Erinevus lehekülje "Arutelu:Stockholm (linn)" redaktsioonide vahel

resümee puudub
 
::::: Talusid, mis asuvad küladest eemal, loetakse rahvastikugeograafias ja demograafias eraldi asulateks. Eestis ei ole see eriti relevantne, sest külad ongi valdavalt hajakülad ja asulate asemel arvestatakse ametlikult territoriaalseid üksusi.
::::: ''eri riikide vahel võrreldavate asulatena võiks püüda esitada külasid, linnu ja muid sääraseid asju, mida universaalselt (õiguslikust staatusest sõltumata) asulatena mõistetakse''. Just seda ma taotlengi. Sellepärast ma tahangi näiteks Hiinas linnu eraldi ära märkida sõltumata õiguslikust staatusest, mis on seal üle mõistuse segaseks aetud. Samamoodi tuleks ka valdade sees välja tuua külasid, mitte piirduda halduslike üksustega. Minu meelest on Rootsis tätortid üldjuhul küladega jms kattuvad; juhtudel, kui me teame, et see nii ei ole, võib külad jne eraldi välja tuua. Probleemid tekivad näiteks siis, kui tekib uusasustus, mis ei ole ajalooliste küladega seotud.
:::::: Mina ei tea sellest midagi, et Eestis rahvaloenduse kontekstis kasutatakse teistsuguseid asustusüksusi.
:::::: No ma ei tea, näiteks Norra entsüklopeedias ei räägita asulatest mingis muus mõttes kui tettortidest. Mul jääb küll mulje, et see on üldiselt kasutusel. [[Kasutaja:Andres|Andres]] ([[Kasutaja arutelu:Andres|arutelu]]) 10. jaanuar 2015, kell 15:15 (EET)
:::::: Kui need tiheasustusega üksused on Eestis kasutusel, siis me võime neid kajastada küll, aga Eestis need üldiselt teadvustatud pole ja ka entsüklopeediad neist ei räägi. [[Kasutaja:Andres|Andres]] ([[Kasutaja arutelu:Andres|arutelu]]) 10. jaanuar 2015, kell 15:17 (EET)
:::: Vaata ''tätort''{{'}}i definitsiooni. Ei ole linnu ega külasid, mis on ''tätort''{{'}}id, need on erinevad asjad. Üks ''tätort'' võib hõlmata mitut linna ja küla. Mõnest statistilisest üksusest ja asulast ilmselt pole küll mõtet eraldi rääkida, aga et nad siis enamvähem või suures osas kokku langevad, on ikkagi juhuslik. On küll kokkuleppeline, kuidas ''tätort''{{'}}e arvestatakse, aga see kokkulepe ei puutu kokkulepesse selle kohta, millised on asulad.
:::: Hiinaga oli teine lugu, seal on asulana käsitletud mõnd sellist asja, mida väljaspool Vikipeediat omaette koha ega ammugi asulana ei käsitleta. Ma räägin siin sellistest linnadest ja küladest, mille olemasolu kohta käiv kokkulepe on väljaspool Vikipeediat tegelikult olemas.
:::: Ma ei usu, et rahvastikugeograafias ega demograafias asulaid või hajatalusid universaalselt nii mõistetakse, kuigi võib ka nii mõista. Igatahes taoliste kitsalt defineeritud asulate põhjal vaevalt on võimalik maailma asulaid võrreldavalt käsitleda.
:::: Minu meelest elanikud lähtuvad asustusjaotuse osas Eestis just ennekõike ametlikest kokkulepetest. Mitmest paralleelsest küladesüsteemist lähtumine oleks lihtsalt ebapraktiline. Muidugi võidakse siin-seal ka endisi külasid meeles pidada, aga see on pigem marginaalne. Küllap ka Rootsis on olnud külasid, mida üldiselt enam omaette külaks ei peeta.
:::: Seda küll, et Rootsis või ka Norras paistab statistiliste üksuste väljatoomine olevat märksa levinum kui siin. Millest minu meelest ei järeldu, et statistilised üksused peaks seal justkui asulaid asendama.
:::: [http://www.stat.ee/76744 Tiheasustusega paikkonnad] on puht statistilised üksused, mitte teised asustusüksused, kuigi asustuslikul alusel määratud. Sellepärast ütlengi "rahvaloenduse kontekstis", et mujal neid (veel) ei teadvustata. Igatahes vastavad need statistilised üksused enamvähem Rootsi vastavatele statistilistele üksustele, millest siin räägime. [[Eri:Kaastöö/88.196.241.249|88.196.241.249]] 10. jaanuar 2015, kell 17:46 (EET)
Anonüümne kasutaja