Erinevus lehekülje "Eesti Vabariigi teaduspreemia" redaktsioonide vahel

(Lisasin kõik indiviidid, kes on saanud Eesti vabariigi teaduspreemiad vahemikus 1991 kuni 2014)
* ''Lembit Roostar'' (kollektiivi juht), J''üri Samarüütel, Mati Ress, Tähti Saar, Toomas Aro, Toomas Hermlin, Iivi Köbas, Lidia Litvinova, Mae Randala, Ürjo Ploom, Jüri Väli, Arvo Klaar,Hannes Kuiv, Mehis Mikkel'' “Kaasasündinud südamerikete kirurgiline ravi”. Tartu, 1991.
 
=== <br>'''1993''' ===
'''1993''' ===
* 1993. aastal jagati teaduspreemiad nelja valdkonda: 1) täppisteadused, 2) meditsiin ja põllumajandusteadused, 3) humanitaar- ja sotsiaalteadused ning pedagoogika ja 4) tehnikateadused. Majandusteadused võisid pretendeerida eraldi antavatele majanduspreemiatele.
* Täppisteaduste preemia: ''Mart Elango'' “Elementaarsed mitteelastsed radiatsiooniprotsessid”.
* Humanitaarteaduste preemia: ''Juri Lotman'' “Valitud artiklid Tartu semiootika koolkonna uurimustest ja avastustest” ja ''Juhan Peegel'' “Nimisõna poeetilised sünonüümid regivärssides”.
 
=== <br>'''1994''' ===
'''1994''' ===
1994. aastal kehtestas Vabariigi Valitsus, et igal aastal määratakse üks riigiteaduspreemia “pikaajalise teadustöö tulemuste eest teadlasele või teadlaste kollektiivile” ning eelmise aasta parimate teadustulemuste esiletõstmiseks viis aastapreemiat järgmistes teadusvaldkondades:
# täppisteadused, keemia ja molekulaarbioloogia;
* Sotsiaal- ja humanitaarteaduste aastapreemia: ''Olev Luguse ja Penti Vartia'' töögrupid: Eesti kollektiiv: ''Heldi Aarma, Elmar Aedna, Eike Hindov, Alfred Kasepalu, Toivo Kuus, Peeter Marksoo, Teet Rajasalu, Urve Venesaar, Mare Viies; Soome kollektiiv: Pasi Ahde, Robert Hagfors, Maia-Liisa Järviö, Kalevi Koljonen, Heikki A. Loikkanen, Anti Romppanen, Seppo Laakso'' “Eesti ja Soome sotsiaalmajandusliku arengu võrdlus”. Helsingi, 1993; ''Gustav Vilbaste'' (postuumselt), ''Erast Parmasto, Heino Ahven (''postuumselt),''Eeva Ahven, Eevi Ross, Madis Peil'' “Eesti taimenimetused”, 1993.
 
=== <br>1995 ===
'''1995''' ===
* Riigiteaduspreemia: ''Heidi-Ingrid Maaroos'' (kollektiivi juht), ''Tamara Vorobjova, Raivo Uibo, Kalle Kisand, Rein Tammur, Tiiu Kivik, Kaljo Villako'' epidemioloogilise populatsiooni juhuslikul valikul põhineva meditsiinialase uurimuse eest “Helicobacter pylori infektsiooni sagedus Eestis”.
* Täppisteaduste, keemia ja molekulaarbioloogia aastapreemia: ''Jaak Lõhmus, Eugen Paal, Leo Songsepp'' “Mitteassotsiatiivsed algebrad füüsikas” (ingliskeelne monograafia). Hadronic Press, 1994.
* Sotsiaal- ja humanitaarteaduste aastapreemia: ''Helle Metslang'' “Aja kategooriad eesti keeles”.
 
