Erinevus lehekülje "Põllumajandus" redaktsioonide vahel

toim ja täiendus
(toim ja täiendus)
{{ToimetaAeg|kuu=august|aasta=2012}}
{{keeletoimeta}}{{viita}}
'''Põllumajandus''' on [[majandusharu]], mis tegeleb [[maa (majandus)|maa]] harimise ning [[toit|toidu]], [[loomasööt|loomasööda]] ja muude looduslike toodete ([[toiduainetööstus]]ele, [[tekstiilitööstus]]ele, [[nahatööstus|naha-]] ja [[jalatsitööstus]]ele, [[farmaatsiatööstus]]ele jt [[tooraine]]) tootmisega teatud [[kultuurtaimed]]e ja [[koduloomad]]e kasvatamise teel. Põllumajandusharude rühmad on [[taimekasvatus]] ja [[loomakasvatus]].
 
[[Maamajandus]]e ja eelkõige põllumajanduse teadusliku uurimisega tegelevat teadusharu nimetatakse '''[[põllumajandusteadus]]eks'''.
 
== Põllumajanduslikku tootmist mõjutavad ==
[[Pilt:Nisupõld Kose alevikus.jpg|pisi|Nisupõld [[Kose]] alevikus.]]
Looduslikud tingimused:
* [[reljeef]] (mägise pinnamoega piirkonnad on ebasobivad põllumajanduse arenguks, tasased alad soodsamad),
==Ajalugu==
 
Vanimad seniavastatud (nisu-)põllud on leitud [[Karacadag]]is (tänapäeva [[Türgi]] aladelt). Nende vanuseks 8000 aastat eKr. Seda peetakse mullaharimise ja [[loomakasvatus]]e alguseks, mis toimus [[neoliitikum]]is ehk nooremas kiviajas, neil aladel eristatakse nn keraamikaeelset neoliitikumi[[neoliitikum]]i ehk nooremat kiviaega ([[Ees-AasiasAasia]]s ja Vahemeremail). Tekib rahvastiku kasv ja hajumine, kasutatakse lihvitud tööriistu, rajatakse savi- ja palkehitisi, ehitatakse kindlustatud asulaid ja monumentaalkalmeid.
 
[[Sumerid|Sumerite]] poolt võetakse umbes 4000 aastat enne Kristust kasutusele maa harimises [[ader]] ning järgneva aastatuhande jooksul rajatakse kõrgetasemeline [[niisutuspõllundus]].
 
=== Põllumajanduse ajalugu Eestis ===
Eestisse jõuab maaviljelus 4000...3000 eKr. Vanim kaera [[õietolm]] on leitud Põhja-Eestist, pärinedes aastast u 4000 eKr. Veidi hilisemast ajast on esimesed märgid odrast Hiiumaalt Kõpu poolsaarelt ja [[nisu]]st Põhja- ja Lääne-Eestist u 3500 eKr. Umbes samal ajal algab maaviljelus ka Lõuna-Skandinaavias. Tolleaegne põllupidamine jäi aga siiski erandlikuks tegevuseks, ilma, et oleks nimetamisväärselt mõjutanud asustust ja ainelist kultuuri. Pikaajalisi asulaid ei tunta, arvatavasti liiguti palju ringi. Rohkem tõendeid põlluharimise kohta on [[nöörkeraamikakultuur]]i ajajärgust – umbes III aastatuhat enne Kristust. Matmispaikadest ja asulakohtadest on [[koduloomad]]e luid ja söestunud odra teri.
{{Vaata|Eesti põllumajandus}}
Eestisse jõuab maaviljelus 4000...3000 eKr. Vanim kaera [[õietolm]] on leitud Põhja-Eestist, pärinedes aastast u 4000 eKr. Veidi hilisemast ajast on esimesed märgid odrast Hiiumaalt [[Kõpu poolsaareltpoolsaar]]elt ja [[nisu]]st Põhja- ja Lääne-Eestist u 3500 eKr. Umbes samal ajal algab maaviljelus ka Lõuna-Skandinaavias. Tolleaegne põllupidamine jäi aga siiski erandlikuks tegevuseks, ilma, et oleks nimetamisväärselt mõjutanud asustust ja ainelist kultuuri. Pikaajalisi asulaid ei tunta, arvatavasti liiguti palju ringi. Rohkem tõendeid põlluharimise kohta on [[nöörkeraamikakultuurnöörkeraamika kultuur]]i ajajärgust – umbes III aastatuhat enne Kristust. Matmispaikadest ja asulakohtadest on [[koduloomad]]e luid ja söestunud odra teri.
 
