Ehitusprojekt: erinevus redaktsioonide vahel

toim
(toim)
(toim)
{{Legaaldefinitsioon|"Ehitusprojekt on ehitise või selle osa ehitamiseks ja kasutamiseks vajalike dokumentide kogum, mis koosneb tehnilistest joonistest, seletuskirjast, hooldusjuhendist ja muudest asjakohastest dokumentidest."}}:[https://www.riigiteataja.ee/akt/728982?leiaKehtiv Ehitusseadus § 18, lg 1]
 
Ehitusprojekt peab olema koostatud mahus, mis võimaldab hinnata ehitisele õigusaktides esitatud nõuete täitmist. Ehitusprojekt peab detailplaneeringu[[detailplaneering]]u kohutusekohustuse korral vastama selles nõutud tingimustele ja muudel juhtudel üldplaneeringu[[üldplaneering]]u alusel väljastatud projekteerimistingimustele.
 
Ehitusprojekti olemasolu on oluline ka ehituse hilisema ekspluatatsiooni ja hoolduse läbiviimise seisukohast. Ehitusprojekti abil saab ülevaate ehitise tehnilisest lahendusest. Selle alusel saab vajaduselvajaduse korral kavandada ehituse hooldust, remonti- ja [[renoveerimine|renoveerimist]], samuti kavandada ehitise parendus- ja laiendusprojekte (näiteks projekteerida lisakorrused, lisa -avasid, lammutada vaheseinudvaheseinu või vältida sellenende tegemist jne).
 
[[Kategooria:Ehitus]]