Erinevus lehekülje "Eesti Vabariigi teaduspreemia" redaktsioonide vahel

 
=== 2014 ===
Preemiad pikaajalise tulemusliku teadus- ja arendustöö eest said: AIN[[Ain HEINARUHeinaru]] ja ENN[[Enn Tarvel]]. TARVEL
 
Aastapreemiad:
* Täppisteadused: ''[[Eve Oja'']] uurimuste tsükli „Operaatorideaalid"Operaatorideaalid ja tensorkorrutised Banachi ruumide struktuuri-uuringutes”uuringutes" eest;
* Keemia ja molekulaarbioloogia: ''[[Kaido Tammeveski'']] uurimuste tsükli “Funktsionaalsed"Funktsionaalsed materjalid elektrokeemilisteks rakendusteks”rakendusteks" eest;
* Tehnikateadused: ''[[Dmitri Vinnikov'']] (kollektiivi juht), ''[[Indrek Roasto]] ja [[Tanel Jalakas'']] uurimuste tsükli „Uudsed"Uudsed alalispingemuundurid taastuvenergeetikas“taastuvenergeetikas" eest;
* Arstiteadus: ''[[Aleksandr Žarkovski'']] uurimuste tsükli „Aju"Aju plastilisuse regulatsiooni molekulaarsed mehhanismid”mehhanismid" eest;
* Geo- ja bioteadused: ''[[Leho Tedersoo'']] uurimuste tsükli „Seente"Seente elurikkuse ja biogeograafia globaalsed mustrid”mustrid" eest;
* Põllumajandusteadused: ''[[Krista Lõhmus'']] ja ''[[Ivika Ostonen-Märtin'']] uurimuste tsükli „Juurtoitumise"Juurtoitumise strateegiad metsade jätkusuutlikkuse tagamisel muutuvates kliima- ja maakasutuse tingimustes”tingimustes" eest;
* Sotsiaalteadused: ''[[Ellu Saar'']] uurimuste tsükli „Hariduslik"Hariduslik stratifikatsioon ja elukestev õpe”õpe" eest;
* Humanitaarteadused: ''[[Andres Ilmar Kasekamp'']] uurimuste tsükli „Balti"Balti riikide poliitiline areng“areng" eest.
 
==Vaata ka==