Erinevus lehekülje "Eesti Patendiraamatukogu" redaktsioonide vahel

resümee puudub
<br>
 
===Ajalugu Teenused ===
 
==== Infouuringud ====
 
'''Infouuringud''' on mõeldud tellija poolt soovitud tehnikavaldkonnas laiaulatuslikuma ülevaate saamiseks ning abiks patendi- või kasuliku mudeli taotluse vormistamisel. Infouuringud jaotatakse omakorda kolme suuremasse gruppi:
 
*teemauuringud
*tehnika taseme uuringud
*firmauuringud
 
===== Teemauuringud =====
 
Teemauuringute eesmärgiks on anda teavet maailma riikide firmade ja nende tööstusomandi objektide kohta, kelle tegevus vastab päringus märgitud arendustegevuse (toodete kavandamise, arenduse ja tootmise) valdkonnale. Aitavad arendustegevuse spetsialistidel määrata oma toote turupositsiooni, saada teavet tuntud tehnilistest lahendustest ning saadud infot läbi töötades luua uusi tehnilisi lahendusi. <br>
 
===== Tehnika taseme uuringud =====
 
Tehnika taseme uuringute puhul tuleb kõigepealt läbida juba teemauuringutele omased etapid. Täiendavaks tunnuseks on see, et siin süvenetakse leitud dokumentide tehnika tasemesse, hinnates kirjeldatud õiguskaitseobjektide innovaatilist külge ning ka konkurentsivõimelisust, toetudes võimalusel juba reaalselt eksisteerivate toodete tehnilistele parameetritele ning konkurentsivõime kirjeldamisele. Tehnika taseme uuringu aruanne aitab arendustegevuse spetsialistidel määrata oma toote turupositsiooni võrreldes tipptasemega. <br>
 
===== Firmauuringud =====
 
Firmauuringute puhul on võimalik kahte moodi lähenemine:
*huvialus(t)e firma(de) nimi/nimed ning soovitakse infot nende õiguskaitsedokumentide ehk nn patendiportfellide kohta
*teada on kindel tehnikavaldkond ja soovitakse infot selles valdkonnas tegutsevate firmade kohta. <br>
 
 
==== Infootsingud ====
 
'''Infootsingud''' (nii leiutus- kui ka kaubamärgialane) on infoteenused, mis eeldavad suhteliselt väikesemahuliste ning operatiivsete väljavõtete tegemist tööstusomandi andmebaasidest ning mille puhul tellimuse täitja ei tegele leitud teavikute sisulise läbitöötamisega. Infootsingule on kinnitatud standard. <br>
 
Dokumentide otsing nii INPADOCis kui ka muudes andmebaasides toimub võttes abiks järgmisi kriteeriume:
 
*dokumendi number
*leiutise nimetus
*märksõnad
*rahvusvahelise patendiklassifikatsiooni (IPC) indeks
*patenditaotleja nimi/nimetus
*leiutaja nimi
 
 
==== Teabepäevad ====
 
Korraldame tööstusomandi kasutamist propageerivaid tasuta teabepäevi. Soovi korral võib iga firma leppida kokku teabepäeva korraldamise sobival ajal ja kohas. Selleks palume saata e-kirja, milles kirjutate oma soovidest.
 
 
Koolitus
 
 
Me oleme välja töötanud ka kursuse "Tööstusomandi õiguskaitse ja informatsioon firma arendustegevuses" moodulite ainekava ning vastavalt huviliste soovidele korraldame kursuseid, kus lektoriteks on meie oma töötajad.
 
 
 
Trükiste ja andmekandjate kasutamine
 
Patendiraamatukogu külastajatele on trükiste ja mikrokandjate kasutamine tasuta, koju ei laenutata. Tehes ettemaksu või saates meile garantiikirja, võite tellida koopiaid või muid teenuseid elektronposti, telefoni või faksi teel.
 
Koopiate tellimisel leiutiskirjeldustest saatke meile palun tellimus kujul: maa kood, dokumendi number ja publikatsiooni tase, näiteks
 
JP 07005412 A2
 
Kui Teil puudub mõni kolmest komponendist, siis otsinguks palume saata nii palju andmeid kui vähegi võimalik: oletatav riik, leiutaja nimi, firma nimi, leiutise pealkiri, IPC-klassid , taotluse ja publitseerimise kuupäevad.
 
Valikteadistus
 
Uudistest oma tehnikaalal saate hea ülevaate, kui tellite meilt perioodiliselt uusimate publitseeritud leiutiskirjelduste tiitellehti. Selleks sõlmige meiega vastav leping.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
=== Ajalugu ===
 
<table border=1>
Anonüümne kasutaja