Erinevus lehekülje "Vabaühenduste Liit" redaktsioonide vahel

Lisasin EMSLi missiooni, täpsustasin juhtimisstruktuuri ning täiendasin aasta tegijate sektsiooni 2013. aasta tegijatega.
P
(Lisasin EMSLi missiooni, täpsustasin juhtimisstruktuuri ning täiendasin aasta tegijate sektsiooni 2013. aasta tegijatega.)
[[File:EMSL Vabaühenduste liit.png|thumb|EMSLi logo]]
'''Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liit''' (lühendatult '''EMSL''', ka Vabaühenduste liit EMSL) on [[10.avalikes oktoober|10.huvides oktoobril]]tegutsevate [[1991]].vabaühenduste aastalliit, '''Eestikes Fondidetöötab Keskuse'''selle nimenimel, allet asutatudEestis avalikesoleks huvidestugev tegutsevatekodanikuühiskond, vabaühenduste katusorganisatsioonkus ninginimesed eestkõnelejatahavad, kellesaavad tööja onoskavad pühendatudolla [[kodanikualgatus]]ehead, arukad ja [[kodanikuühiskond|kodanikuühiskonna]]aktiivsed arendamisele Eestiskodanikud.
 
EMSL asutati [[10. oktoober|10. oktoobril]] [[1991]]. aastal '''Eesti Fondide Keskuse''' nime all.
 
EMSLi visiooniks on osalusel ja kodanikualgatusel toimiv kodanikuühiskond, milles EMSLil on siduv roll avalikes huvides tegutsevate ühenduste ja ühiskonna vahel. Organisatsioonil on põhiline roll viia ellu [[Eesti kodanikuühiskonna arengu kontseptsioon]]i (EKAK-i) põhimõtteid.
 
EMSL-i missiooniks on aidata areneda vabaühenduste tegevust toetaval keskkonnal ja tugevdada ühenduste suutlikkust selles keskkonnas tulemuslikult tegutseda.
 
EMSLi osalusel loodi 1990. aastatel põhiline Eesti [[Kolmas sektor|kolmanda sektori]] seadusandlusest ja maksupoliitikast ning vabaühenduste tugikeskuste võrgustik, mis tegutsevad maakondlike arenduskeskuste koosseisus ja mida finantseerib [[Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus]].
 
Avalikkuses kasutab EMSL kaubamärki Hea Kodanik; selle nimega ilmuvad muuhulgas kodanikuühiskonna [[http://www.ngo.ee/heakodanik|ajakiri]] ja [[www.ngo.ee|infovärav]] internetis.
 
Aastatel 2013-16 loeb EMSL oma peamisteks ülesanneteks:
* käivitada Eesti üldhariduskoolides programm, kus gümnaasiumiõpilased käivad ühiskonnaõpetuse tunni raames vabaühendusi õppides kohalikes vabaühendustes praktikal.
* aidata Eesti vabaühendustel tõsta oma legitiimsust, läbipaistvust ja vastutavust, et ühendused oleksid neis osalevatele ja nendega kokku puutuvatele inimestele heaks demokraatia ja koostöö kooliks.
* saavutada Eesti vabaühenduste kohta riiklikus registris kogutavate andmete muutmine tasuta kättesaadavaks ja kergesti kasutatavaks kõigile soovijatele, et avalikkusel oleks paremad võimalused saada infot vabaühenduste kohta ja hinnata nende töö tulemusi.
* osaleda avalikes diskussioonides kodanikuühiskonna teemal, käivitada ise ning aidata käivitada ettevõtmisi, mille kaudu inimesed saavad häid kogemusi avalike asjade arutamises, otsustamises ja elluviimises osalemisest.
* aidata ühtlustada vabaühenduste riigipoolse rahastamise põhimõtted, saavutades ühenduste ja avalikkuse huvidele vastavad reeglid ja nende järgimine nii projekti- kui ka tegevustoetuste jagamisel, aga ka ühenduste maksusoodustuste osas.
* seista Eesti kodanikuühiskonna arengukontseptsioonis kokku lepitud kodanikualgatuse ja avaliku võimu koostööpõhimõtete järgimise eest ning tõsta kummagi poole teadlikkust nendest põhimõtetest.
* koondada vabaühenduste seisukohti ja kaitsta nende huve ühendusi puudutavas õigusloomes ja arengukavades.
* koolitada ja nõustada vabaühendusi ning nende partnereid ühenduste arenguks ning tulemuslikuks koostööks olulistel teemadel.
* koguda, toimetada ja levitada vabaühenduste tegevuseks olulist informatsiooni eesti ja vene keeles.
* levitada maailmas infot Eesti kodanikuühiskonna saavutuste ja õppetundide kohta ning tuua Eestisse infot muu maailma headest praktikatest.
==Juhtimine==
'''EMSLi kui organisatsiooni struktuuri kuuluvad:'''
EMSLi juhtorganid on nõukogu ja juhatus. Nõukokku kuuluvad 2014. aasta seisuga [[Anneli Kana]], [[Hille Hinsberg]], [[Margus Rink]], [[Liisa Past]], [[Mari-Liis Jakobson]], [[Martin Noorkõiv]], [[Margo Loor]] ja [[Rasmus Rask]].
* <strong>üldkoosolek</strong> – kõrgeim organ, mille pädevuses on näiteks põhikirja muutmine, eesmärgi muutmine, nõukogu liikmete valimine, majandusaasta aruande kinnitamine jne. Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus tavaliselt üks kord aastas.
 
