Erinevus lehekülje "Eesti Vabariigi teaduspreemia" redaktsioonide vahel

resümee puudub
* Arstiteaduse aastapreemia: ''[[Marika Mikelsaar]], [[Anne Ormisson]], [[Urmas Siigur,]] [[Epp Sepp]], [[Reet Mändar]], [[Irja Lutsar]], [[Heili Varendi]]'' “Vastsündinu tervise mõjutamine mikrofloora kaudu” (teoreetilis-kliiniline uurimus 1993−1994); ''[[Oleg Kurtenkov]], [[Jevgeni Smorodin]]'' “Maovähi ja kasvajaeelsete seisundite avastamiseks leitud uue markeri alfa-2 makroglobuliini tähtsus vähi diagnostikas”.
* Geo- ja bioteaduste ning põllumajandusteaduste aastapreemia: ''[[Olav Renno]]'' (kollektiivi juht), ''[[Kalev Rattiste]], [[Andres Kuresoo]], [[Vilju Lilleleht]], [[Eerik Leibak]], [[Ene Viht]], [[Jüri Keskpaik]], [[Rein Kuresoo]], [[Eerik Kumari]]'' ([[postuumselt]]), ''[[Henrich Veromann]]'' (postuumselt) “Eesti linnuatlas”. [[Valgus (kirjastus)|Valgus]], 1993; [[Arne Sellin]] “Taimede veemajanduse ökoloogiast”. Artikkel, dets. 1992.
* Sotsiaal- ja humanitaarteaduste aastapreemia: ''[[Olev Luguse]] ja [[Penti Vartia]]'' töögrupid: Eesti kollektiiv: ''[[Heldi Aarma]], [[Elmar Aedna]], [[Eike Hindov]], [[Alfred Kasepalu]], [[Toivo Kuus]], [[Peeter Marksoo]], [[Teet Rajasalu]], [[Urve Venesaar]], [[Mare Viies]]; ''Soome kollektiiv:'' [[Pasi Ahde]], [[Robert Hagfors]], [[Maia-Liisa Järviö]], [[Kalevi Koljonen]], [[Heikki A. Loikkanen]], [[Anti Romppanen]], [[Seppo Laakso]]'' “Eesti ja Soome sotsiaalmajandusliku arengu võrdlus”. Helsingi, 1993; ''[[Gustav Vilbaste]]'' (postuumselt), ''[[Erast Parmasto]], [[Heino Ahven]] (''postuumselt), ''[[Eeva Ahven]], [[Eevi Ross]], [[Madis Peil]]'' “Eesti taimenimetused”, 1993.
 
=== 1995 ===
* Täppisteadused: ''[[Jaan Einasto]]'' (koll.juht), ''[[Maret Einasto]], [[Vaikko Saar]], [[Erik Tago]]'' „Universumi ehituse korrapära uurimine”
* Keemia ja molekulaarbioloogia: ''[[Ilmar Koppel]]'' (koll.juht), ''[[Peeter Burk]], [[Vahur Mäemets]], [[Ivo Leito]],'' „Happelis-aluseliste tasakaalude uurimine gaasifaasis ja lahustes”
* Tehnikateadused: ''[[Enn Mellikov]]'' (koll.juht), ''[[Mare Altosaar]], [[Malle Krunks]], [[Jüri Krustok]], [[Vello Valdna]]'', „Pooljuhtmaterjalid päikeseenergeetikale ja optoelektroonikale”
* Arstiteadus: ''[[Mihkel Zilmer]]'' (koll.juht), ''[[Rein Teesalu]], [[Raul Talvik]], [[Tiina Talvik]], [[Jüri Samarüütel]]'', „Oksüdatiivse stressi patogeneetiline aspekt arteriaalse hüpertensiooni, südamepuudulikkuse, sepsise ja ajukahjustuse puhul”
* Geo- ja bioteadused: ''[[Martin Zobel]]'' (koll.juht), ''[[Kristjan Zobel]], [[Meelis Pärtel]], [[Mari Moora]], [[Jaan Liira]]'', „Taimeliikide kooseksisteerimise ja liigifondi teooria”
* Põllumajandusteadused: ''[[Viive Rosenberg]]'', „Kartuli meristeemi omaduste uurimine taimede haiguskindluse ja saagikuse suurendamise eesmärgil”
* Sotsiaalteadused: ''[[Jüri Allik]],'' sotsiaalteaduste alal 1997. aastal avaldatud teadustööd
* Humanitaarteadused: ''[[Eva Aaver]], [[Leo Anvelt]]'' (postuumselt), ''[[Heli Laanekask]], [[Abel Nagelmaa]],'' monograafia „Otto Wilhelm Masingu kirjad Johann Heinrich Rosenplänterile 1814-1832”
 
=== 1999 ===
Preemia pikaajalise tulemusliku teadustöö eest sai ''PAVEL[[Pavel BOGOVSKIBogovski]]''.
 
