Erinevus lehekülje "Struktuurimudel" redaktsioonide vahel

pisikorrektuur
P
(pisikorrektuur)
Miinusmärgiga, st binaar(–)märgi esimene liige esitab lühima tee ehk kauguse <math> -d </math> elementide vahel, kus see on fikseeritud erinevaid teid (ahelaid) pidi. Binaarmärgi teine liige esitab elementide arvu <math> n </math> ja kolmas liige seoste arvu <math> m </math> nendes ahelates.
 
Plussmärgiga, st, binaar(+)märgi esimene liige esitab omavahel seotud elementide (naaberelementide) vahelist kolateraalset kaugust <math> +d </math>, st antud elemendipaari (ja nendevahelise seose) kuulumist ringi (vöösse) pikkusega <math> d+1 </math>. See ring võib olla moodustatud rohkema arvu seostega kui ringi pikkus, nagu see on ka praeguse näite puhul, samuti võib elemendipaar kuuluda mitmesse samasuguse pikkusega ringi Niisuguse binaarmärgi teine ja kolmas liige esitavad vastavalt elementide arvu <math> n </math> ja seoste arvu <math> m </math> selles ringis või lõikuvates ringides. Erandi moodustab siin hargnevust ehk „oksa“ lüli iseloomustav binaarmärk <math> +1.2.1 </math> mis esitab vaid vahetu kauguse <math> +d </math>, nagu see on ka siinse näite puhul. Elemente mis ei ole omavahel ahelaid pidi seotud esitab binaarmärk <math> u.0.0 </math>.
 
Mudeli veerg <math> u_{i} </math> koosneb ''sagedusvektoritest'', mis kokkuvõtlikult esitavad antud elemendi <math> i </math> suhteid teiste elementidega. Samade vektorite alusel on järjestatud positsioonid mudelis. Mudeli veerg <math> s_{i} </math> koosneb ''positsioonivektoritest'', mis esitavad elemendi <math> i </math> seotust vastavatel positsioonidel <math> k </math> asuvate elementidega.
Anonüümne kasutaja