* <strong>nõukogu</strong> – seaduse mõttes volinike koosolek, EMSLi pikemaajalist tegevust kavandav, juhatuse tegevust juhendav ja igapäevase tegevuse raamest väljuvaid küsimusi otsustav organ. Nõukokku kuuluvad 2014. aasta seisuga [[Anneli Kana]], [[Hille Hinsberg]], [[Margus Rink]], [[Liisa Past]], [[Mari-Liis Jakobson]], [[Martin Noorkõiv]], [[Margo Loor]] ja [[Rasmus Rask]]. Varem on EMSLi nõukokku kuulunud [[Liia Hänni]], [[Krista Pedak]], [[Sandra Lillemaa]], [[Tarmo Tüür]], [[Barbi Pilvre]], [[Daniel Vaarik]], [[Maarja Mändmaa]], [[Kristina Mänd]], [[Mall Hellam]], [[Allar Jõks]], [[Rainer Nõlvak]], [[Eimar Veldre]], [[Aare Hõrn]], [[Lagle Parek]], [[Reet Valing]], [[Monika Salu]], [[Jüri-Ott Salm]], [[Toomas Trapido]], [[Jaan Manitski]], [[Rein Voog]], [[Madis Masing]], [[Uku Lember]], [[Reet Laja]], [[Mari Suurväli]], [[Jaak Võsa]], [[Kalle Laane]], [[Tuuli Rasso]], [[Margit Säre]], [[Heli Aru]], [[Aare Kasemets]] jt.
* <strong>meeskond</strong> – eesotsas üheliikmelise juhatusega korraldab igapäevast tegevust ning viib ellu tegevuskava. EMSLi juhataja on 2013. aasta augustist [[Maris Jõgeva]]. Varem on EMSLi tegevjuhid olnud [[Urmo Kübar]], [[Kristina Mänd]], [[Marit Otsing]], [[Kadri Kopli]], [[Heli Aru]], [[Heli Kask]] ja [[Rita Tamm]].
 
EMSLi juhataja on 2013. aasta augustist [[Maris Jõgeva]]. Varem on EMSLi tegevjuhid olnud [[Urmo Kübar]], [[Kristina Mänd]], [[Marit Otsing]], [[Kadri Kopli]], [[Heli Aru]], [[Heli Kask]] ja [[Rita Tamm]].
 
==Kodanikuühiskonna aasta tegija==
Aastast [[1996]] valitakse [[Kodanikuühiskonna aasta tegija]]t.
 
2013. aasta tegijad
* Aasta missiooniinimene: Jaan Aps ning Vahur Tõnissoo
* Aasta tegu: koostöö Paide kogukonna, linnavalitsuse, Järva maavalitsuse ja vabatahtlike vahel, tänu millele sündis [[Arvamusfestival]].
* Aasta avaliku võimu esindaja: Tartu Linnavalitsus
* Aasta ettevõtja: Reet Aus
2012. aasta tegijad:
*Aasta vabaühendus: [[Eesti Interneti Kogukond]]
Anonüümne kasutaja