Suured muutused Eesti alade põllumajanduses leidsid aset I aastatuhande esimesel poolel enne Kristust. Hoogustus metsade mahavõttminemahavõtmine ja [[ale]]tegemine, saadud metsamullal hakati kasvatama kultuuristatud taimi. Kasutusele võeti [[konksader]] ning kuuselatv- ja [[karuäke]]; samuti hakati kasutama [[veoloom]]i. Rannikualadel tekkisid esimesed põllupeenardega ümbritsetud [[põllusüsteem]]id. Neist vanimad on fikseeritud Põhja-Eesti loopealsel [[Saha-LoolLoo]]l. Vanimad seniavastatud muistsed põllud on rajatud avarale õhukeste paepealsete muldadega loopealsele. Põldudega kaetud ala võis ulatuda isegi 40–50 hektarini. Uuemate uurimistulemuste põhjal on [[Valter Lang]] Saha-Loo esimesed põllud dateerinud väga varasesse aega – 14.–11. sajandisse eKr. Arenev maaviljelus tõrjub [[küttimine|küttimise]] ja [[kalastusekalastus]]e tagaplaanile.
 
[[Pilt:Johannes Pääsuke 213 211.jpg|pisi|Seemnekartuli sorteerimine Tartumaal 1913. aastal. [[Johannes Pääsuke]].]]
600/500 eKr rajatakse esimesed ulatuslikud põllusüsteemid, nn [[keldi põllud]], mis on laialdaselt levinud ka Skandinaavias ja Kesk-Euroopas. Põlde küntakse konksadraga, mida veavad hobused või härjad. Kasvatatakse põhiliselt otra, [[nisu]] ja [[kaer]]a, õlikultuuridest [[lina]]. Põllumajanduslik asustus koondub valdavalt Põhja- ja Lääne-Eestisse, kus paiknevad kergemini haritavad õhukesed [[paepealsed mullad]].
 
50/100 pKr muutub maaviljelus järjest tähtsamaks ja inimesed jäävad paiksemaks. Arvatakse, et sel ajal Põhja- ja Lääne-Eesti asulakohtades välja kujunenud [[küladküla]]d püsivad samal kohal tänapäevalgi.
 
Majanduslikust seisukohast lähtudes oli varase põllumajandusega ühiskondades tegu [[naturaalmajandus]]ega, kus kogu vajaminev toodeti ehk tehti oma talu või ka küla piires. Puuduvad esemed vahetati kaup kauba vastu, [[raha]] ei tuntud ega kasutatud.
 
Ehkki Eesti linnad hakkasid industrialiseeruma juba 19. sajandi lõpus, jäid Eesti Vabariigis põllumajandustooted üheks põhiliseks ekspordiharuks ning ka [[nõukogude aeg|nõukogude ajal]] rahuldas Eesti põllumajandus kohaliku vajaduse ja selle toodangust jätkus ka massiliseks väljaveoks ülejäänud [[Nõukogude Liit]]u. Põllumajanduse osakaal Eesti majanduses langes järsult alles pärast [[Eesti taasiseseisvumine|taasiseseisvumist]] ja omandireformi, mille käigus suurmajandid ([[kolhoos]]id ja [[sovhoos]]id) lagundati ja [[erastamine|erastati]]. 1990. aastate lõpust on põllumajanduses hakanud taas valitsema suurettevõtted, väikefarmid aga tegelevad [[maaturism]]i, [[mahepõllundus]]e ja nišiturgudega.
 
==Põllumajandusliku tootmise vormid==
'''Spetsialiseeritud suurtalu''' – moodne kõrgtootlik taluvorm, kus on spetsialiseerutud enamasti vaid ühele tooteliigile (lillekasvatus, piimakari, maitsetaimed, teravili jne). Spetsialiseeritud suurtalud on levinud peamiselt [[Euroopas]] ja [[Põhja-Ameerikas]], nende arv kasvab ka [[Jaapanis]], [[arengumaades]] leidub neid veel vähe.
 
