Erinevus lehekülje "Eesti Patendiraamatukogu" redaktsioonide vahel

<br>
 
=== Põhiülesanded ===
 
# Täidab tegevusvaldkonda reguleerivatest õigusaktidest ja käesolevast põhimäärusest tulenevaid nõudeid ning ministeeriumi poolt antud ülesandeid;
 
# Osaleb oma tegevusvaldkondi puudutavate õigusaktide väljatöötamisel ja teeb ettepanekuid nende muutmiseks ning täiendamiseks;
 
# Osaleb oma tegevusvaldkondadega seotud strateegiate ja arengukavade väljatöötamisel;
 
# Valmistab ette ja viib ellu oma tegevusvaldkondadega seotud projekte, osaleb [[Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium]]i poolt antud volituste piires rahvusvaheliste projektide ettevalmistamisel ja läbiviimisel;
 
# Komplekteerib ja teeb ettevõtetele, üksikisikutele, teadus- ja arendus- ning sihtasutustele (edaspidi avalikkusele) kättesaadavaks Eesti ja välisriikide ning regionaalsete tööstusomandi ametite tööstusomandi õiguskaitse alg- ja vahendusinformatsiooni väljaannete, dokumentide, välisriikide tööstusomandi kaitse seaduste, juhendite ning erialakirjanduse (edaspidi tööstusomandialane informatsioon) fondi;
 
# Teeb [[Patendiamet]]ile tööstusomandi õiguskaitsetaotluste menetlemiseks kättesaadavaks välisriikide ning regionaalsete tööstusomandi ametite tööstusomandialase informatsiooni fondi;
 
# Korraldab Eesti tööstusomandialase informatsiooni levitamist Eestis ja välisriikides.
 
<br>
 
<br>
 
 
 
 
<br>
===Ajalugu===
 
Anonüümne kasutaja