Ferriitmälu: erinevus redaktsioonide vahel

Et kirjutada mõnele südamikule (muuta selle magneetumise suunda), tuleb sellest südamikust läbi juhtida piisavalt suur vool. Seda tehakse X- ja Y-aadressiliinidega. Kummastki liinist juhitakse läbi vool, mis üksi ei ole piisav südamiku ümbermageetimiseks, kuid millede summa on selleks piisav. Seeläbi muudab magneetumise suunda ainult see südamik, mida läbivad mõlemad liinid. Mõlemad voolud peavad sisenema südamikku samalt poolt. Vastasel juhul nad tühistavad teineteist ja kirjutamist ei toimu. Vastavalt sellele kas mõlemad voolud sisenesid südamikku paremalt või vasakult, on südamik nüüd magneeditud päri- või vastupäeva.
 
== Omadused Eelised==
Ferriitmälus püsib info ilma vooluta lõpmatult kaua.
Ferriitmälu ei mõjuta ioniseeriv kiirgus.
Ferriitmälu oli oma aja alternatiividega võrreldes väga stabiilne ja usaldusväärne mälu tüüp. Lisake ei mõjuta seda ioniseeriv kiirgus. Nende omaduste tõttu oli ferritmälu väga sobilik kasutamiseks kosmoses ja sõjanduses.<ref>http://www.redorbit.com/education/reference_library/technology_1/computer-tech/2583350/core_memory/</ref>
 
==Probleemid==
Südamiku hüstereesisilmus sõltub temperatuurist, seetõttu tuleb erinevatel temperatuuridel kasutada kirjutamiseks ja lugemiseks erinevaid voolutugevusi. Üheks lahenduseks oli termistoride kasutamine. Nende abil mõõdeti südamike temperatuuri ja korrigeeriti voolutugevusi vastavalt. Teine lahendus oli hoida kogu mälu konstantsel temperatuuril. Selleks soojendati mälu ruumi temperatuurist kõrgemale ja hoiti stabiilsena. Mälu soojendamine jahutamise asemel tundub tänapäeval küll imelik, kuid ferriitmälu kastamisel oli tähtis vaid temperatuuri püsivus. Püsiva temperatuuri hoidmine soojendamise teel on palju lihtsam kui jahutamisega.
 
== Viited ==
94

muudatust