=== <br>1996 ===
'''1996''' ===
* Riigiteaduspreemia pikaajalise tulemusliku teadustöö eest: ''Ilmar Öpik'' energeetika-alaste uuringute ja ''Hans-Voldemar Trass'' lihhenoloogia-alaste uuringute eest.
* Täppisteaduste, keemia ja molekulaarbioloogia aastapreemia: ''Karl Rebane, Artur Suisalu, Viktor Palm'' (jun.) “Ühe lisandmolekuli spektroskoopia”.
* Sotsiaal- ja humanitaarteaduste aastapreemia: ''Mati Erelt, Reet Kasik, Helle Metslang, Henno Rajandi, Kristiina Ross, Henn Saari, Kaja Tael, Silvi Vare'' “Eesti keele grammatika” I-II.
 
=== <br>1997 ===
'''1997''' ===
Riigi teaduspreemia pikaajalise tulemusliku teadustöö eest sai ''VIKTOR PALM''.
 
* Humanitaarteadused (jagati kahe töö vahel): ''Valter Lang'', „Muistne Rävala. Muistised, kronoloogia ja maaviljelusliku asustuse kujunemine Loode-Eestis, eriti Pirita jõe alamjooksul”, ''Karl Pajusalu'' „Mitmepoolsed lingvistilised kontaktid Lõuna-Eestis. Verbi murdelõpu variatsioonid Karksis”
 
=== <br>1998 ===
'''1998''' ===
Preemia pikaajalise tulemusliku teadustöö eest sai ''JUHAN PEEGEL''.
 
* Humanitaarteadused: ''Eva Aaver, Leo Anvelt'' (postuumselt), ''Heli Laanekask, Abel Nagelmaa,'' monograafia „Otto Wilhelm Masingu kirjad Johann Heinrich Rosenplänterile 1814-1832”
 
=== <br>1999 ===
'''1999''' ===
Preemia pikaajalise tulemusliku teadustöö eest sai ''PAVEL BOGOVSKI''.
 
* Humanitaarteadused (preemia jagati kahe töö vahel): ''Toomas Karjahärm'', monograafiad „Ida ja Lääne vahel”, „Venestamine Eestis 1880-1917” ja „Eesti haritlaskonna kujunemine ja ideed 1850-1917”, ''Arvo Krikmann'', monograafia „Sissevaated folkloori lühivormidesse. Põhimõisteid, žanrisuhteid, üldprobleeme”
 
=== <br>2000 ===
'''2000''' ===
Preemia pikaajalise tulemusliku teadus- ja arendustöö eest sai ''ENDEL LIPPMAA''.
 
* Humanitaarteadused: ''Tiiu Erelt'' (koll.juht), ''Tiina Leemets, Sirje Mäearu, Maire Raadik'', „Eesti keele sõnaraamat ÕS 1999” ja sellega seotud keelekorralduslikud raamatud ja artiklid
 
=== <br>2001 ===
'''2001''' ===
Preemia pikaajalise tulemusliku teadus- ja arendustöö eest sai ''KARL REBANE''.
 
* Humanitaarteadused: ''Peeter Torop'', uurimused slavistika, tõlketeooria ja semiootika valdkonnas.
 
=== <br>2002 ===
'''2002''' ===
Preemia pikaajalise tulemusliku teadus- ja arendustöö eest sai ''ERAST PARMASTO.''
 
* Humanitaarteadused: ''Mari Must'', monograafiad “Vene laensõnad eesti murretes” ja “Põhjaeesti keskmurre: häälikulisi ja morfoloogilisi peajooni”.
 
=== <br>2004 ===
'''2004''' ===
Preemiad pikaajalise tulemusliku teadus- ja arendustöö eest said ''TŠESLAV LUŠTŠIK'' ja ''SULEV VAHTRE''
 
* Humanitaarteadused: ''Mati Laur'', uurimus “Eesti 18. sajandi ajalugu”.
 
=== <br>2005 ===
'''2005''' ===
preemiad pikaajalise tulemusliku teadus- ja arendustöö eest said ''EA JANSEN'' ja ''ILMAR KOPPEL''
 
* Humanitaarteadused: ''Magnus Ilmjärv'', Eesti ja teiste Balti riikide välispoliitika alased uurimused: monograafia “Hääletu alistumine” ja teised publikatsioonid.
 
