Erinevus lehekülje "20. Augusti Klubi" redaktsioonide vahel

resümee puudub
Klubi tegevuse eesmärgiks põhikirja järgi on aidata kaasa Eesti riikluse tugevnemisele ning demokraatliku ühiskonna kujunemisele, osaledes nõuandvalt Eesti jaoks oluliste küsimuste otsustamisel. Klubi ei ole poliitiline ühendus ning ei seo oma tegevust hinnangu andmisega Riigikogu, Vabariigi Valitsuse või teiste riiklike institutsioonide tegevusele. Klubi korraldab Eesti ühiskonnas aset leidvate protsesside uurimist ja analüüsi, hindab nende mõju Eesti ühiskonna ja riigi arengule, kogub Eesti Vabariigi taasiseseisvumisest ajaloolist materjali ning selgitab selle tõepärasust, korraldab sellealast uurimistööd ning vastavaid näitusi, väljapanekuid, konverentse, seminare, teavitab üldsust Klubi poolt läbiviidud uurimuste tulemustest, esitab riiklikele ja ühiskondlikele institutsioonidele ettepanekuid Eesti ühiskonna ja riikluse arengu olulisemate arengusuundade realiseerimiseks, toetab reforme taasiseseisvunud Eestis õigusriigi loomiseks ning riikliku iseseisvuse edasiarendamiseks.
 
Klubi tegevust juhtiv ja otsuseid langetav kõrgeim organ on üldkoosolek, mis kutsutakse korraliselt kokku vähemalt kord aastas – 20. augustil. Üldkoosolekute vahelisel ajal juhibkorraldab Klubiklubi tegevust 5-liikmeline juhatus presidendieesotsas juhtimiselpresidendiga. Klubi presidendid on olnud Ülo Nugis (1994-1997), Rein Järlik (1997-2007) ja Ants Veetõusme (alates 2007. 14. oktoobril 2011 valiti Klubi juhatusse president Ants Veetõusme kõrval Indrek Toome (esimene asepresident),Enn Tupp (asepresident), Rein Veidemann (sekretär) ja Andrus Ristkok (laekur).
 
Klubi on asutatud määramata ajaks ja lõpetab automaatselt oma eksisteerimise kui manalateele lahkub selle viimane liige.
Anonüümne kasutaja