Erinevus lehekülje "Magnetresonantstomograafia" redaktsioonide vahel

P
resümee puudub
P
P
Prootonid ja neutronid nagu elektronidki omavad fermionidele omast pooltäisarvulist spinnkvantarvu 1/2, mistõttu nende spinn saab omada väärtust +1/2 või -1/2 (taandatud Plancki konstanti). Siit saab teha esimese järlduse 1H aatomi tuuma kohta, kuna see koosneb vaid ühest prootonist: selle aatomi tuuma spinnkvantarv on 1/2. Kõrge tundlikkuse ja laialdase esinemise tõttu orgaanilistes ühendites on 1H aatomi tuum üks TMRT kasutatavamaid aatomituumasid.
Rohkematest nukleonidest koosnevate aatomituumade koguspinnkvantarvu S leidmine toimib lihtsa liitmisoperatsiooni kohaselt, misjuhul võrdub see tema nukleonide individuaalsete spinnide summaga. Samas tuleb arvestada sellega, et nii prootonitel kui ka neutronitel on kalduvus moodustada vastasspinnilisi paare, milles spinnid teineteist tühistavad, seega on taoliste paaride (prooton(+1/2)-prooton(-1/2) ning neutron(+1/2)-neutron(-1/2) paarid) koguspinn null. Seega kui aatomi tuum koosneb paarisarvulisest hulgast prootonitest ja paarisarvulisest hulgast neutronitest, on tuuma koguspinn null ning tuuma magnetmomendi puudumise tõttu ei saa antud aatomituuma TMR meetodit kasutades uurida.
[[File:Spinnide väärtused.PNG|thumb|Erinevate aatomituumade spinnkvantarvud]]
Paardumata prootonid ja neutronid panustavad tuuma koguspinnile, moodustades aatomituumasid, mille spinnkvantarv võib olla 1/2, 3/2, 5/2, 7/2 või 9/2. Erandjuhtudel võib aatomituuma spinnkvantarv olla võrdne ühega, kui aatomituum koosneb paarituarvulisest hulgast prootonist ja neutronist, kuna nende prootoni-neutroni spinnide paralleelsus vastab energia miinimumile. Eelnevatest võimalikest spinnkvantarvudest võib tõdeda, et vastassuunaliste spinnide paardumist ei toimu iga tuumaga, mistõttu ei pea aatomituuma koguspinn olema ilmtingimata minimaalseim võimalik väärtus pärast paardumist, vaid võib ka omada nii kõrget spinnkvantarvu nagu nt. 11/2.
 
 
== Näidiskuvandid ==
164

muudatust