Erinevus lehekülje "Eesti Vabariigi teaduspreemia" redaktsioonide vahel

Lisasin kõik indiviidid, kes on saanud Eesti vabariigi teaduspreemiad vahemikus 1991 kuni 2014
(Lisasin kõik indiviidid, kes on saanud Eesti vabariigi teaduspreemiad vahemikus 1991 kuni 2014)
'''Eesti Vabariigi teaduspreemia''' on Eesti [[teadustöötaja]]tele ja [[teaduskollektiiv]]idele silmapaistvate [[teadustöö]] tulemuste eest antav preemia<ref name="hm.ee">http://www.hm.ee/index.php?0510701 (vaadatud 26.07.2013)</ref>.
 
Preemiad antakse laureaatidele välja [[Eesti vabariigi aastapäev]]al<ref name="hm.ee"/>. Eesti Vabariigi teaduspreemiate algtähiseks saab lugeda 20. augustit 1990, mil võeti vastu Vabariigi Valitsuse määrus “Eesti Vabariigi preemiate asutamise kohta”. Selle määruse kohaselt kehtestati igal aastal teaduse, majanduse ja kultuuri valdkonnas á viis preemiat.
 
==Teaduspreemia laureaate==
 
Järgnev laureaatide nimekiri on ebatäielik.
=== 1991 ===
*...
*E. Vesman “Deuteeriumi müü-molekulide tekke resonantsmehhanismi teoreetiline avastamine”;
*[[2010]]: [[Marika Mikelsaar]], [[Arvo Ots]]
*I. Heinsalu, K. Müürsepp, H. Nestor, V. Olli (postuumselt), A. Raukas, M. Rubel, R. Urgard, H. Viiding (postuumselt) tsükkel “Eesti geoloogia ajalugu”;
*[[2011]]: [[Vladimir Hižnjakov]], [[Ülo Lille]]
*M. Kaljurand, M. Koel, E. Küllik (postuumselt) “Kompuuterkromatograafia”;
*...
*G. Väljamäe, S. Seppel, T. Uutma, Ü. Sepp, J. Tilk, B. Gordon, U. Umbleja, Ü. Proode, J. Pere, B. Jantra “Mõõteseade ehitussegude reoloogilisteks uuringuteks”;
*<nowiki>V. Aasmäe, I. Blinova, A. Vassiljev, V Krõsanova, H. Luik, A. Laur, A. Maamägi, A. Meiner, Ü. Roosaare “Süsteemi “valgala-jõgi-laht” imitatsioon-modelleerimine”.nova, H. Luik, A. Laur, A. Maamägi, A. Meiner, Ü. Roosaare'' “Süsteemi “valgala-jõgi-laht” imitatsioon-modelleerimine”.</nowiki>
 
=== '''1992''' ===
* ''Jüri Engelbrecht'' “Asümmeetrilised üksiklained. Sissejuhatav käsitlus” (ingliskeelne monograafia). London & Harlow, Longman, 1991;
* ''Juhan Simovart'' “Veiste leukoosi etioloogia, epizootoloogia ja tõrjetulemused”. Moskva, 1991;
* ''Asta Õim'' “Sünonüümisõnastik”. Tallinn, 1991;
* ''Ain Heinaru'' (kollektiivi juht), ''Jaan Habicht, Ann Kilk, Maia Kivisaar, Andres Mäe, Allan Nurk'' “Biodegradatsiooniplasmiidide molekulaar-geneetiline uurimine ja baktertüvede kasutamine praktikas”. Tartu, 1992.
* ''Lembit Roostar'' (kollektiivi juht), J''üri Samarüütel, Mati Ress, Tähti Saar, Toomas Aro, Toomas Hermlin, Iivi Köbas, Lidia Litvinova, Mae Randala, Ürjo Ploom, Jüri Väli, Arvo Klaar,Hannes Kuiv, Mehis Mikkel'' “Kaasasündinud südamerikete kirurgiline ravi”. Tartu, 1991.
 
=== <br>
'''1993''' ===
* 1993. aastal jagati teaduspreemiad nelja valdkonda: 1) täppisteadused, 2) meditsiin ja põllumajandusteadused, 3) humanitaar- ja sotsiaalteadused ning pedagoogika ja 4) tehnikateadused. Majandusteadused võisid pretendeerida eraldi antavatele majanduspreemiatele.
* Täppisteaduste preemia: ''Mart Elango'' “Elementaarsed mitteelastsed radiatsiooniprotsessid”.
* Põllumajandusteaduste preemia: kollektiiv koosseisus ''Ilmar Müürsepp, Ülle Jaakmaa, Aavo Kallas, Jevgeni Kurõkin, Elar Valdmann'' “Embrüosiirdamistehnoloogia väljatöötamine ja rakendamine geneetilise progressi kiirendamiseks piimakarja kasvatuses”.
* Tehnikateaduste preemia: kollektiiv koosseisus ''Mart Min'' (kollektiivi juht), ''Raul Lang, Toomas Parve, Ants Ronk'' “Optimaalsete faasisünkronisatsiooni süsteemide ning täpsete sünkroonmuundite loomise meetodid ja vahendid”.
* Humanitaarteaduste preemia: ''Juri Lotman'' “Valitud artiklid Tartu semiootika koolkonna uurimustest ja avastustest” ja ''Juhan Peegel'' “Nimisõna poeetilised sünonüümid regivärssides”.
 
=== <br>
'''1994''' ===
1994. aastal kehtestas Vabariigi Valitsus, et igal aastal määratakse üks riigiteaduspreemia “pikaajalise teadustöö tulemuste eest teadlasele või teadlaste kollektiivile” ning eelmise aasta parimate teadustulemuste esiletõstmiseks viis aastapreemiat järgmistes teadusvaldkondades:
# täppisteadused, keemia ja molekulaarbioloogia;
# tehnikateadused;
# arstiteadus;
# geo- ja bioteadused ning põllumajandusteadused;
# sotsiaal- ja humanitaarteadused (sh majandusteadused).
 
