Erinevus lehekülje "Innove" redaktsioonide vahel

Lisatud 643 baiti ,  8 aasta eest
resümee puudub
'''Sihtasutus Innove''' (kuni 27.12.2011 Elukestva Õppe Arendamise Sihtasutus Innove''') on [[sihtasutus]], mille eesmärk on haridus- ja arendusprogrammide ning -projektide ja [[Euroopa Liit|Euroopa Liidu]] struktuuritoetuste rakendamine Eestis.
 
Innove loodi Vabariigi Valitsuse korraldusega [[8. juuli]]l [[2003]] ning on registreeritud 3. novembril 2003 mittetulundusühingute ja sihtasutuste registris.
 
Osaliselt 1. jaanuarist 2012 ning täielikult 1. augustist 2012 anti senise Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuse tegevused üle Innovele.
==Sihtasutuse tegevus==
 
Sihtasutuse põhieesmärk on elukestva õppe arendustegevuste koordineerimine ning vastavate programmide- ja projektide ning Euroopa Liidu struktuuritoetuste sihipärane ja efektiivne rakendamine.
* korraldab struktuuritoetuste rakendusüksusena EL struktuurifondide rakendamist;
 
* koordineerib ja viib ellu kutsehariduse ja elukestva õppe valdkonna programme ja projekte;
==Sihtasutuse tegevus==
* korraldab, koordineerib ja jälgib programmide ning projektide täitmiseks eraldatud ressursside kasutamist;
* toetab õppe- ja teisi asutusi koolitusprotsessi kaasajastamisel; koordineerib karjääriteenuste arendamist; vahendab karjääriteenuste ja õpirände alast informatsiooni; korraldab kutseharidusalase informatsiooni kogumist, analüüsimist ja levitamist.
 
* täidab struktuuritoetuste rakendusüksuse ülesandeid;;
Innove annab välja kutseõppevõimalusi tutvustavat teatmikku "[[Abiks otsustajale]]".
* korraldab kvalifikatsioonide ja õppekavade väljatöötamist ning rakendamist eelkõige üld- ja kutsehariduse valdkonnas;
* loob võimalused muukeelse elanikkonna lõimumiseks ja toetab sellekohaseid lõimumisprotsesse;
* korraldab karjääriteenuste väljatöötamist ja rakendamist;
* valmistab ette, koordineerib ja rakendab programme ning projekte elukestva õppe ja keele valdkonnas;
* korraldab koolitusi, teste ning haridusalase informatsiooni kogumist, analüüsimist ja levitamist;
* loob õppimisvõimalused vastavalt väljastatud koolituslubadele ja asutab selleks sihtasutuse asutustena erakoole ning korraldab nende tegevust, samuti korraldab huviharidust. Erakooli kui sihtasutuse asutuse töökorraldus sätestatakse vastavas erakooli põhikirjas;
* korraldab muid Sihtasutuse eesmärgi täitmiseks vajalikke tegevusi.
 
==Välislingid==
Anonüümne kasutaja