Erinevus lehekülje "Eesti Patendiraamatukogu" redaktsioonide vahel

resümee puudub
<br>
 
===Põhiülesanded===
 
#Täidab tegevusvaldkonda reguleerivatest õigusaktidest ja käesolevast põhimäärusest tulenevaid nõudeid ning ministeeriumi poolt antud ülesandeid;
 
#Osaleb oma tegevusvaldkondi puudutavate õigusaktide väljatöötamisel ja teeb ettepanekuid nende muutmiseks ning täiendamiseks;
 
#Osaleb oma tegevusvaldkondadega seotud strateegiate ja arengukavade väljatöötamisel;
 
#Valmistab ette ja viib ellu oma tegevusvaldkondadega seotud projekte, osaleb [[Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium]]i poolt antud volituste piires rahvusvaheliste projektide ettevalmistamisel ja läbiviimisel;
 
#Komplekteerib ja teeb ettevõtetele, üksikisikutele, teadus- ja arendus- ning sihtasutustele (edaspidi avalikkusele) kättesaadavaks Eesti ja välisriikide ning regionaalsete tööstusomandi ametite tööstusomandi õiguskaitse alg- ja vahendusinformatsiooni väljaannete, dokumentide, välisriikide tööstusomandi kaitse seaduste, juhendite ning erialakirjanduse (edaspidi tööstusomandialane informatsioon) fondi;
 
#Teeb [[Patendiamet]]ile tööstusomandi õiguskaitsetaotluste menetlemiseks kättesaadavaks välisriikide ning regionaalsete tööstusomandi ametite tööstusomandialase informatsiooni fondi;
 
#Korraldab Eesti tööstusomandialase informatsiooni levitamist Eestis ja välisriikides.
 
 
 
 
 
 
<br>
===Ajalugu===
 
Anonüümne kasutaja