Riigiteaduspreemia: ''Voldemar Vaga'' Eesti kunstiajaloo-alaste uurimuste ja tööde eest.
* Täppisteaduste, keemia ja molekulaarbioloogia aastapreemia: ''Maido Rahula'' “Uusi probleeme diferentsiaalgeomeetrias” (ingliskeelne monograafia). World Scientific, 1993.
* Tehnikateaduste aastapreemia: ''Hillar Aben, Claude Guillemet'' “Klaasi fotoelastsus” (ingliskeelne monograafia). Springer, 1993.
* Arstiteaduse aastapreemia: ''Marika Mikelsaar, Anne Ormisson, Urmas Siigur, Epp Sepp, Reet Mändar, Irja Lutsar, Heili Varendi'' “Vastsündinu tervise mõjutamine mikrofloora kaudu” (teoreetilis-kliiniline uurimus 1993−1994); ''Oleg Kurtenkov, Jevgeni Smorodin'' “Maovähi ja kasvajaeelsete seisundite avastamiseks leitud uue markeri alfa-2 makroglobuliini tähtsus vähi diagnostikas”.
* Geo- ja bioteaduste ning põllumajandusteaduste aastapreemia: ''Olav Renno'' (kollektiivi juht), ''Kalev Rattiste, Andres Kuresoo, Vilju Lilleleht, Eerik Leibak, Ene Viht, Jüri Keskpaik, Rein Kuresoo, Eerik Kumari'' (postuumselt), ''Henrich Veromann'' (postuumselt) “Eesti linnuatlas”. Valgus, 1993; Arne Sellin “Taimede veemajanduse ökoloogiast”. Artikkel, dets. 1992.
* Sotsiaal- ja humanitaarteaduste aastapreemia: ''Olev Luguse ja Penti Vartia'' töögrupid: Eesti kollektiiv: ''Heldi Aarma, Elmar Aedna, Eike Hindov, Alfred Kasepalu, Toivo Kuus, Peeter Marksoo, Teet Rajasalu, Urve Venesaar, Mare Viies; Soome kollektiiv: Pasi Ahde, Robert Hagfors, Maia-Liisa Järviö, Kalevi Koljonen, Heikki A. Loikkanen, Anti Romppanen, Seppo Laakso'' “Eesti ja Soome sotsiaalmajandusliku arengu võrdlus”. Helsingi, 1993; ''Gustav Vilbaste'' (postuumselt), ''Erast Parmasto, Heino Ahven (''postuumselt),''Eeva Ahven, Eevi Ross, Madis Peil'' “Eesti taimenimetused”, 1993.
 
=== <br>
'''1995''' ===
* Riigiteaduspreemia: ''Heidi-Ingrid Maaroos'' (kollektiivi juht), ''Tamara Vorobjova, Raivo Uibo, Kalle Kisand, Rein Tammur, Tiiu Kivik, Kaljo Villako'' epidemioloogilise populatsiooni juhuslikul valikul põhineva meditsiinialase uurimuse eest “Helicobacter pylori infektsiooni sagedus Eestis”.
* Täppisteaduste, keemia ja molekulaarbioloogia aastapreemia: ''Jaak Lõhmus, Eugen Paal, Leo Songsepp'' “Mitteassotsiatiivsed algebrad füüsikas” (ingliskeelne monograafia). Hadronic Press, 1994.
* Tehnikateaduste aastapreemia: ''Valdek Kulbach, Karl Õiger'' “Rippkonstruktsioonide arvutusmeetodid ja Tartu laululava kõlaekraan”.
* Arstiteaduse aastapreemia: ''Kaljo Villako'' (kollektiivi juht), ''Agu Tamm, Ivo Kuusk, Margus Lember, Rein Tammur, Toomas Väli'' “Pärilik hüpolaktaasia − levik, bioloogilised ja kliinilised aspektid”; ''Siiri Veromann'' “Silmaläätse kasvajad, eksperimentaalsed ja histoloogilised aspektid”.
* Geo- ja bioteaduste ning põllumajandusteaduste aastapreemia: ''Jaan-Mati Punning'' (kollektiivi juht), ''Katrin Erg, Mati Ilomets, Erik Kaljuvee, Edgar Karofeld, Olevi Kull, Tiiu Koff, Are Kont, Valdo Liblik, Diana Makarenko, Igna Rooma, Avo Rätsep, Mart Varvas, Arvi Toomik, Martin Zobel'' “Kirde-Eesti maastike areng ja nende antropogeenne transformatsioon”.
* Sotsiaal- ja humanitaarteaduste aastapreemia: ''Helle Metslang'' “Aja kategooriad eesti keeles”.
 