=== <br>2006 ===
'''2006''' ===
Riigi teaduspreemia innovaatilise tooteni viinud väljapaistva teadus- ja arendustöö eest määrati kollektiivile koosseisus ''AGO SAMOSON'' (kollektiivi juht), ''TIIT TUHERM, JAAN PAST, ANDRES REINHOLD, TIIT ANUPÕLD'' tööde eest teemal “Ülikiire proovirotatsiooni tehnika arendamine”.
 
* Humanitaarteadused: ''Anu Mänd,'' monograafia “Linna pühadering. Pidukultuur Läänemere Idaranniku hansalinnades 1350 – 1550”.
 
=== <br>2007 ===
'''2007''' ===
Riigi teaduspreemia teadusharu paradigmat ja maailmapilti mõjutava avastuse eest määrati kollektiivile koosseisus JAAN EINASTO (kollektiivi juht), MARET EINASTO, ENN SAAR ja ERIK TAGO töö eest teemal „Tumeaine avastamine galaktikate ümbruses ning universumi kärgstruktuur”.
 
* Humanitaarteadused: ''Mall Hiiemäe'', folkloristika alane uurimistöö.
 
=== <br>2008 ===
'''2008''' ===
Preemiad pikaajalise tulemusliku teadus- ja arendustöö eest said: VALDEK KULBACH ja TIINA TALVIK
 
* Humanitaarteadused: ''Linnart Mäll'', uurimuste tsükkel „Ida mõtteloo humanistlikud baastekstid globaliseeruva tsivilisatsiooni kontekstis”.
 
=== <br>2009 ===
'''2009''' ===
Preemiad pikaajalise tulemusliku teadus- ja arendustöö eest said: DIMITRI KALJO ja KALJU KASK
 
* Humanitaarteadused: ''Arvo Tering'', monograafia „Eesti-, liivi- ja kuramaalased Euroopa ülikoolides 1561-1798”.
 
=== <br>2010 ===
'''2010''' ===
Preemiad pikaajalise tulemusliku teadus- ja arendustöö eest said: MARIKA MIKELSAAR ja ARVO OTS
 
* Humanitaarteadused: ''Irina Belobrovtseva, Svetlana Kuljus'', monograafiad „Mihhail Bulgakovi romaani „Meister ja Margarita”. Kommentaarid”; „Roman M. Bulgakova „Master i Margarita”. Kommentarij” Tallinn, 2006; „Roman M. Bulgakova „Master i Margarita”. Kommentarij” Moskva, 2007.
 
=== <br>2011 ===
'''2011''' ===
Preemiad pikaajalise teadus- ja arendustöö eest said: VLADIMIR HIŽNJAKOV ja ÜLO LILLE
 
* Põllumajandusteadused: ''Asko Lõhmus,'' uurimuste tsükkel „Metsakasvatuse ökoloogilise säästvuse edendamine“.
* Sotsiaalteadused: ''Tiit Tammaru'', uurimuste tsükkel „Rahvastikurühmade linnastumine, eeslinnastumine ja vastulinnastumine“.
*
* Humanitaarteadused: ''Valter Lang'', uurimuste tsükkel „Eesti ja Baltimaade pronksi- ja rauaaeg“.
 
=== <br>2012 ===
'''2012''' ===
Preemiad pikaajalise tulemusliku teadus- ja arendustöö eest said: ÜLO LUMISTE ja HEIDI-INGRID MAAROOS
 
* Tehnikateaduste valdkonnas jäi preemia välja andmata.
 
=== <br>2013 ===
'''2013''' ===
Preemiad pikaajalise tulemusliku teadus- ja arendustöö eest said: MAIE KALDA ja ENN MELLIKOV
 
* Humanitaarteadused: ''Andres Tvauri'' teadusmonograafia „The Migration Period, Pre-Viking Age and Viking Age in Estonia“ eest.
 
=== <br>2014 ===
'''2014''' ===
Preemiad pikaajalise tulemusliku teadus- ja arendustöö eest said: AIN HEINARU ja ENN TARVEL
 
21

muudatust