalu Kolledž" redaktsioonide vahel

resümee puudub
}}
 
'''Tallinna Ülikooli Haapsalu Kolledž''' on [[Tallinnakõrgkool, Ülikool]]imis [[kolledž]]muudab eelkõige kuurortina tuntud väikelinna [[Haapsalu]]s ülikoolilinnaks ning võimaldab kõrghariduse omandamist uudsetel ja Eestis ainulaadsetel erialadel.
 
Meie identiteedi aluseks on ühelt poolt akadeemilisus ja osadus emaülikoolist ja teisalt sidusus ümbritseva regiooniga. Tuginedes Tallinna Ülikooli traditsioonidele ja kvaliteedile, panustab kolledž läbi õppe-, arendus- ja uurimistöö teadlikult ka regionaalarengusse.
 
Paiknemine eemal suurtest tõmbekeskustest esitab meile olulisi väljakutseid – eristuda ja paista silma, olla atraktiivne ja leidlik ning pakkuda nii Eesti kui Euroopa kontekstis konkurentsivõimelist õpet. Me ei saa leppida keskpärasega. Selleks, et õigustada oma tudengite usaldust ja haridusmaastikul püsima jääda, peame me taotlema parimat kõiges, mida teeme!
 
Oma olemuselt on TLÜ Haapsalu Kolledž elukestva õppe ideed kandev haridusasutus, mis pakub õppimisvõimalusi väga erinevatele sihtrühmadele ja erinevatel õppetasemetele.
Meie uksed on avatud nii tudengiks pürgijaile kui täienduskoolitusest huvitatuile, nii koostööpartneritele kui ideekaaslaste otsijaile!
 
Tallinna Ülikooli Haapsalu Kolledžis pakub kõrgharidust rakenduskõrghariduse tasemel neljal erialal:
 
* Rakendusinformaatika (tarkvaraarendus ja -disain). Rakenduskõrgharidusõpe (nominaalõppeaeg 3 aastat).
* Liiklusohutus Rakenduskõrgharidusõpe (nominaalõppeaeg 3 aastat)
* Tervisejuht Rakenduskõrgharidusõpe (nominaalõppeaeg 3 aastat)
* Käsitöötehnoloogiad ja disain Rakenduskõrgharidusõpe (nominaalõppeaeg 3 aastat)
 
== Kolledži ajalugu ==
Tallinna Ülikooli Haapsalu Kolledž alustas tegevust 1998.a. andes ülikooliharidust ja pakkudes Lääne regiooni haridustöötajatele kvaliteetset täienduskoolitust.
 
EelmiseKolledži rajamine Haapsallu on tähelepanuväärne sündmus mitmes mõttes. Selle sajandi algupoolel tegutses Haapsalu külje all, [[Uuemõisa]]sUuemõisas, [[Läänemaa Õpetajate Seminar]]. 1950ndatelMõned aastad hiljem, viiekümnendatel, avati [[Haapsalu Pedagoogiline Kool]]. Õpetajakoolitus Läänemaal käivitati kolmandat korda [[1998]]. aastal, kui alustas tegevustSeega Haapsalu Kolledž,kolledži pakkudesrajamisega ülikooliharidustkäivitati jaõpetajakoolitus LääneLäänemaal regioonikolmandat haridustöötajatele kvaliteetset täienduskoolitustkorda.
 
Haapsalu Kolledž on iseseisev õppe-, teadus-ja arendusasutus, mis tegutseb ülikooliseaduse ja kolledži põhikirjaaluselpõhikirja alusel. Kolledž pakub kõrgharidust neljal erialal:
Kolledž on pakkunud ja pakub kõrgharidust järgmistel erialadel:
*[[Rakendusinformaatika]]
 
* Tervisejuht
* Klassiõpetaja (avati õppeaastal 1998/1999)
* Liiklusohutus
* Infotehnoloogia (õpe toimus õppeaastatel 1999/2000-2002/2003)
* Käsitöötehnoloogiad ja disain
* Informaatika (õpe toimus õppeaastatel 2001/2002 – 2006/2007)
*[[ Rakendusinformaatika]] (avati õppeaastal 2006/2007)
* Haldus- ja ärikorraldus (avati õppeaastal 2002/2003 )
* Riigiteadused (õpe toimus õppeaastatel 2003/2004, 2004/2005 ja 2006/2007)
* Pedagoogiline nõustamine (õpe toimus õppeaastatel 2004/2005 ja 2005/2006)
* Tervisejuht (avati õppeaastal 2008/2009 )
* Liiklusohutus (avati õppeaastal 2009/2010 )
* Käsitöötehnoloogiad ja disain (avati õppeaastal 2010/2011)
*
 
== Kolledži regionaal-poliitilised eesmärgid ==
 
Seoses ühiskonnas toimuvate kiirete muutustega on kolledžil rida regionaal-poliitilisi eesmärke:
 
* Kõrghariduse omandamise võimaldamine kohapeal, kus see on õppijale odavam ja seega kättesaadav laiemale elanikkonnale;
* Regionaalse vaimsuse tõstmine, koondades ja pakkudes võimalusi enesearendamiseks piirkonna edumeelsetele inimestele;
* Eneseteostuse ja täienduskoolituse võimaluste loomine noorsoole, motiveerides neid töötama ja elama Lääne regioonis;
 
==Kolledži missioon==
TLÜ Haapsalu Kolledž on regionaalne hariduskeskus, mis koordineerib koostööd piirkonna teiste õppeasutustega, eelkõige kutseõppeasutuste ja koolituskeskustega ning ühendab regiooni Eesti ülikoolidega nii Tallinnast kui Tartust.
 
TLÜ Haapsalu Kolledž toetab Lääne regiooni arengut kvaliteetse koolitus-, uurimis- ja arendustegevuse kaudu.
TLÜ Haapsalu Kolledži roll [[Regioon|regionaalses]] arendustegevuses
 
Regioonide konkurentsivõime ja innovaatilise arengu peamiseks tagajaks on haritud ja õppiv elanikkond. Nimetatud eeldusele tugineb ka Tallinna Ülikooli Haapsalu Kolledži tegevus ja missioon.
Kolledži missioon on tõsta õpetajahariduse kvaliteeti, arendada regionaalset ettevõtluskeskkonda, edendada tervist ja ohutut liikluskultuuri, tehes koostööd regiooni teiste organisatsioonide, asutuste ning ülikoolidega nii Eestis kui rahvusvahelisel tasandil.
 
==Haapsalu Kolledži tegevusmudel==
 
TLÜ Haapsalu Kolledži roll [[Regioon|regionaalses]] arendustegevuses:
 
Regioonide konkurentsivõime ja innovaatilise arengu peamiseks tagajaks on haritud ja õppiv elanikkond. Nimetatud eeldusele tugineb ka Tallinna Ülikooli Haapsalu Kolledžikolledži tegevus ja missioon.
 
Regionaalarengu edendamise suunad läbi kõrgharidusliku koolitustegevuse:
 
#* erialaarendusel maakondlikest prioriteetidest lähtumine.
#* koolitustegevuse suunamine lisaks noortele ka täiskasvanud õppijaile ehk siis neile spetsialistidele, kes maakonnas juba edukalt rakendunud, ent kel soov end täiendada.
#* regiooni vajadustest lähtuv uurimis- ja arendustegevus, mis on seotud kolledži õppevaldkondadega.
#* teiste Eesti ülikoolide ressursside vahendamine regiooni.
 
==Vaata ka==
Anonüümne kasutaja