=== <br>
'''1996''' ===
* Riigiteaduspreemia pikaajalise tulemusliku teadustöö eest: ''Ilmar Öpik'' energeetika-alaste uuringute ja ''Hans-Voldemar Trass'' lihhenoloogia-alaste uuringute eest.
* Täppisteaduste, keemia ja molekulaarbioloogia aastapreemia: ''Karl Rebane, Artur Suisalu, Viktor Palm'' (jun.) “Ühe lisandmolekuli spektroskoopia”.
* Tehnikateaduste aastapreemia jagati kahe töö vahel: ''Ülle Kotta'' “Pööramismeetod diskreetsete mittelineaarsete juhtimissüsteemide sünteesiülesannetes” (ingliskeelne monograafia). Springer, 1995; ''Leo Mõtus, Michael Godfrey Rodd'' (Walesi ülikooli professor) “Reaalaja tarkvara dünaamika analüüs” (ingliskeelne monograafia). Elsevier Science Ltd/Pergamon, 1994.
* Arstiteaduse aastapreemia: ''Olga Volož, Lagle Suurorg, Merilaid Saava, Elionora Solodka, Inna Tur'' “Südame- ja veresoonkonnahaiguste preventsiooni põhisuundade väljatöötamine ja ellurakendamine pikaajaliste (1980−1995) epidemioloogiliste uuringute alusel”.
* Geo-, bio- ning põllumajandusteaduste aastapreemia: ''Anto Raukas'' publikatsioonide seeria eest Loode-Euroopa kvaternaarigeoloogiast.
* Sotsiaal- ja humanitaarteaduste aastapreemia: ''Mati Erelt, Reet Kasik, Helle Metslang, Henno Rajandi, Kristiina Ross, Henn Saari, Kaja Tael, Silvi Vare'' “Eesti keele grammatika” I-II.
 
=== <br>
'''1997''' ===
Riigi teaduspreemia pikaajalise tulemusliku teadustöö eest sai ''VIKTOR PALM''.
 
Aastapreemiad:
* Täppisteadused: ''Ago Samoson'', „Kvadrupooltuumade kahedimensionaalne kõrge lahutusega tuumaresonants spektromeetria mitteorienteeritud pulbrilistes ja amorfsetes tahkistes”
* Keemia ja molekulaarbioloogia: ''Mart Ustav'', „Papilloomiviiruste genoomi replikatsiooni ja onkogeenide uurimine”
* Arstiteadus: ''Mati Rahu'' (koll.juht), ''Tiiu Aarelaid, Kaja Gornoi, Heidi Thomson'', „Vähktõbi Eetis 1968-1992: haigestumus, levimus, elulemus ja suremus”
* Geo- ja bioteadused (preemia jagati kahe töö vahel): ''Tõnu Meidla'', „Eesti hilisordoviitsiumi ostrakoodid”; Urmas Kõljalg, „Seeneperekond Tomntella ha suguluses olevad perekonnad parasvöötmelises Euraasias”
* Sotsiaalteadused: ''Wolfgang Drechsler'', „Johann Ulrich von Cramer ja demonstreeriv meetod õigusteaduses”
* Humanitaarteadused (jagati kahe töö vahel): ''Valter Lang'', „Muistne Rävala. Muistised, kronoloogia ja maaviljelusliku asustuse kujunemine Loode-Eestis, eriti Pirita jõe alamjooksul”, ''Karl Pajusalu'' „Mitmepoolsed lingvistilised kontaktid Lõuna-Eestis. Verbi murdelõpu variatsioonid Karksis”
 
=== <br>
'''1998''' ===
Preemia pikaajalise tulemusliku teadustöö eest sai ''JUHAN PEEGEL''.
 
Aastapreemiad:
* Täppisteadused: ''Jaan Einasto'' (koll.juht), ''Maret Einasto, Vaikko Saar, Erik Tago'' „Universumi ehituse korrapära uurimine”
* Keemia ja molekulaarbioloogia: ''Ilmar Koppel'' (koll.juht), ''Peeter Burk, Vahur Mäemets, Ivo Leito,'' „Happelis-aluseliste tasakaalude uurimine gaasifaasis ja lahustes”
* Tehnikateadused: ''Enn Mellikov'' (koll.juht), ''Mare Altosaar, Malle Krunks, Jüri Krustok, Vello Valdna'', „Pooljuhtmaterjalid päikeseenergeetikale ja optoelektroonikale”
* Arstiteadus: ''Mihkel Zilmer'' (koll.juht), ''Rein Teesalu, Raul Talvik, Tiina Talvik, Jüri Samarüütel'', „Oksüdatiivse stressi patogeneetiline aspekt arteriaalse hüpertensiooni, südamepuudulikkuse, sepsise ja ajukahjustuse puhul”
* Geo- ja bioteadused: ''Martin Zobel'' (koll.juht), ''Kristjan Zobel, Meelis Pärtel, Mari Moora, Jaan Liira'', „Taimeliikide kooseksisteerimise ja liigifondi teooria”
* Põllumajandusteadused: ''Viive Rosenberg'', „Kartuli meristeemi omaduste uurimine taimede haiguskindluse ja saagikuse suurendamise eesmärgil”
* Sotsiaalteadused: ''Jüri Allik,'' sotsiaalteaduste alal 1997. aastal avaldatud teadustööd
* Humanitaarteadused: ''Eva Aaver, Leo Anvelt'' (postuumselt), ''Heli Laanekask, Abel Nagelmaa,'' monograafia „Otto Wilhelm Masingu kirjad Johann Heinrich Rosenplänterile 1814-1832”
 
=== <br>
'''1999''' ===
Preemia pikaajalise tulemusliku teadustöö eest sai ''PAVEL BOGOVSKI''.
 
Aastapreemiad:
* Täppisteadused: ''Ülo Lumiste'', uurimuste tsükkel „Semiparalleelsed alammuutkonnad aegruumivormides”
* Keemia ja molekulaarbioloogia: ''Agu Laisk, Vello Oja'', monograafia „Lehe fotosünteesi dünaamika”
* Tehnikateadused: ''Raimund-Johannes Ubar'', töö „Digitaalsüsteemide disaini ja diagnostika uued meetodid”
* Arstiteadus: ''Raivo Uibo'', uurimus „Autoimmuunhaiguste tekkemehhanismid ja immunodiagnostika”
* Geo- ja bioteadused: ''Jaanus Paal'' (koll. juht), ''Silvia Sepp, Malle Leht, Tõnu Möls'', tööde tsükkel „Eesti taimekoosluste ja mõnede taimetaksonite mitmekesisus”
* Põllumajandusteadused: ''Tamara Enno, Hilma Peuša, Oskar Priilinn, Hans Küüts'', uurimistööde tsükkel „Nisu haiguskindluse geneetika ja aretus”
* Sotsiaalteadused: ''Rein Taagepera'', tööd üldpolitoloogia ja valimissüsteemide valdkonnas
* Humanitaarteadused (preemia jagati kahe töö vahel): ''Toomas Karjahärm'', monograafiad „Ida ja Lääne vahel”, „Venestamine Eestis 1880-1917” ja „Eesti haritlaskonna kujunemine ja ideed 1850-1917”, ''Arvo Krikmann'', monograafia „Sissevaated folkloori lühivormidesse. Põhimõisteid, žanrisuhteid, üldprobleeme”
 