Aastapreemiad:
* Täppisteadused: ''[[Ülo Lumiste]]'', uurimuste tsükkel „Semiparalleelsed alammuutkonnad aegruumivormides”
* Keemia ja molekulaarbioloogia: ''[[Agu Laisk]], [[Vello Oja]]'', monograafia „Lehe fotosünteesi dünaamika”
* Tehnikateadused: ''[[Raimund-Johannes Ubar]]'', töö „Digitaalsüsteemide disaini ja diagnostika uued meetodid”
* Arstiteadus: ''[[Raivo Uibo]]'', uurimus „Autoimmuunhaiguste tekkemehhanismid ja immunodiagnostika”
* Geo- ja bioteadused: ''[[Jaanus Paal]]'' (koll. juht), ''[[Silvia Sepp]], [[Malle Leht]], [[Tõnu Möls]]'', tööde tsükkel „Eesti taimekoosluste ja mõnede taimetaksonite mitmekesisus”
* Põllumajandusteadused: ''[[Tamara Enno]], [[Hilma Peuša]], [[Oskar Priilinn]], [[Hans Küüts]]'', uurimistööde tsükkel „Nisu haiguskindluse geneetika ja aretus”
* Sotsiaalteadused: ''[[Rein Taagepera]]'', tööd üldpolitoloogia ja valimissüsteemide valdkonnas
* Humanitaarteadused (preemia jagati kahe töö vahel): ''[[Toomas Karjahärm]]'', monograafiad „Ida ja Lääne vahel”, „Venestamine„[[Venestamine]] Eestis 1880-1917” ja „Eesti haritlaskonna kujunemine ja ideed 1850-1917”, ''[[Arvo Krikmann]]'', monograafia „Sissevaated folkloori lühivormidesse. Põhimõisteid, žanrisuhteid, üldprobleeme”
 
=== 2000 ===
Preemia pikaajalise tulemusliku teadus- ja arendustöö eest sai ''ENDEL[[Endel LIPPMAALippmaa]]''.
 
Aastapreemiad:
* Täppisteadused: ''[[Peeter Saari]]'', tööde tsükkel „Laialivalgumatud valguslained”
* Keemia ja molekulaarbioloogia: ''[[Jaak Järv]]'', tööde tsükkel „Bioaktiivsete ainete toimemehhanismi ja spetsiifilisuse kvantitatiivse analüüsi meetodite arendamine ja rakendused”
* Tehnikateadused: ''[[Hiie Hinrikus]]'', publikatsioonide tsükkel aastatest 1996-1999 „Elektromagnetväljad biomeditsiinitehnikas”
* Arstiteadus: ''[[Toomas Veidebaum]]'', uuringud teemal „Molekulaarsed markerid vähiepidemioloogias
* Geo- ja bioteadused: ''[[Olevi Kull]], [[Ülo Niinemets]]'', uurimistööde tsükkel „Fotosünteesi kohanemine lehestikus”
* Sotsiaalteadused: ''[[Kalev Katus]]'' (koll.juht), ''[[Allan Puur]], [[Luule Sakkeus]], [[Asta Põldma]],'' monograafia „Rahvatikuvananemine Eestis”
* Humanitaarteadused: ''[[Tiiu Erelt]]'' (koll.juht), ''[[Tiina Leemets]], [[Sirje Mäearu]], [[Maire Raadik]]'', „Eesti keele sõnaraamat ÕS 1999” ja sellega seotud keelekorralduslikud raamatud ja artiklid
 
=== 2001 ===
Preemia pikaajalise tulemusliku teadus- ja arendustöö eest sai ''KARL[[Karl REBANERebane]]''.
 
