Erinevus lehekülje "Eesti Vabariigi teaduspreemia" redaktsioonide vahel

 
=== '''1992''' ===
* ''[[Jüri Engelbrecht]]'' “Asümmeetrilised üksiklained. Sissejuhatav käsitlus” (ingliskeelne monograafia). London & Harlow, Longman, 1991;
* ''Juhan Simovart'' “Veiste leukoosi etioloogia, epizootoloogia ja tõrjetulemused”. Moskva, 1991;
* ''[[Asta Õim]]'' “Sünonüümisõnastik”. Tallinn, 1991;
* ''Ain Heinaru'' (kollektiivi juht), ''Jaan Habicht, Ann Kilk, Maia Kivisaar, Andres Mäe, Allan Nurk'' “Biodegradatsiooniplasmiidide molekulaar-geneetiline uurimine ja baktertüvede kasutamine praktikas”. Tartu, 1992.
* ''Lembit Roostar'' (kollektiivi juht), J''üri Samarüütel, Mati Ress, Tähti Saar, Toomas Aro, Toomas Hermlin, Iivi Köbas, Lidia Litvinova, Mae Randala, Ürjo Ploom, Jüri Väli, Arvo Klaar,Hannes Kuiv, Mehis Mikkel'' “Kaasasündinud südamerikete kirurgiline ravi”. Tartu, 1991.
=== '''1993''' ===
* 1993. aastal jagati teaduspreemiad nelja valdkonda: 1) täppisteadused, 2) meditsiin ja põllumajandusteadused, 3) humanitaar- ja sotsiaalteadused ning pedagoogika ja 4) tehnikateadused. Majandusteadused võisid pretendeerida eraldi antavatele majanduspreemiatele.
* Täppisteaduste preemia: ''[[Mart Elango]]'' “Elementaarsed mitteelastsed radiatsiooniprotsessid”.
* Põllumajandusteaduste preemia: kollektiiv koosseisus ''[[Ilmar Müürsepp]], Ülle Jaakmaa, Aavo Kallas, Jevgeni Kurõkin, Elar Valdmann'' “Embrüosiirdamistehnoloogia väljatöötamine ja rakendamine geneetilise progressi kiirendamiseks piimakarja kasvatuses”.
* Tehnikateaduste preemia: kollektiiv koosseisus ''Mart Min'' (kollektiivi juht), ''Raul Lang, Toomas Parve, Ants Ronk'' “Optimaalsete faasisünkronisatsiooni süsteemide ning täpsete sünkroonmuundite loomise meetodid ja vahendid”.
* Humanitaarteaduste preemia: ''Juri Lotman'' “Valitud artiklid Tartu semiootika koolkonna uurimustest ja avastustest” ja ''Juhan Peegel'' “Nimisõna poeetilised sünonüümid regivärssides”.
# geo- ja bioteadused ning põllumajandusteadused;
# sotsiaal- ja humanitaarteadused (sh majandusteadused).
* Riigiteaduspreemia: ''Voldemar Vaga'' Eesti kunstiajaloo-alaste uurimuste ja tööde eest.
 
Riigiteaduspreemia: ''Voldemar Vaga'' Eesti kunstiajaloo-alaste uurimuste ja tööde eest.
* Täppisteaduste, keemia ja molekulaarbioloogia aastapreemia: ''Maido Rahula'' “Uusi probleeme diferentsiaalgeomeetrias” (ingliskeelne monograafia). World Scientific, 1993.
* Tehnikateaduste aastapreemia: ''Hillar Aben, Claude Guillemet'' “Klaasi fotoelastsus” (ingliskeelne monograafia). Springer, 1993.
* Arstiteaduse aastapreemia: ''Marika Mikelsaar, Anne Ormisson, Urmas Siigur, Epp Sepp, Reet Mändar, [[Irja Lutsar]], Heili Varendi'' “Vastsündinu tervise mõjutamine mikrofloora kaudu” (teoreetilis-kliiniline uurimus 1993−1994); ''Oleg Kurtenkov, Jevgeni Smorodin'' “Maovähi ja kasvajaeelsete seisundite avastamiseks leitud uue markeri alfa-2 makroglobuliini tähtsus vähi diagnostikas”.
* Geo- ja bioteaduste ning põllumajandusteaduste aastapreemia: ''Olav Renno'' (kollektiivi juht), ''Kalev Rattiste, Andres Kuresoo, Vilju Lilleleht, Eerik Leibak, Ene Viht, Jüri Keskpaik, Rein Kuresoo, Eerik Kumari'' (postuumselt), ''Henrich Veromann'' (postuumselt) “Eesti linnuatlas”. Valgus, 1993; Arne Sellin “Taimede veemajanduse ökoloogiast”. Artikkel, dets. 1992.
* Sotsiaal- ja humanitaarteaduste aastapreemia: ''Olev Luguse ja Penti Vartia'' töögrupid: Eesti kollektiiv: ''Heldi Aarma, Elmar Aedna, Eike Hindov, Alfred Kasepalu, Toivo Kuus, Peeter Marksoo, Teet Rajasalu, Urve Venesaar, Mare Viies; Soome kollektiiv: Pasi Ahde, Robert Hagfors, Maia-Liisa Järviö, Kalevi Koljonen, Heikki A. Loikkanen, Anti Romppanen, Seppo Laakso'' “Eesti ja Soome sotsiaalmajandusliku arengu võrdlus”. Helsingi, 1993; ''Gustav Vilbaste'' (postuumselt), ''Erast Parmasto, Heino Ahven (''postuumselt),''Eeva Ahven, Eevi Ross, Madis Peil'' “Eesti taimenimetused”, 1993.
21

muudatust