=== <br>
'''2000''' ===
Preemia pikaajalise tulemusliku teadus- ja arendustöö eest sai ''ENDEL LIPPMAA''.
 
Aastapreemiad:
* Täppisteadused: ''Peeter Saari'', tööde tsükkel „Laialivalgumatud valguslained”
* Keemia ja molekulaarbioloogia: ''Jaak Järv'', tööde tsükkel „Bioaktiivsete ainete toimemehhanismi ja spetsiifilisuse kvantitatiivse analüüsi meetodite arendamine ja rakendused”
* Tehnikateadused: ''Hiie Hinrikus'', publikatsioonide tsükkel aastatest 1996-1999 „Elektromagnetväljad biomeditsiinitehnikas”
* Arstiteadus: ''Toomas Veidebaum'', uuringud teemal „Molekulaarsed markerid vähiepidemioloogias
* Geo- ja bioteadused: ''Olevi Kull, Ülo Niinemets'', uurimistööde tsükkel „Fotosünteesi kohanemine lehestikus”
* Sotsiaalteadused: ''Kalev Katus'' (koll.juht), ''Allan Puur, Luule Sakkeus, Asta Põldma,'' monograafia „Rahvatikuvananemine Eestis”
* Humanitaarteadused: ''Tiiu Erelt'' (koll.juht), ''Tiina Leemets, Sirje Mäearu, Maire Raadik'', „Eesti keele sõnaraamat ÕS 1999” ja sellega seotud keelekorralduslikud raamatud ja artiklid
 
=== <br>
'''2001''' ===
Preemia pikaajalise tulemusliku teadus- ja arendustöö eest sai ''KARL REBANE''.
 
Aastapreemiad:
* Täppisteadused: ''Eve Oja'', tööde tsükkel “Banachi ruumide aproksimatsiooniomadused ja kaasruumide geomeetria”.
* Keemia ja molekulaarbioloogia: ''Mati Karelson'', monograafia “Molekulaardeskriptorid kvantitatiivsetes struktuur-omadus sõltuvustes”.
* Tehnikateadused: ''Rein Munter'' (koll. juht), ''Juha Kallas, Sergei Preis, Marina Trapido'', tööde tsükkel “Täiustatud oksüdatsiooni protsessid loodusvee varude kaitseks ja vee säästvaks kasutamiseks”.
* Arstiteadus: ''Aleksander Žarkovski'' (koll. juht), ''Anti Kalda, Allen Kaasik'', tööde tsükkel “Närvirakkude kahjustus ja ravimsõltuvus: molekulaarsed mehhanismid ja farmakoloogiline preventsioon”.
* Geo- ja bioteadused: ''Dimitri Kaljo'' (koll. juht), ''Leho Ainsaar, Linda Hints, Tõnu Martma, Jaak Nõlvak,'' tööde tsükkel “Isotoopuuringute tulemusi Eesti paleosoilise arenguloo selgitamisel (ordoviitsiumi ja siluri stratigraafia, klimatoloogia ja okeanoloogia”.
* Põllumajandusteadused: ''Ülo Mander'' (koll. juht), ''Valdo Kuusemets, Krista Lõhmus, Ain Kull, Hannes Palang'', tööde tsükkel “Põllumajandusmaastike muutused: mõju aineringele ja selle reguleerimine ökotehnoloogiliste võtetega”.
* Sotsiaalteadused: ''Talis Bachmann'', monograafia “Mikrogeneetiline lähenemine teadvustatud psüühikale” ja teised publikatsioonid.
* Humanitaarteadused: ''Peeter Torop'', uurimused slavistika, tõlketeooria ja semiootika valdkonnas.
 
=== <br>
'''2002''' ===
Preemia pikaajalise tulemusliku teadus- ja arendustöö eest sai ''ERAST PARMASTO.''
 
Aastapreemiad:
* Täppisteadused: ''Ene Ergma'', tööde tsükkel “Kompaktsete objektidega kaksiktähtede evolutsioon”.
* Keemia ja molekulaarbioloogia: ''Nigula Samel'' (koll. juht), ''Ivar Järving, Reet Koljak, Karin Valmsen'', tööde tsükkel “Prostaglandiinide biosüntees selgrootutes”.
* Tehnikateadused: ''Jüri Elken'' (koll. juht), ''Jüri Kask, Tarmo Kõuts, Uno Liiv, Tarmo Soomere'', Saaremaa süvasadama võimalike asukohtade hüdrodünaamilised ja geoloogilised uuringud.
* Arstiteadus: ''Marika Mikelsaar'', uurimuste tsükkel “Inimese normaalne mikrofloora ja olulisemad bakteriaalsed infektsioonid Eestis”.
* Geo- ja bioteadused: ''Raivo Mänd'' (koll. juht), ''Peeter Hõrak, Indrek Ots, Toomas Tammaru,'' tööde tsükkel “Baasuuringud evolutsioonilise loomaökoloogia vallas – bioloogilise mitmekesisuse huvides”.
* Põllumajandusteadused: ''Anne Luik'' (koll. juht), ''Külli Hiiesaar, Aare Kuusik, Enno Merivee, Luule Metspalu,'' entomoloogilised uurimused keskkonnasäästliku taimekaitse arendamiseks (1998-2001).
* Sotsiaalteadused: ''Kalevi Kull,'' tööde tsükkel “Jakob von Uexküll ja biosemiootika distsiplinaarsed piirid”.
 
