Reaktsiooni mehhanism: erinevus redaktsioonide vahel

resümee puudub
P (Robot: muudetud 22 intervikilinki, mis on nüüd andmekogus Wikidata)
Resümee puudub
[[Image:Benzoin condensation2.png|center|thumb|600px|Bensoiini kondensatsioon. Tsüaniidioon ion (CN<sup>-</sup>) toimib siin [[katalüsaator]]ina (astub protsessi esimeses ja lahkub viimases staadiumis).]]
 
Reaktsiooni mehhanismi – keemiliste sidemete katkemist ja uute sidemete teket – vaadeldakse lähtudes erinevatest seisukohtadest.
[[orgaaniline keemia|Orgaanilises keemias]] sidemete katkemise ja tekke kõige enam esinevad mehhanismid on:
a) Keemiliste sidemete katkemise ja uute sidemete tekke viisid tulenevalt [[elektron]]ide ümberpaiknemisest:
*[[radikaalreaktsioon]]id – kui aktiivne [[intermediaat]] tekib [[homolüüs|homolüütiliselt]], s.t. esinevad osakesed, mille [[valentsorbitaal]]il on paardumata [[elektron]], nimetatakse [[vaba radikaal|radikaalid]]
*[[polaarne reaktsioonhomolüüs|polaarsedhomolüütilised reaktsioonid]] – kuineed aktiivne intermediaat tekibon [[heterolüüs|heterolüütiliseltradikaalreaktsioon]]id, s.t. esinevad aktiivsed osakesed, millest ühe valentsorbitaalil onmille [[elektronpaarvalentsorbitaal]]il (nimetatakseon [[nukleofiil]]paardumata või [[anioon]]) ja teisel osakeselelektron, vastupidi, on vaba orbitaal (nimetatakse [[elektrofiil]]vaba võiradikaal|vabad [[katioonradikaalid]])
*heterolüütilised reaktsioonid – need on polaarsed või ioonreaktsioonid, s.t. esinevad aktiivsed osakesed, millest ühe valentsorbitaalil on [[elektronipaar]] (nimetatakse [[nukleofiil]] või [[anioon]]) ja teisel osakesel, vastupidi, on vaba orbitaal (nimetatakse [[elektrofiil]] või [[katioon]])
*[[peritsükliline reaktsioon|peritsüklilised reaktsioonid]] – kui moodustub molekulisisene või molekulidevaheline tsükliline [[siirdeolek]] üle mille toimub sidemete kooskõlastatud ümberkujunemine.
*[[kooskõlareaktsioon]]id – toimub keemiliste sidemete kooskõlastatud ümberkujunemine üle [[siirdeolek]]u, ilma et moodustuks [[intermediaat]].
 
b) [[Reaktsiooni tee]] iseloom ehk [[reaktsioonikoordinaat|reaktsioonikoordinaadil]] esinevad energeetilised barjäärid ja [[reaktsiooni staadium]]id: [[siirdeolek]]ud, [[intermediaat|intermediaadid]], [[elementaarreaktsioon]]id, [[kiirust limiteeriv staadium]], [[reaktsiooni järk]]. Selle alusel võib välja tuua mõned lihtsamad mehhanismid:
*[[ahelreaktsioon]] (''chain reaction'') – esinevad suure reaktsioonivõimega ebastabiilsed intermediaadid [[ahelpolümerisatsioon]], [[põlemine]], [[keemiline plahvatus]])
*[[astmeline reaktsioon]] (''stepwise reaction'') – esineb üks või mitu vähem või rohkem stabiilset intermediaati ([[katalüütiline reaktsioon]], [[SN1 reaktsioon|S<sub>N</sub>1 asendusreaktsioon]], [[elektrofiilne liitumine|elektrofiilne liitumisreaktsioon]], [[astmeline polümerisatsioon]])
*[[kooskõlareaktsioon]] (''concerted reaction'') – [[reaktsiooni järk|teist järku]] reaktsioonid samaaegse sidemete katkemise ja moodustumisega siirdeseisundis reaktsioonitsentri juures või üle tsüklilise siirdeseisundi ([[SN2 reaktsioon|S<sub>N</sub>2 asendusreaktsioon]] või [[Diels-Alderi reaktsioon]]).
 
*Paljudel juhtudel on tegemist [[brutoreaktsioon]]idega, mis toimuvad komplekssete mehhanismide kaudu mitmes staadiumis või suunas. Näiteks [[järjestikused reaktsioonid]] (''consecutive''), [[tasakaalureaktsioon]]id (''equilibrium''), [[konkureerivad reaktsioonid]] (''competitive''), [[katalüütiline tsükkel]], [[termodünaamiline kontroll]].
 
==Vaata ka==