Isik (keeleteadus): erinevus redaktsioonide vahel

resümee puudub
Resümee puudub
Resümee puudub
 
==Eesti keel==
* Isiku väljendamiseks kasutatakse isikulisi [[asesõnu]] ''mina'', ''sina'', ''tema'' või mitmuses ''meie'', ''teie'', ''nemad'', [[tegusõna]] pöördelisi vorme:.
 
'''''Mina''''' ''õpin eesti filoloogiat'';'' ''
'''''Teie''''' ''soovite poodi minna.''
* Isikut tähistatakse ka konkreetsete [[nimisõna]]de ning nimedega:.
 
'''''Maria''''' ''kirjutab luuletusi'';'' ''
'''''Hulk lapsi''''' ''jälgis teatrietendust.''
 
<br />
* Esimene isik on [[kõneleja]].
* Teine isik on see, kelle poole [[kõneleja]] pöördub.
Grammatiline isiku- ja arvukategooria väljendub morfoloogilises [[pöördekategooria]]s, millel on kolm ainsuslikku ja kolm mitmuslikku [[liige]]t ehk [[pööre (keeleteadus)|pööre]]t.
 
'''Ainsus:'''
 
# Mina''mina ~ ma''
# Sina''sina ~ sa''
# Tema''tema ~ ta''
 
'''Mitmus:'''
 
# Meie''meie ~ me''
# Teie''teie ~ te''
# Nemad''nemad ~ nad''
* Isik on hästi määratletav pöördelõpu järgi siis, kui [[täisalus]]eks on
 
# ''mina ~ ma''
<br />
# ''sina ~ sa''
Isik on hästi määratletav pöördelõpu järgi siis, kui [[täisalus]]eks on a) ''mina~ma'', b) ''sina~sa'', c) ''meie~me'' või ''mina'' + [[substantiiv]](id), d) ''teie~te'' või ''sina'' + [[substantiiv]](id).
# ''meie ~ me'' või ''mina'' + [[substantiiv]](id)
 
# ''teie ~ te'' või ''sina'' + [[substantiiv]](id)
:''(Me) söö'''me'''.''
:''(Me) söö'''me'''''; ''(Sa) harjuta'''d'''''; ''(Te) karju'''te'''.''
* Ülejäänud juhtudel on [[öeldis]] 3. pöördes ning isikut pole pöördelõpu järgi võimalik tuvastada.
:''(Te) karju'''te'''.''
:''Grupp turiste vaatle'''b''' monumenti''; ''Täna külmeta'''b'''.''
 
* [[Imperatiiv]]i [[mitmus]]e 1. pöörde puhul on isiku ärajätmine kohustuslik.
<br />
''Õppige'''m '''hoolega'';''''' '''.''
Ülejäänud juhtudel on [[öeldis]] 3. pöördes ning isikut pole pöördelõpu järgi võimalik tuvastada.
<nowiki/>''Astuge'''m '''kiiresti''; ''Laulge'''m '''valjemini.''
 
<br />
:''Grupp turiste vaatle'''b''' monumenti.''
:''Külmeta'''b'''.''
 
<br />
[[Imperatiiv]]i [[mitmus]]e 1. pöörde puhul on isiku ärajätmine kohustuslik.
 
<br />
''Õppige'''m'''.''
''Astuge'''m'''.''
''Laulge'''m'''.''
 
<br />
 
== Kasutatud kirjandus ==
* '''Erelt, Mati, Reet Kasik, Helle Metslang, Henno Rajandi, Kristiina Ross, Henn Saari, Kaja Tael, Silvi Vare 1995.''' Eesti keele grammatika I. Morfoloogia. Sõnamoodustus. Tallinn: Eesti Teaduste Akadeemia Eesti Keele Instituut, lk 69-72.
 
* '''Erelt, Mati, Reet Kasik, Helle Metslang, Henno Rajandi, Kristiina Ross, Henn Saari, Kaja Tael, Silvi Vare 1993.''' Eesti keele grammatika II. Süntaks. Lisa: Kiri. Tallinn: Eesti Teaduste Akadeemia Keele ja Kirjanduse Instituut, lk 27-29.
<br />
'''Erelt, Mati, Reet Kasik, Helle Metslang, Henno Rajandi, Kristiina Ross, Henn Saari, Kaja Tael, Silvi Vare 1995.''' Eesti keele grammatika I. Morfoloogia. Sõnamoodustus. Tallinn: Eesti Teaduste Akadeemia Eesti Keele Instituut, lk 69-72.
 
<br />
'''Erelt, Mati, Reet Kasik, Helle Metslang, Henno Rajandi, Kristiina Ross, Henn Saari, Kaja Tael, Silvi Vare 1993.''' Eesti keele grammatika II. Süntaks. Lisa: Kiri. Tallinn: Eesti Teaduste Akadeemia Keele ja Kirjanduse Instituut, lk 27-29.
729

muudatust