=== '''2003''' ===
Vastavalt Valitsuse määrusele otsustati edaspidi anda preemiaid pikaajalise tulemusliku teadus- ja arendustöö eest kaks. Need preemiad said ''JAAN EINASTO'' ja ''AIN-ELMAR KAASIK''
 
Aastapreemiad:
* Täppisteadused: ''Vladimir Hižnjakov'', tööde tsükkel “Mitmekvandiliste protsesside mittehäirituslik teooria”.
 
* Keemia ja molekulaarbioloogia: ''Tõnis Pehk'', tööde tsükkel kiraalsete molekulide tuumamagnetresonantsspektroskoopia alal.
* Tehnikateadused: ''Meelis Mihkla, Arvo Eek, Einar Meister, Heiki-Jaan Kaalep'', töö “Eesti keele tekst-kõne süntees”.
* Arstiteadus: ''Andres Metspalu'', genoomiuuringud.
* Geo- ja bioteadused: ''Juta Haberman, Aavo Miidel, Tiina Nõges, Ervin Pihu, Anto Raukas'', Peipsi järve uuringuid käsitlevad monograafiad “Lake Peipsi.Geology”, “Peipsi”, “Lake Peipsi. Flora and Fauna” ja “Lake Peipsi”. Meteorology, Hydrology, Hudrochemistry”.
* Põllumajandusteadused: ''Riho Gross, Tiit Paaver'', tööde tsükkel “Ohustatud ja kasvatatavate kalaliikide geneetiliste ressursside uuringud”.
* Sotsiaalteadused: ''Urmas Varblane'', uuringute tsükkel “Otseste välisinvesteeringute mõju siirderiikide majanduse konkurentsivõime tõstmisel”.
* Humanitaarteadused: ''Mari Must'', monograafiad “Vene laensõnad eesti murretes” ja “Põhjaeesti keskmurre: häälikulisi ja morfoloogilisi peajooni”.
 
=== <br>
'''2004''' ===
Preemiad pikaajalise tulemusliku teadus- ja arendustöö eest said ''TŠESLAV LUŠTŠIK'' ja ''SULEV VAHTRE''
 
Aastapreemiad:
* Täppisteadused: ''Nikolai Kristoffel, Teet Örd,'' tööde tsükkel “Magneesiumdiboriidi ülijuhtivuse mehhanism”.
* Keemia ja molekulaarbioloogia: ''Margus Lopp'' (koll. juht), ''Tõnis Kanger, Anne Paju'', tööde tsükkel “Uued asümmeetrilised reaktsioonid ja nende katalüsaatorid”.
* Tehnikateadused: ''Arkadi Berezovski,'' töö “Faasisiirdefrondid martensiitsetes tahkistes”.
* Arstiteadus: ''Eero Vasar'' (koll. juht), ''Sulev Kõks, Vallo Volke, Vootele Võikar'', uuringutsükkel “Psühhofarmakoloogiline ja geenitehnoloogiline lähenemisviis negatiivsete emotsioonide neurobioloogiliste mehhanismide selgitamiseks”.
* Geo- ja bioteadused: ''Helgi Arst'', tööde tsükkel “Mitmekomponendiliste looduslike vete optilised omadused ja veealune valgusväli”.
* Põllumajandusteadused: ''Malle Mandre'' (koll.juht), ''Katri Ots, Jaan Klõšeiko, Henn Pärn,'' tööde tsükkel “Metsaökosüsteemi dünaamika ja okaspuude ökofüsioloogiline seisund looduslikes ning antropogeensetes stressitingimustes”.
* Sotsiaalteadused: ''Mikko Lagerspetz,'' tööde tsükkel “Postsotsialistliku siirde mõjud Eesti ühiskonnas”.
* Humanitaarteadused: ''Mati Laur'', uurimus “Eesti 18. sajandi ajalugu”.
 
=== <br>
'''2005''' ===
preemiad pikaajalise tulemusliku teadus- ja arendustöö eest said ''EA JANSEN'' ja ''ILMAR KOPPEL''
 
Aastapreemiad:
* Täppisteadused: ''Martti Raidal,'' tööde tsükkel “Kvarkide ja leptonite ühendteooriast”.
* Keemia ja molekulaarbioloogia: ''Maia Kivisaar'', uurimuste tsükkel “Bakterigenoomi mutagenees-adaptatsioonimehhanism keskkonna stressi tingimustes”.
* Tehnikateadused: ''Jakob Kübarsepp'' (kollektiivi juht), ''Ants Lõhmus, Irina Hussainova, Rünno Lõhmus,'' tööde tsükkel “Mikro- ja nanotehnoloogiliste uurimismeetodite arendamine tööstuslike materjalide väljatöötamiseks”.
* Arstiteadus: ''Jaanus Harro'', afektide neurobioloogilise regulatsiooni alased uurimistööd.
* Geo- ja bioteadused: ''Tiiu Märss'', uurimistööde tsükkel “Keskpaleosoiliste selgroogsete evolutsioon ja levik põhjapoolkera meredes ning nende praktiline väärtus geoloogias”.
* Sotsiaalteadused: ''Jüri Allik'', eksperimentaal-, sotsiaal- ja isiksusepsühholoogilised uurimistööd.
* Humanitaarteadused: ''Magnus Ilmjärv'', Eesti ja teiste Balti riikide välispoliitika alased uurimused: monograafia “Hääletu alistumine” ja teised publikatsioonid.
 
