Erinevus lehekülje "Eesti Vabariigi teaduspreemia" redaktsioonide vahel

resümee puudub
* Arstiteaduse aastapreemia: ''[[Kaljo Villako]]'' (kollektiivi juht), ''[[Agu Tamm]], [[Ivo Kuusk]], [[Margus Lember]], [[Rein Tammur]], [[Toomas Väli]]'' “Pärilik hüpolaktaasia − levik, bioloogilised ja kliinilised aspektid”; ''[[Siiri Veromann]]'' “Silmaläätse kasvajad, eksperimentaalsed ja histoloogilised aspektid”.
* Geo- ja bioteaduste ning põllumajandusteaduste aastapreemia: ''[[Jaan-Mati Punning]]'' (kollektiivi juht), ''[[Katrin Erg]], [[Mati Ilomets]], [[Erik Kaljuvee]], [[Edgar Karofeld]], [[Olevi Kull]], [[Tiiu Koff]], [[Are Kont]], [[Valdo Liblik]], [[Diana Makarenko]], [[Igna Rooma]], [[Avo Rätsep]], [[Mart Varvas]], [[Arvi Toomik]], [[Martin Zobel]]'' “Kirde-Eesti maastike areng ja nende antropogeenne transformatsioon”.
* Sotsiaal- ja humanitaarteaduste aastapreemia: ''[[Helle Metslang]]'' “Aja kategooriad eesti keeles”.
 
=== 1996 ===
* Riigiteaduspreemia pikaajalise tulemusliku teadustöö eest: ''[[Ilmar Öpik]]'' energeetika-alaste uuringute ja ''[[Hans-Voldemar Trass]]'' lihhenoloogia-alaste uuringute eest.
* Täppisteaduste, keemia ja molekulaarbioloogia aastapreemia: ''[[Karl Rebane]], [[Artur Suisalu]], [[Viktor Palm]]'' (jun.) “Ühe lisandmolekuli spektroskoopia”.
* Tehnikateaduste aastapreemia jagati kahe töö vahel: ''[[Ülle Kotta]]'' “Pööramismeetod diskreetsete mittelineaarsete juhtimissüsteemide sünteesiülesannetes” (ingliskeelne monograafia). [[Springer]], 1995; ''[[Leo Mõtus]], [[Michael Godfrey Rodd]]'' (Walesi ülikooli professor) “Reaalaja tarkvara dünaamika analüüs” (ingliskeelne monograafia). Elsevier Science Ltd/Pergamon, 1994.
* Arstiteaduse aastapreemia: ''[[Olga Volož]], [[Lagle Suurorg]], [[Merilaid Saava]], [[Elionora Solodka]], [[Inna Tur]]'' “Südame- ja veresoonkonnahaiguste preventsiooni põhisuundade väljatöötamine ja ellurakendamine pikaajaliste (1980−1995) epidemioloogiliste uuringute alusel”.
* Geo-, bio- ning põllumajandusteaduste aastapreemia: ''[[Anto Raukas]]'' publikatsioonide seeria eest Loode-Euroopa kvaternaarigeoloogiast.
* Sotsiaal- ja humanitaarteaduste aastapreemia: ''[[Mati Erelt]], [[Reet Kasik]], [[Helle Metslang]], [[Henno Rajandi]], [[Kristiina Ross]], [[Henn Saari]], [[Kaja Tael]], [[Silvi Vare]]'' “Eesti keele grammatika” I-II.
 
=== 1997 ===
Riigi teaduspreemia pikaajalise tulemusliku teadustöö eest sai ''VIKTOR[[Viktor PALMPalm]]''.
 
Aastapreemiad:
* Täppisteadused: ''[[Ago Samoson]]'', „Kvadrupooltuumade kahedimensionaalne kõrge lahutusega tuumaresonants spektromeetria mitteorienteeritud pulbrilistes ja amorfsetes tahkistes”
* Keemia ja molekulaarbioloogia: ''[[Mart Ustav]]'', „Papilloomiviiruste genoomi replikatsiooni ja onkogeenide uurimine”
* Arstiteadus: ''[[Mati Rahu]]'' (koll.juht), ''[[Tiiu Aarelaid]], [[Kaja Gornoi]], [[Heidi Thomson]]'', „Vähktõbi Eetis 1968-1992: haigestumus, levimus, elulemus ja suremus”
* Geo- ja bioteadused (preemia jagati kahe töö vahel): ''[[Tõnu Meidla]]'', „Eesti hilisordoviitsiumi ostrakoodid”; ''[[Urmas Kõljalg]]'', „Seeneperekond Tomntella ha suguluses olevad perekonnad parasvöötmelises Euraasias”[[Euraasia|Euraasias]]”
* Sotsiaalteadused: ''[[Wolfgang Drechsler]]'', „Johann Ulrich von Cramer ja demonstreeriv meetod õigusteaduses”
* Humanitaarteadused (jagati kahe töö vahel): ''[[Valter Lang]]'', „Muistne Rävala. Muistised, kronoloogia ja maaviljelusliku asustuse kujunemine Loode-Eestis, eriti Pirita jõe alamjooksul”, ''[[Karl Pajusalu]]'' „Mitmepoolsed lingvistilised kontaktid Lõuna-Eestis. Verbi murdelõpu variatsioonid Karksis”
 
=== 1998 ===
Preemia pikaajalise tulemusliku teadustöö eest sai ''JUHAN[[Juhan PEEGELPeegel]]''.
 
Aastapreemiad:
* Täppisteadused: ''[[Jaan Einasto]]'' (koll.juht), ''[[Maret Einasto]], [[Vaikko Saar]], [[Erik Tago]]'' „Universumi ehituse korrapära uurimine”
* Keemia ja molekulaarbioloogia: ''[[Ilmar Koppel]]'' (koll.juht), ''[[Peeter Burk]], [[Vahur Mäemets]], [[Ivo Leito]],'' „Happelis-aluseliste tasakaalude uurimine gaasifaasis ja lahustes”
* Tehnikateadused: ''Enn Mellikov'' (koll.juht), ''Mare Altosaar, Malle Krunks, Jüri Krustok, Vello Valdna'', „Pooljuhtmaterjalid päikeseenergeetikale ja optoelektroonikale”
* Arstiteadus: ''Mihkel Zilmer'' (koll.juht), ''Rein Teesalu, Raul Talvik, Tiina Talvik, Jüri Samarüütel'', „Oksüdatiivse stressi patogeneetiline aspekt arteriaalse hüpertensiooni, südamepuudulikkuse, sepsise ja ajukahjustuse puhul”
21

muudatust