Ava peamenüü

Muudatused

P
resümee puudub
 
==Ajalugu==
[[988]]. aastal võttis [[Kiievi-Vene]] [[vürst]] [[Vladimir I]] vastu [[ristiusk|ristiusu]] [[Bütsants]]ist ja tegi sellest [[Vene]] riigis [[riigiusk|riigiusu]], millest sai alguse Vene Õigeusu kirik. Venemaale lähetati usu levitamiseks peamiselt [[kreeklased|kreeklastest]] [[munk]]i ja õpetajaid. Venemaal segunes nende õpetus kohalike [[paganlus|paganlike]] kommetega.
 
Algselt oli [[kultus]]e raskuskese [[liturgia]]l (avalik [[jumalateenistus]]) sh.sealhulgas valjuhäälsel [[palve]]te esitamisel ja [[armulaud|armulaual]], ka [[piht]] oli selle osa. [[Usk|Usuti]], et inimese edasist saatust (pärast surma) ei määra mitte üksnes tolle eluajal tehtud teod, vaid ka elavate palved nende eest. Nende palvete lugemiseks tekkisid n.öniiöelda matmata surnud – need on mungad, kes loevad eestpalveid surnute ja üldse kõigi vastavasse raamatusse kantute eest. [[Klooster|Kloostris]] või [[kiriku]]s asuvasse [[raamat]]usse kandmise eest võeti materiaalset hüvitust. Algselt arvati ka, et iga kloostrisse maetud inimene saavutab [[lunastus]]e, hoolimata tehtud [[patt]]udest. [[Pühak]]uks saamise tingimuseks oli algselt ka surnud isiku säilmete kõdunematus, hiljem see põhimõte muudeti.
[[Pühak]]uks saamise tingimuseks oli algselt ka surnud isiku säilmete kõdunematus, hiljem see põhimõte muudeti.
 
Algselt olid paikkonniti erinevad pühakud (nt.näiteks seal elanud munkadest imetegijad), hiljem püüti nende arvu vähendada ja koosseisu ühtlustada. Mõned peamised – Boriss, Gleb, Dmitri, Georgi, Antonius, Theodosios, Nikita, Vassili, Pjotr, Aleksei, Sofia, Vsevolod, Moissei, Leonti, Jona, Sergi, Jossif.
 
Bütsantsi pikkade tseremooniate lühendamiseks hakkas varsti palveid ja psalme lugema mitu pappi samaaegselt. Iseloomulik on [[ikoon]]ide kummardamine. Algsele kirikule (vanausulisele) omased kellade pidev kasutamine, [[halleluuja]] lausumine 2 korda, ristimärgi tegemine 2 sõrmega, habemekandmine, kasutusel oli võidmine [[mürr]]iga. [[1370. aastad|1370.]] aastatel algasid [[nõiaprotsess]]id. Iseseisvumine Bütsantsist toimus [[1448]]. aastal.
 
Suured muudatused kombetalitustes ja tekstides toimusid [[1654]]. aaasta [[kirikukogu]] parandustega. Kaheksast ristiharust sai 4, risti pidi lööma 2 sõrme asemel kolme sõrmega, palved lühenesid ja neid hakati taas lugema ükshaaval. Uues usus tauniti ka habemekandmist, vanaaegse lõikega rõivaid, kehtestati kahekordne [[maksud|maks]] vanast usust kinnipidajatele ([[vanausulised|vanausulistele]]). Samas olid vanausulised vabad muudest [[koormis]]test ja maksudest äärealadel (need käisid vaid õigeusklike kohta). Vanausulised tunnistati mitteõigeusklikeks ja pandi [[1667]] [[kirikuvanne|vande]] alla. Vanausulised said ohtralt tunda tagakiusamist. Aastat [[1666]] (maailmalõpu ootuses) hakkasid paljud vanausulised, nii protestiks kui tagakiusamise vältimiseks, [[enesepõletamine|end põletama]]. Sihiks oli muidugi ka pääsemine kurjast, lunastus ja hinge puhastus. [[17. sajand]]i lõpuks oli end põletanud umbkauduumbes 9000 inimest.
 
[[18. sajand]]il tsaaririigi võim kiriku üle tugevnes veelgi, kiriku maad sekulariseeriti, kirikule jäi vaid usu- ja kombetalituste täitmise [[Funktsioon (filosoofia)|funktsioon]]. [[Tsaar]]i ([[keiser|keisrit]]) hakati üha ülistama, seostades tema isikut [[jumal]]aga. Seda nii oma koha säilitamiseks, tagakiusamise vältimiseks, kõrgemasse ametisse pääsemiseks. Sellest perioodist hakati ka pühapiltidel kujutama tsaari ja tema soosikud.
 