'''Ekstensiivsed teraviljatalud''' hõredasti asustatud kuiva kliimaga piirkondades [[Põhja-AmeerikasAmeerika]]s ja [[AustraaliasAustraalia]]s, [[Venemaa]] ja [[KasahstaniKasahstan]]i steppides jm rohtlaaladel. Teraviljatalud on väga suure pindalaga ja seal kasvatatakse peamiselt [[nisu]]. Sageli tuleb [[farmer]] tallu ainult külvi ja -lõikuse ajaks ning palkab selleks perioodiks [[sulane|sulased]]. Kogu töö tehakse ära paari nädalaga, vili müüakse kohe elevaatorisse, seejärel sõidab omanik tagasi alalisse elukohta, sulased aga lähevad uuele tööle. Madala hektarisaagi kompenseerivad väikesed tootmiskulud, kuid vajatakse mitmesuguseid agraartööstuskompleksi poolt pakutavaid äriteenuseid (elevaatorid, masinhoole, valveteenistus, jms).
 
'''Rantšo''' on suur loomakasvatusmajand, kus peetakse tuhandepealisi lihaveise- või lambakarju, keda söödetakse aastaringselt looduslikel karjamaadel. Söödatagavarasid varutakse erakordseteks juhtudeks (pikaajaline põud vmt). [[Karjased]] kaitsevad karja [[röövloomaderöövloomad]]e eest ja jälgivad karjamaade ühtlast kasutamist. [[Rantšo]] annab väga odavat toodangut, kuid selleks peab olema kümneid tuhandeid hektareid karjamaid. Suuremaid kulutusi tehakse vaid [[tõuaretus]]ele ja veterinaarteenindusele. [[Rantšo]]d on levinud [[USA]] kuivas lääneosas, [[Austraalia]]s, [[Argentina]]s, [[Lõuna-Aafrika]]s jm.
 
'''Istandus''' on suur taimekasvatusmajand, mis toodab saadusi ([[kohvi]], [[suhkruroog]], [[puuviljad]] jms) müügiks ja tegeleb nende esmase töötlemisega. Kõrge saagikuse tagamiseks pannakse suurt rõhku [[agrotehnika]]le (sordiaretus, väetamine, õiged maaharimis- ja hooldusvõtted, taimekaitse jmt). [[Istandus]] saab töötada vaid odava tööjõuga. Selleks olid ajalooliselt orjad, hiljem arengumaadest värvatud lepingutöölised. Arengumaades on praegugi palju istandusi.
 
'''Hiigelfarm''' loomad koondatakse mitmekorruselistesse hiigelfarmidesse, mis paiknevad turu läheduses (sadamad, linnaäärne odav maa) ja kasutavad sisseostetud sööta. Kõige rohkem on rajatud linnu-, loomaliha- ja piimavabrikuid, seda eriti Jaapanis ja USA-s, kuid viimasel ajal ka arengumaades.
 
*[[=== Mahepõllumajandus]] ===
{{Vaata|Mahepõllumajandus}}
Mahepõllumajandus on looduskeskkonda ja [[ökoloogiline tasakaal|ökoloogilist tasakaalu]] arvestav ja seda säästev põllumajandusproduktide tootmistehnoloogia.
 
Viljelevate taimede ja loomade valik ning pidamise kord peab silmas, et suurendada või säilitada mulla viljakust. See saavutatakse eri külvikordadel erinevate taimede kasvatamisel ja põllumajandusjäätmete (näiteks looma[[sõnnik]]u) põllule viimisel tehislike väetiste asemel. Umbrohtude ja teiste seotud probleemidega võitlemiseks kasutatakse võimalikult minimaalselt sünteetilisi vahendeid, selle asemel kasutatakse rohkem [[biotõrje]]t.
 
== Vaata ka ==
*[[Põllumajandus Eestis]]
*[[Mahepõllumajandus]]
*[[Põllumajanduse mõisteid]]
*[[Põllumajandusteadlaste loend]]
*[[Põllumajandusteadus]]
*[[Maamajandus]]
*[[Heinatööriistad]]
*[[Põllutööriistad]]
*[[Sordiaretus]]
*[[Hein]]
*[[Väetis]]
*[[Koduloomade loend]]
*[[Põllumajanduse mõju keskkonnale]]