Aastapreemiad:
* Täppisteadused: ''[[Eve Oja]]'', tööde tsükkel “Banachi ruumide aproksimatsiooniomadused ja kaasruumide geomeetria”.
* Keemia ja molekulaarbioloogia: ''[[Mati Karelson]]'', monograafia “Molekulaardeskriptorid kvantitatiivsetes struktuur-omadus sõltuvustes”.
* Tehnikateadused: ''[[Rein Munter]]'' (koll. juht), ''[[Juha Kallas]], [[Sergei Preis]], [[Marina Trapido]]'', tööde tsükkel “Täiustatud oksüdatsiooni protsessid loodusvee varude kaitseks ja vee säästvaks kasutamiseks”.
* Arstiteadus: ''[[Aleksander Žarkovski]]'' (koll. juht), ''[[Anti Kalda]], [[Allen Kaasik]]'', tööde tsükkel “Närvirakkude kahjustus ja ravimsõltuvus: molekulaarsed mehhanismid ja farmakoloogiline preventsioon”.
* Geo- ja bioteadused: ''[[Dimitri Kaljo]]'' (koll. juht), ''[[Leho Ainsaar]], [[Linda Hints]], [[Tõnu Martma]], [[Jaak Nõlvak]],'' tööde tsükkel “Isotoopuuringute tulemusi Eesti paleosoilise arenguloo selgitamisel (ordoviitsiumi ja siluri stratigraafia, klimatoloogia ja okeanoloogia”.
* Põllumajandusteadused: ''[[Ülo Mander]]'' (koll. juht), ''[[Valdo Kuusemets]], [[Krista Lõhmus]], [[Ain Kull]], [[Hannes Palang]]'', tööde tsükkel “Põllumajandusmaastike muutused: mõju aineringele ja selle reguleerimine ökotehnoloogiliste võtetega”.
* Sotsiaalteadused: ''[[Talis Bachmann]]'', monograafia “Mikrogeneetiline lähenemine teadvustatud psüühikale” ja teised publikatsioonid.
* Humanitaarteadused: ''[[Peeter Torop]]'', uurimused slavistika, tõlketeooria ja semiootika valdkonnas.
 
=== 2002 ===
Preemia pikaajalise tulemusliku teadus- ja arendustöö eest sai ''ERAST[[Erast PARMASTOParmasto]].''
 
Aastapreemiad:
* Täppisteadused: ''[[Ene Ergma]]'', tööde tsükkel “Kompaktsete objektidega kaksiktähtede evolutsioon”.
* Keemia ja molekulaarbioloogia: ''[[Nigula Samel]]'' (koll. juht), ''[[Ivar Järving]], [[Reet Koljak]], [[Karin Valmsen]]'', tööde tsükkel “Prostaglandiinide biosüntees selgrootutes”.
* Tehnikateadused: ''[[Jüri Elken]]'' (koll. juht), ''[[Jüri Kask]], [[Tarmo Kõuts]], [[Uno Liiv]], [[Tarmo Soomere]]'', Saaremaa süvasadama võimalike asukohtade hüdrodünaamilised ja geoloogilised uuringud.
* Arstiteadus: ''[[Marika Mikelsaar]]'', uurimuste tsükkel “Inimese normaalne mikrofloora ja olulisemad bakteriaalsed infektsioonid Eestis”.
* Geo- ja bioteadused: ''[[Raivo Mänd]]'' (koll. juht), ''[[Peeter Hõrak]], [[Indrek Ots]], [[Toomas Tammaru]],'' tööde tsükkel “Baasuuringud evolutsioonilise loomaökoloogia vallas – bioloogilise mitmekesisuse huvides”.
* Põllumajandusteadused: ''[[Anne Luik]]'' (koll. juht), ''[[Külli Hiiesaar]], [[Aare Kuusik]], [[Enno Merivee]], [[Luule Metspalu]],'' entomoloogilised uurimused keskkonnasäästliku taimekaitse arendamiseks (1998-2001).
* Sotsiaalteadused: ''[[Kalevi Kull]],'' tööde tsükkel “Jakob von Uexküll ja biosemiootika distsiplinaarsed piirid”.
 
=== 2003 ===
Vastavalt Valitsuse määrusele otsustati edaspidi anda preemiaid pikaajalise tulemusliku teadus- ja arendustöö eest kaks. Need preemiad said ''JAAN[[Jaan EINASTOEinasto]]'' ja ''AIN[[Ain-ELMARElmar KAASIKKaasik]].''
 
Aastapreemiad:
21

muudatust