==Iseloomulikud jooned ja [[sekt]]id==
Vene õigeusule iseloomulikud jooned tulenevad suurel määral tema [[Bütsants]]i (Konstantinoopoli) päritolust ning on paljuski ühised kõigile [[Ida õigeusu kirik]]utele. Kirikute arhitektuuris on kasutusel sibulakujulised kuplid, ristil on üks või kaks lisapõikpuud, [[ikoon]]ide ees kummardatakse, iseendale lüüakse risti ette jne.ja nii edasi.
 
Tugevasti on vene õigeusk olnud seotud vene rahva enesemääratlusega ja tähendusotsingutega. Vene õigeusku on peetud venelaste poolt ainsaks õigeks ristiusuks, [[Moskva]]t „kolmandaks Roomaks” ning vene rahvast ainsaks „jumalakandjaks” rahvaks maailmas. Uskumus, nagu oleks vene rahvale määratud eriline missioon maailma lunastamisel, seostus 19. sajandil paljude revolutsiooniliste liikumistega ning kandus antiklerikaalsel ja ateistlikul kujul edasi 20. sajandil valitsenud kommunistliku rezhiimirežiimi ekspansionistlikku poliitikasse.
 
Vene õigeusust on välja kasvanud paljud erinevad usulised liikumised. Kirik on neid mõnikord tauninud, pannud kirikuvande alla ja isegi jälitanud, kuid samal ajal on kirik ka paljusid sallinud ja tunnustanud ([[pühak]]uks kanoniseerimisega jm).
 
Üks omapärasemaid nähtusi on vene õigeusus olnud läbi sajandite „jurodivõi” kultus. Jurodivõi on pühaks peetav lollike või värdjas, sisuliselt rändjutlustaja või [[munk]], kelle vaimupuuet peetakse jumalikuks tunnuseks. Seetõttu on jurodivõi püha ja puutumatu ning võib jutlustada mida iganes. Tuntuim on [[Grigori Rasputin]] [[Nikolai II]] õukonnas.
 
'''[[Strigolnikud]]''' olid 14.-15. sajandil [[Novgorod]]i, [[Pihkva]] ja [[Tver]]i kubermangus levinud ketserlikust liikumisest osavõtjad, käsitöölised ja alamvaimulikud. Eitasid kiriku hierarhiat, [[munk]]lust ja mõningaid usu[[dogma]]sid, protesteerisid kirikumaksude vastu, propageerisid sotsiaalset võrdsust.
 
'''[[Juuditsemine]]''' (juuditsejad) oli [[Novgorod]]i-[[Moskva]] ketserlus Vene õigeusu kirikus. Algus u.umbes 1476. aastal Novgorodis. Ilmus ühes eshatoloogiliste ootuste elavnemisega, kuid arvestades kalendrilist aja erinevust juudi Piibli ja selle Aleksandria tõlke vahel ei pooldanud seda. Rajanes põhjalikumal piiblitundmisel, samuti oldi kursis [[kabala]], [[astroloogia]] ja [[astronoomia]]ga. Kritiseerisid ikoonikummardamist. [[Kristus]]t pidasid lihtsalt [[prohvet]]iks, mitte jumalinimeseks. [[Jumal]] on vaid üks ja ainus. Armulaua atribuute pidasid lihtsalt sümboliteks. Ei uskunud hauatagusesse ellu. Kiriku hierarhiat pidasid valeks, kuna see oli paika pandud raha eest ("kasu eest").
 
Suur hulk liikumisi ja rahutusi tekkis 17. sajandil seoses ulatuslike kirikureformidega. Vanadele kommetele truuks jäänud õigeusklikke nimetatakse vanausulisteks.
 
'''[[Hlõstid]]''' (jumalainimesed, iisraellased) on 17. sajsajandi teisel poolel tekkinud liikumine. Õpetuses peamine sisu on vahetu suhtlemine [[Püha Vaim]]uga. Ekstaatilise kultusetalituse ajal läheb [[Püha Vaim]] väljavalitusse („õigeisse”), neis kehastub [[Kristus]]. Kaalukad on ka sektijuhtide kultus ja prohvetlus. Kultuses sisaldub ringiskäimine, märatsemine, enesepiitsutamine jmsja muu selline. Pole lubatud asutada perekonda, omada lapsi, süüa liha ja veretoite, tarbida alkoholi, suitsetada.
 
