Erinevus lehekülje "Tegusõna pöördelised vormid" redaktsioonide vahel

Morfoloogia Keeleteadus
(Morfoloogia Keeleteadus)
 
 
'''Finiitvorm''' on tegusõnavorm ehk pöördsõnavorm, mis võib esineda lauses iseseisvalt [[öeldis]]ena ehk tegusõnana ja milles avalduvad pöördsõna morfoloogilised kategooriad ehk lausest on aru saada, kes on tegija.
 
''Näiteks: "Ma hüppasin üle müüri", kus.'' "hüppasinHüppasin" on pöördsõna finiitne vorm, mis esineb öeldisena ja väljendab pöördekategooriast ainsuse 1. pööret, tegumoekategooriast isikulist tegumoodi, ajakategooriast lihtminevikku, kõneviisikategooriast kindlat kõneviisi ja kõneliigikategooriast jaatavat kõnet.'' <br />
 
 
== Finiitsed liht- ja liitvormid ==
 
'''Finiitsetes lihtvormides''' avalduvad pöörde-, tegumoe- ja kõneviisikategooria ning osa ajakategooria liikmeid. Tunnuste üldine morfotaktiline järjestus on TÜVItüvi + TEGUMOODtegumood + AEGaeg + KÕNEVIISkõneviis + PÖÖREpööre. Morfotaktiliselt keerulisimKeerulisim pöördsõna lihtvorm saab eesti keeles sisaldada aja-, kõneviisi- ja pöördetunnust, nt ''ela/nu/ksi/me''. Finiitsed lihtvormid on veel näiteks ''ela/t/i'' (TÜVItüvi + TEGUMOODtegumood + AEGaeg), ''ela/si/me'' (TÜVItüvi +AEG aeg +PÖÖRE pööre). Ainult ajatunnus võib teatud sõnatüüpides tüvega ühte sulada, nt ''tuli/me'' (TÜVItüvi -AEG aeg + PÖÖREpööre). <br />
 
 
'''Finiitsete liitvormidena''' avalduvad mõned ajakategooria liikmed, ''nt olen elanud, olevat elatud''; kõik eitava kõneliigi vormid on liitvormid, ''nt ei ela, ära ela, ei ole elanud''. Liitajavormid koosnevad jaatavas kõneliigis kahest sõnast: abiverbi ''"olema''" finiitsest lihtvormist, mis väljendab aega, kõneviisi ja pööret, ning põhiverbi mineviku kesksõnast, mis väljendab tegumoodi, ''nt olen elanud, oleksin elanud, oli elatud''. Eitusvormid koosnevad kahest või kolmest sõnast, olenevalt sellest, kas vastav jaatusvorm on liht- või liitvorm, ''nt ei elavat, ärge elage, ei elanud; ei olevat elanud, ei olnud elanud, ei ole elatud''.
 
== Vaata ka ==
 
*[[Tegusõna]]<br />
*[[Morfoloogiline kategooria]]
 
9

muudatust