Erinevus lehekülje "Kaitseväe peastaap" redaktsioonide vahel

Õigekirjareeglid.
(Õigekirjareeglid.)
|veebileht = [http://www.mil.ee/?sisu=kontakt1 Kontaktandmed]
}}
'''Kaitseväe peastaap''' on [[Eesti Kaitsevägi|Eesti kaitseväe]] juhataja vahetus alluvuses olev strateegilise tasandi Kaitseväekaitseväe struktuuriüksus, mis tegeleb kaitseväe operatiivjuhtimise, väljaõppe ja arendusega.
 
==Kaitseväe Peastaabipeastaabi ülem==
Peastaapi juhib peastaabi ülem, kelle vahetus alluvuses on peastaabi ülema asetäitja operatiivalal, peastaabi ülema asetäitja toetuse alal, peastaabi ülema administratsiooni ülem ja teavitusosakonna ülem.
===Peastaabi ülemad ===
 
===Kaitseväe peastaabi ülema asetäitjad===
:peastaabiPeastaabi ülema asetäitjana operatiivalal, kes koordineerib peastaabi luureosakonna, operatiiv- ja väljaõppeosakonna, analüüsi- ja planeerimisosakonna, side- ja juhtimissüsteemide osakonna ning NATO Euroopa vägede peakorteri juures asuva Eesti sõjalise esinduse tööd
*kolonel [[Peeter Hoppe]], 2011;
:peastaabi ülema asetäitja toetuse alal
[[Pilt:Eesti Kaitseväe Peastaap, 24-10-2011, autor Peep Sooman.jpg|350px|right|Kaitseväe Peastaabi hoone Tallinnas, sügis 2011. Foto: Peep Sooman.]]
==Peastaabi ülesanded==
*1) Kaitseväekaitseväe juhataja nõustamine ja tema tegevuse tagamine;
*2) Kaitseväekaitseväe tegevuse planeerimine, arendamine ja korraldamine;
*3) Kaitseväekaitseväe esindamine Kaitseväe juhataja volituse alusel;
*4) Kaitseväekaitseväe väljaõppe korraldamine;
*5) Kaitseväekaitseväe sõjaliste operatsioonide planeerimine ja koordineerimine;
*6) logistika ja vastuvõtva riigi toetuse korraldamine Kaitseväeskaitseväes;
*7) rahvusvahelise sõjalise koostöö koordineerimine Kaitseväeskaitseväes;
*8) Kaitseväekaitseväe varustuse ja infrastruktuuri arendamise ja hankimise koordineerimine;
*9) Kaitseväekaitseväe ja Kaitseliidu võimenõuete määratlemine;
*10) kaitseväeluure- ja julgeolekualase tegevuse korraldamine;
*11) valmisolekuastmete rakendamine, mobilisatsiooni ettevalmistamine ja juhtimine;
*12) Kaitseväekaitseväe personalialase tegevuse korraldamine ja koordineerimine;
*13) side- ja juhtimissüsteemide alase tegevuse korraldamine ja koordineerimine Kaitseväeskaitseväes;
*14) Kaitseväekaitseväe, sealhulgas peastaabi, eelarve projekti koostamine;
*15) sisekontrolli ja siseauditi korraldamine Kaitseväeskaitseväes;
*16) Kaitseväekaitseväe asjaajamise ning arhiivinduse korraldamine ja koordineerimine;
*17) „Riigisaladuseriigisaladuse ja salastatud välisteabe seadusest“seadusest ja selle alusel antud õigusaktidest tulenevate ülesannete täitmine;
*18) strateegilise kommunikatsiooni arendamine ja juhtimine Kaitseväeskaitseväes;
*19) teavitustöö arendamine ja juhtimine Kaitseväeskaitseväes;
*20) tsiviil- ja sõjalise koostöö juhtimine Kaitseväeskaitseväes ja sõjalise koostöö koordineerimine Kaitseliidus;
*21) peastaabi hangete vajaduste määratlemine;
*22) peastaabi õigusalane teenindamine ning Kaitseväekaitseväe õigusalase teenindamise juhtimine;
*23) käesolevas paragrahvis nimetatud tegevusvaldkondade koordineerimine Kaitseliiduga;
*24) Põhja-Atlandi Lepingu organisatsiooniOrganisatsiooni (edaspidi NATO) standardimisdokumentide rakendamine Kaitseväeskaitseväes;
*25) muud seadusest ja teistest õigusaktidest tulenevad ülesanded.
 
Peastaabi osakonnad tegelevad pikaajalise ja keskpikaajalise planeerimise, ressursside planeerimise, väljaõppe planeerimise korraldamise ja kontrolli ning riigikaitselise tegevuse tagamisega.
 
* Personaliosakond [[J1]] (Kaitseväekaitseväe personalitöö juhtimine ja üldine korraldamine);
* [[J2|Luureosakond]] J2 (Sõjalinesõjaline luure ja vastuluure);
* [[Kaitseväe Peastaabi Operatiiv- ja väljaõppeosakond]] J3/7 (Kaitseväekaitseväe väljaõppe ja arengu operatiivplaneerimine);
* Logistikaosakond J4 (Logistilise tegevuse juhendamine);
* Analüüsi- ja planeerimisosakond J5/9 (Kaitseväe tegevuse pikaajaline planeerimine, Ressursside prognoosimine ja kaitseprioriteetide väljatöötamine, tsiviilmilitaar-koostöö organiseerimine);
Anonüümne kasutaja