Erinevus lehekülje "Euroopa Liidu transpordipoliitika" redaktsioonide vahel

Kuna EL jaoks on oluline ka võtta arvesse ka ühendus Euroopa Liidu naaberpiirkondadega, siis on eesmärgiks ka vähendada nii kaupade kui ka reisijate veoks kuluvat aega ja ressurssi. Sellele aitab tublisti kaasa e-tolli ja e-deklareerimise rakendamise suurendamine. Lisaks füüsilisele taristule tuleb arendada ka valdkondlikku transpordipoliitikat. Eesti toetab maanteeveo-, lennundus-, raudtee- ning merendussektori jätkuvat avamist ja liberaliseerimist, et tagada EL transpordituru suurem integreeritus.
 
[[Raudteesektor|Raudteesektoris]] tuleb arendada ühtset Euroopa raudteepiirkonda, et kaoksid ära erinevad takistused nagu vedurite vahetamise vajadus riigipiiridel, mis tuleneb erinevatest tehnilistest nõuetest (rööpa laiuste[[rööpmelaius]]te erinevus), või riikide protektsionismist tulenev raskendatud ligipääs depooteenustele. Selline olukord pärsib teenuste sujuvust ja efektiivsust ning ei ole majanduslikult mõistlik.
 
[[Lennundussektor|Lennundussektoris]] tuleb lõpule viia ühtse Euroopa taeva tegevuskava ja laiendada Euroopa ühise lennunduspiirkonna põhimõtteid naaberriikidesse, et tagada võrdsed konkurentsitingimused ning ohutus- ja keskkonnastandardid.
Anonüümne kasutaja