=== <br>
'''2006''' ===
Riigi teaduspreemia innovaatilise tooteni viinud väljapaistva teadus- ja arendustöö eest määrati kollektiivile koosseisus ''AGO SAMOSON'' (kollektiivi juht), ''TIIT TUHERM, JAAN PAST, ANDRES REINHOLD, TIIT ANUPÕLD'' tööde eest teemal “Ülikiire proovirotatsiooni tehnika arendamine”.
 
Preemiad pikaajalise tulemusliku teadus- ja arendustöö eest said ''LEMBIT ALLIKMETS'' ja ''MIHKEL VEIDERMA''.
 
Aastapreemiad:
* Täppisteadused: ''Arvi Freiberg'' (kollektiivi juht), ''Margus Rätsep, Kõu Timpmann,'' tööde tsükkel “Fotosünteetiliste valguserastuste polaron-iseloom”.
* Keemia ja molekulaarbioloogia: ''Ülo Niinemets,'' uurimuste tsükkel “Lenduvate orgaaniliste ühendite emissiooni füsioloogia”.
* Tehnikateadused: ''Enn Mellikov'' (kollektiivi juht), ''Mare Altosaar, Sergei Beresnev, Andres Öpik'', tööde tsükkel “Päikeseelementide uued materjalid ja konstruktsioonid”.
* Geo- ja bioteadused: ''Kalle Olli'', uurimistööde tsükkel “Funktsionaalsed protsessid ja bioloogilised interaktsioonid planktonikooslustes”.
* Põllumajandusteadused: ''Ülle Jaakma'' (kollektiivi juht), ''Triin Hallap, Jevgeni Kurõkin, Andres Valdmann'', uurimistööde tsükkel “Veiste sigimise füsioloogia ja patoloogia, rõhuasetusega viljakust mõjutavatele teguritele ja reproduktsiooni biotehnoloogia meetodite edasiarendamisele”.
* Sotsiaalteadused: ''Talis Bachmann'', uurimistööde tsükkel “Kognitiivsete protsesside eksperimentaalne ja teoreetiline uurimine”.
* Humanitaarteadused: ''Anu Mänd,'' monograafia “Linna pühadering. Pidukultuur Läänemere Idaranniku hansalinnades 1350 – 1550”.
 
=== <br>
'''2007''' ===
Riigi teaduspreemia teadusharu paradigmat ja maailmapilti mõjutava avastuse eest määrati kollektiivile koosseisus JAAN EINASTO (kollektiivi juht), MARET EINASTO, ENN SAAR ja ERIK TAGO töö eest teemal „Tumeaine avastamine galaktikate ümbruses ning universumi kärgstruktuur”.
 
Preemiad pikaajalise tulemusliku teadus- ja arendustöö eest said ÜLO KAASIK ja ANTS VIIRES
 
Aastapreemiad:
* Täppisteadused: ''Tõnu Kollo'', uurimuste tsükkel “Mitmemõõtmelised maatrikstehnikal põhinevad statistikamudelid”.
* Keemia ja molekulaarbioloogia: ''Mihkel Kaljurand'' (kollektiivi juht), ''Mihkel Koel, Merike Vaher'', teadustööde tsükkel “Elektromigratsioonilised meetodid bioprotsesside analüüsis”.
* Tehnikateadused: ''Jaan Aarik, Aleks Aidla, Kaupo Kukli, Väino Sammelselg, Teet Uustare'', tööde tsükkel “Dielektriliste materjalide aatomkihtsadestamise tehnoloogia arendamine”.
* Arstiteadus: ''Mati Rahu'', uurimuste tsükkel „Haiguste ja nende mõjurite esinemine Eesti rahvastikus”.
* Geo- ja bioteadus: ''Peeter Nõges'' ja ''Ingmar Ott'', monograafia „Verevi järv – teravalt kihistunud hüpertroofne veekogu” ja siseveekogude ökoloogiat käsitlevad teadusartiklid.
* Põllumajandusteadused: ''Mihkel Jalakas'', monograafia „Veise tiinuse ja sünnituse patoloogia” ning vaagna ja udara kandeaparaadi anatoomia ja obsteetrilise pelvimeetria alased uurimused veisel.
* Sotsiaalteadused: ''Maaja Vadi'', uurimuste tsükkel “Organisatsiooniline käitumine siirdemajanduses”.
* Humanitaarteadused: ''Mall Hiiemäe'', folkloristika alane uurimistöö.
 
=== <br>
'''2008''' ===
Preemiad pikaajalise tulemusliku teadus- ja arendustöö eest said: VALDEK KULBACH ja TIINA TALVIK
 
Aastapreemiad:
* Täppisteadused: ''Tiit Kutser'', uurimuste tsükkel “Optiline kaugseire veekeskkonna uuringutes”.
* Keemia ja molekulaarbioloogia: ''Maido Remm'', uurimuste tsükkel “Inimgenoomi bioinformaatiline analüüs”.
* Tehnikateadused: ''Enn Lust'', uurimuste tsükkel „Tahkeoksiidkütuseelementides ja elektrilise kaksikkihi kondensaatorites ning kompaktsete ja poorsete elektroodide ning elektrolüütide vahelisel piirpinnal toimuvate protsesside seaduspärasuste komplekssed uuringud”.
* Arstiteadus: ''Tõnis Timmusk'', publikatsioonide tsükkel „Närvisüsteemi haiguste molekulaarsetest mehhanismidest” eest.
* Geo- ja bioteadused: ''Valdur Saks'' (kollektiivi juht), ''Jüri Engelbreht, Enn Seppet, Marko Vendelin'', tööde tsükkel „Molekulaarne süsteemne bioenergeetika”.
* Põllumajandusteadused: ''Marika Mänd'' (kollektiivi juht), ''Ants–Johannes Martin, Reet Karise'', uurimuste tsükkel „Tolmeldajaid ja kultuurtaimede tolmeldamist mõjutavad tegurid”.
* Sotsiaalteadused: ''Vello Andres Pettai'', uurimuste tsükkel „Poliitiliste institutsioonide mõjud poliitilisele kultuurile post-kommunistlikes riikides”.
* Humanitaarteadused: ''Linnart Mäll'', uurimuste tsükkel „Ida mõtteloo humanistlikud baastekstid globaliseeruva tsivilisatsiooni kontekstis”.
 