'''Võglased''' (võgid) on Võgi [[vanausulised]] [[Pomorje]]s (pomoorid). Algselt eralduti täiesti muust maailmast, seati sisse poolkommunistlik kord, kogu vara oli ühine. Range tööjaotus. Lugesid ülejäänud maailma antikristlikuks. Õpetajad ja papid puudusid. Põhimõte oli – kõik püsib ainuüksi usul, samas elasid ka maailmalõpu ootuses. Jumalateenistus sisaldas ühist palvet, laulu ja lugemist valitud juhataja all (mitte tavapärased maagilised tseremooniad) kabelites ja kodustes palvelates. Kontingent enamasti talupoeglik. Soovisid ise endale preestriks olla (papitud). Hiljem taastasid sideme maailmaga (1702), leppisid riigiga. Kannatasid repressioonide all 1830-ndatel.
Kannatasid repressioonide all 1830-ndatel.
 
'''Filipplased''' on Võglastest kujunenud sekt, kes ei läinud kompromissile riigiga (antikristusega). Juhataja – Filipp. Panid võglaste peale needuse ja keeldusid Võgile allumast. Ei palvetanud tsaari eest, keeldusid kahekordse (usu?)maksu tasumisest. Elasid Põhjas, põlistaigas. Tagaajajate ilmudes päästsid end enesepõletamisega. Püsisid leppimatud kuni 19. saj.sajandi IIteise pooleni.
 
'''[[Fedossejevlased]]''' on [[Poola]]st 1715.a aasta paiku alguse saanud liikumine. Rajaja: Feodossi Vassiljev. Kogukonnad olid kinnised, valitses abielukeeld. Liikumine laienes [[Moskva]] Preobrazenski kogudusele u.umbes 1771. aastal. Suhtlemine muuusulistega oli äärmiselt piiratud. Sisaldas [[variser]]luse (silmakirjalikkuse) elemente. Omas palju sidemeid üle Venemaa. Vahepeal liikumine taandus, taaselustumine toimus 1820-ndatel. Hääbumine 1840-ndatel.
 
'''[[Jooksikud]]''' on sekt, mille juhiks oli Jeftim, endine fedossejevlane. Liikumine sai alguse u.umbes 1715. aaastal. Liikmeteks ülekohtu eest pagevad talupojad, soldatid, sunnitöölised, kerjused. Väikekodanlased osutasid jooksikutele abi varjamise teel, kasutades osalejaid samas odava tööjõuna. Pelgupaigad peamiselt jõgede ümbruses, põhja aladel jms (keskus [[Jaroslavl]]is, seal olevat olnud 464 pelgupaigapidajat). Ideoloogia – riik ja selle esindajad on kurjuse kehastuseks, selle ja vastavate ilmingute eest peab pidevalt põgenema. Seega ei tohi omada vara, olla lahkususliste nimekirjades, omada passi jmsja muud sellist. Eitasid ka raha kui antikristuse sünnitist, riigivappi sellel pidasid antikristuse pitseriks. Liikuva eluviisi tõttu ka abielu eitasid. Vältisid seaduste täitmist. Samuti eshatoloogilised motiivid. Pärast vahepealset langust uus laine 1820-ndatel.
 
'''[[Artamonovlased]]''' oli fedossejevlastest lahkulöönud liikumine, kus kompromissina on lubatud laulatus õigeusu preestri poolt.
 
'''Jehovism''' (jehovistid e.ehk [[Jiniinlased]]) oli [[Siber]]is tegutsenud Vene lahkusk, järgijateks olid 1840-ndail aastail Uraalides N. Iljini rajatud usulahu "Desnoje Bradstvo" (e.ehk "Sionskaja vest") liikmed. XIX19. sajandi keskpaiku tekkinud, kirikule ja valitsevale korrale vaenulik Vene sekt, mille [[Johannese Ilmutusraamat]]ule toetuvas õpetuses leidub ka judaismi, materialismi ja sotsialismi elemente.
 
'''[[Tolstoilased]]''' oli 19. ja 20. saj.sajandi vahetusel tekkinud usuline liikumine, mille algataja oli [[Lev Tolstoi]]. Mõistes hukka oma varasema kirjandusliku loomingu („Sõda ja rahu”, „Anna Karenina” jtja teised) hakkas Tolstoi propageerima lihtsat eluviisi, heategevust jneja muud sarnast. Andis välja hulga usulist kirjandust, eitas kirikuvõimu ja kiriku [[dogma]]sid. Liikumisel oli palju poolehoidjaid. Tuntuim järgija: [[Ilja Repin]].
 
VeelErinevaid liikumisi: oli veel, teiste seas ka [[duhhoboorid]], [[molokaanid]], ja [[skopetslus]], jpt.
Paljud sektantlikud rühmad ja liikumised Vene õigeusu kiriku sees ja selle kõrval püsisid elujõulistena veel kuni 1917. aastani. Kommunistlik terror hävitas nad enamasti jäägitult.
 
==Vaata ka==
 
*[[Vene õigeusu kiriku juhtide loend]]
*[[Moskva ja kogu Venemaa patriarh]]
16 888

muudatust