Erinevus lehekülje "Rahvusvahelise Looduskaitseliidu punane nimistu" redaktsioonide vahel

resümee puudub
P
Liigid klassifitseeritakse üheksasse kategooriasse arvestades selliseid kriteeriume nagu arvukuse vähenemise kiirus, populatsiooni suurus, geograafiline levik ja populatsioonide leviala fragmenteeritus (killustumine).
 
* VäljasurnudHävinud - ''Extinct'' (EX) - pole alles ühtegi elusisendit
* Looduses väljasurnudhävinud - ''Extinct in the Wild'' (EW) - elusisendid säilinud vaid vangistuses või naturaliseerunud populatsioonides väljaspol looduslikku leviala
* Kriitiliselt ohustatud - ''Critically Endangered'' (CR) - looduses välja suremise risk on äärmiselt suur
* Ohustatud - ''Endangered'' (EN) - kõrge risk looduses välja surra
* HaavatavOhualdis - ''Vunerable'' (VU) - kõrge risk muutuda looduses ohustatuks
* OhualdisOhulähedane - ''Near Thretened'' (NT) - lähitulevikus on võimalik ohustatuks muutumine
* PoleSoodsas ohustatudseisundis - ''Least Consern'' (LC) - väikseim risk, siia lisatakse laialt levinud tavalised liigid
* Puuduliku andmestikuga - ''Data Deficient'' (DD) - liiga vähe andmeid, et anda ammendavat hinnangut
* Pole hinnatud - ''Not Evaluated'' (NE) - kriteeriumite alusel pole veel hinnangut antud.
278

muudatust