=== <br>
'''2009''' ===
Preemiad pikaajalise tulemusliku teadus- ja arendustöö eest said: DIMITRI KALJO ja KALJU KASK
 
Riigi teaduspreemia innovaatilise tooteni viinud väljapaistva teadus- ja arendustöö eest sai kollektiiv koosseisus HILLAR ABEN (kollektiivi juht), LEO AINOLA, JOHAN ANTON, ANDREI ERRAPART töö „Integraalse fotoelastsusmeetodi teooria, mõõtmistehnoloogia ja aparatuuri väljatöötamine ja rakendamine jääkpingete mõõtmisel klaasitööstuses” eest;
 
Aastapreemiad:
* Täppisteadused: ''Aleksei Šerman'', uurimuste tsükkel “Magnetiline ühismõõdutus, pseudopilud ja faaside eraldumine vaskperovskiitides”.
* Keemia ja molekulaarbioloogia: ''Ülo Langel'' (kollektiivi juht), ''Margus Pooga, Mats Hansen, Ursel Soomets, Kalle Kilk'', uurimuste tsükkel “Rakusisesed märklauad”.
* Tehnikateadused: ''Malle Krunks'', uurimuste tsükkel „Vedeliksadestuse tehnoloogiad konkurentsivõimelisele päikeseenergeetikale”.
* Arstiteadused: ''Pärt Peterson'', publikatsioonide tsükkel „Tsentraalse immuuntolerantsuse molekulaarsed mehhanismid”.
* Geo- ja bioteadused: ''Meelis Pärtel'', tööde tsükkel „Makroökoloogilised protsessid eluslooduse mitmekesisuse mõjutajana”.
* Põllumajandusteadused: ''Erkki Truve'' (kollektiivi juht), ''Merike Sõmera, Cecilia Sarmiento,'' uurimuste tsükkel „Taimeviiruste ja taimede kaitsemehhanismide uurimine”.
* Sotsiaalteadused: ''Tiiu Paas'', uurimus „Regionaalsete majandusprotsesside analüüs ja modelleerimine: Eesti majandusareng EL-i ja Läänemere regiooni kontekstis”.
* Humanitaarteadused: ''Arvo Tering'', monograafia „Eesti-, liivi- ja kuramaalased Euroopa ülikoolides 1561-1798”.
 
=== <br>
'''2010''' ===
Preemiad pikaajalise tulemusliku teadus- ja arendustöö eest said: MARIKA MIKELSAAR ja ARVO OTS
 
Aastapreemiad:
* Täppisteadused: ''Hannes Tammet,'' uurimuste tsükkel “Atmosfääri aerosooli ja aeroioonide tekkeprotsesside ja evolutsiooni uurimine, aerioonide liikuvusspektromeetria meetodite ja aparatuuri arendamine”.
* Keemia ja molekulaarbioloogia: ''Maris Laan,'' uurimuste tsükkel “Inimese polügeenseid komplekstunnuseid reguleerivad genoomilõigud” .
* Tehnikateadused: ''Rein Kuusik'' (kollektiivi juht), Andres Trikkel, Tiit Kaljuvee, tööde tsükli „Uurimusi happeliste gaaside emissiooni piiramiseks energeetikas”.
* Arstiteadus: ''Irja Lutsar'', uurimuste tsükkel „Infektsioonide käsitlus omandatud immuunpuudulikkusega isikutel”.
* Geo ja bioteadused: ''Hannes Kollist'', (kollektiivi juht), Heino Moldau, Triin Vahisalu, uurimuste tsükkel „Taimede stressitaluvus”.
* Põllumajandusteadused: ''Tõnu Püssa'', uurimuste tsükkel „Taimsed toidulisandid ja nende antioksüdantne toime loomsetes toitudes” ja monograafia „Principles of Food Toxicology”.
* Sotsiaalteadused: ''Anu Realo'', uurimuste tsükkel „Isiksus ja stereotüübid kultuuridevahelises perspektiivis”.
* Humanitaarteadused: ''Irina Belobrovtseva, Svetlana Kuljus'', monograafiad „Mihhail Bulgakovi romaani „Meister ja Margarita”. Kommentaarid”; „Roman M. Bulgakova „Master i Margarita”. Kommentarij” Tallinn, 2006; „Roman M. Bulgakova „Master i Margarita”. Kommentarij” Moskva, 2007.
 
=== <br>
'''2011''' ===
Preemiad pikaajalise teadus- ja arendustöö eest said: VLADIMIR HIŽNJAKOV ja ÜLO LILLE
 
Aastapreemiad:
* Täppisteadused: ''Gennadi Vainikko'', uurimuste tsükkel „Südamlikud Volterra integraalvõrrandid“.
* Keemia ja molekulaarbioloogia: ''Peep Palumaa'', uurimuste tsükkel „Tsingi ja vase rakulised funktsioonid ning roll Alzheimeri tõve patoloogias“.
* Tehnikateadused: ''Mart Min'', teadustöö Signaalid impedants-spektroskoopias: originaalsed meetodid, uudsed rakendused“.
* Arstiteadus: ''Eduard Maron'', uurimuste tsükkel „Paanikahäire teket ja kulgu mõjutavad neurobioloogilised tegurid“.
* Geo- ja bioteadused: ''Anne Kahru'', uurimuste tsükkel „Sünteetiliste nanoosakeste ökotoksikoloogia ja toksilisuse mehhanismid“.
* Põllumajandusteadused: ''Asko Lõhmus,'' uurimuste tsükkel „Metsakasvatuse ökoloogilise säästvuse edendamine“.
* Sotsiaalteadused: ''Tiit Tammaru'', uurimuste tsükkel „Rahvastikurühmade linnastumine, eeslinnastumine ja vastulinnastumine“.
* Humanitaarteadused: ''Valter Lang'', uurimuste tsükkel „Eesti ja Baltimaade pronksi- ja rauaaeg“.
 
=== <br>
'''2012''' ===
Preemiad pikaajalise tulemusliku teadus- ja arendustöö eest said: ÜLO LUMISTE ja HEIDI-INGRID MAAROOS
 
Aastapreemiad:
* Täppisteadused: ''Jaan Janno'', uurimistöö “Pöördülesanded mittehomogeensete materjalide ja keskkondade omaduste määramiseks”.
* Keemia ja molekulaarbioloogia: ''Mart Loog'', uurimuste tsükkel “Rakkude pooldumist reguleerivad fosforüleerimislülitid”.
* Arstiteadus: ''Kai Kisand'', uurimuste tsükkel „Kandidoosi uued tekkemehhanismid”.
* Geo- ja bioteadused: ''Ülo Mander'' ja ''Kalle Kirsimäe'' uurimuste tsükkel „Ökotehnoloogia maastike aineringe reguleerimisel”.
* Põllumajandusteadused: ''Jaan Liira'' uurimuste tsükkel „Elurikkuse ja selle funktsioonide seosed ruumiprotsessidega kaasaegses põllumajandusmaastikus”.
* Sotsiaalteadused: ''Eiki Berg'' uurimuste tsükkel „Identiteedid, konfliktne enesemääratlemine ja de facto riigid”.
* Humanitaarteadused: ''Mart Kalm'' uurimuste seeria „Võim ja Arhitektuur. Eesti Vabariigi esindusarhitektuur 1918-1940“.
* Tehnikateaduste valdkonnas jäi preemia välja andmata.
 
=== <br>
'''2013''' ===
Preemiad pikaajalise tulemusliku teadus- ja arendustöö eest said: MAIE KALDA ja ENN MELLIKOV
 
Aastapreemiad:
* Täppisteadused: ''Mikhail Brik'' uurimuste tsükkel „Ab initio and semi-empirical modeling of physical properties of pure and doped functional materials” eest;
* Keemia ja molekulaarbioloogia: ''Jaanus Remme'' uurimuste tsükkel “Ribosoomide biogenees ja funktsioneerimine bakterites” eest;
* Tehnikateadused: ''Tarmo Soomere'' uurimuste tsükli „Merelt lähtuvate ohtude kvantifitseerimine ja minimeerimine Läänemere ranniku kontekstis“ eest;
* Arstiteadus: ''Jaan Eha'' ja ''Mihkel Zilmer'' uurimuste tsükli „Südame- ja veresoonkonna siirdemeditsiinilised uuringud” eest;
* Geo- ja bioteadused: ''Peeter Hõrak'' uurimuste tsükli „Immuunfunktsioon ja oksüdatiivne stress loomaökoloogilises kontekstis” eest;
* Põllumajandusteadused: ''Veiko Uri'' uurimuste tsükli „Produktsioon, süsiniku akumulatsioon ning lämmastikuringe kiirekasvulistes lehtpuupuistutes” eest;
* Sotsiaalteadused: ''Rainer Kattel'' uurimuste tsükli „Innovatsiooni-ja majanduspoliitika areng ja juhtimine Kesk- ja Ida-Euroopa riikides 2000ndatel aastatel” eest;
* Humanitaarteadused: ''Andres Tvauri'' teadusmonograafia „The Migration Period, Pre-Viking Age and Viking Age in Estonia“ eest.
 
=== <br>
'''2014''' ===
Preemiad pikaajalise tulemusliku teadus- ja arendustöö eest said: AIN HEINARU ja ENN TARVEL
 
Aastapreemiad:
* Täppisteadused: ''Eve Oja'' uurimuste tsükli „Operaatorideaalid ja tensorkorrutised Banachi ruumide struktuuri-uuringutes” eest;
* Keemia ja molekulaarbioloogia: ''Kaido Tammeveski'' uurimuste tsükli “Funktsionaalsed materjalid elektrokeemilisteks rakendusteks” eest;
* Tehnikateadused: ''Dmitri Vinnikov'' (kollektiivi juht), ''Indrek Roasto ja Tanel Jalakas'' uurimuste tsükli „Uudsed alalispingemuundurid taastuvenergeetikas“ eest;
* Arstiteadus: ''Aleksandr Žarkovski'' uurimuste tsükli „Aju plastilisuse regulatsiooni molekulaarsed mehhanismid” eest;
* Geo- ja bioteadused: ''Leho Tedersoo'' uurimuste tsükli „Seente elurikkuse ja biogeograafia globaalsed mustrid” eest;
* Põllumajandusteadused: ''Krista Lõhmus'' ja ''Ivika Ostonen-Märtin'' uurimuste tsükli „Juurtoitumise strateegiad metsade jätkusuutlikkuse tagamisel muutuvates kliima- ja maakasutuse tingimustes” eest;
* Sotsiaalteadused: ''Ellu Saar'' uurimuste tsükli „Hariduslik stratifikatsioon ja elukestev õpe” eest;
* Humanitaarteadused: ''Andres Ilmar Kasekamp'' uurimuste tsükli „Balti riikide poliitiline areng“ eest.
 
==Vaata ka==
21

muudatust