Erinevus lehekülje "Rahvusvahelise Looduskaitseliidu punane nimistu" redaktsioonide vahel

P
resümee puudub
P
P
'''IUCNi Punane Nimestik''' on Maailma Looduskaitseliidu (IUCN) poolt 1963. aastal loodud ülevaatlikuim andmebaas kogu maailma bioloogiliste liikide looduskaitselise seisundi kohta. Lisaks peetakse erinevate riikide ja organisatsioonide poolt riiklikke või geograafilise regiooni põhiseid ohustatud liikide nimekirju ehk punaseid nimekirju või punaseid raamatuid.
 
IUCNi Punane Nimestik on ellu kutsutud andmaks täpsete kriteeriumite alusel hinnanguid maailma liikide väljasuremisohu kohta. Need kriteeriumid kehtivad kõigi liikide ja maailma piirkondade kohta. Nimestiku eesmärk on tuua hinnangud avalikkuse ja poliitiliste diskussioonide tasandile ning anda võimalus panustada liikide väljasuremise vähendamisse. Nimestiku liikide ohustatuse hinnanguid koostavad organisatsioonid nagu ülemaailmne linnukaitse organisatsioon [[BirdLife International]], Londoni Zooloogia Seltsi zooloogia instituut, ÜRO looduskaitse seire keskus ''World Conservation Monitoring Centre'' ja paljud spetsialistide töögrupid IUCNi liigikaitse komisjonis ''Species Survival Commission'' (SSC). Sellised ekspertorganisatsioonid annavad regulaarseid hinnanguid ligi pooltele liikidele nimestikus.
 
IUCNi Punase Nimestiku eesmärgiks on uuendada iga liigi ohustatuse hinnangut võimalusel iga viie aasta tagant kuid mitte harvem kui iga kümne aasta tagant. Seda tehakse SSC juhitavate töögruppide poolt kasutades eelretsenseerimist.
4. mail 2006. anti välja koondatud nimestik, mis koosnes 40 168 liigile lisaks 2160 alamliigi, tüübi, kalavaru ja alampopulatsioonile antud hinnangust. Kõigist liikidest oli ohustatuna hinnatud 16 118 liigi olukorda. Neist 7725 moodustasid loomaliigid, 8390 taimeliigid ja kolm seene- ja samblikuliigid.
 
12. septembril 2007. väljaandes alandati kahe gorilla alamliigi ''Gorilla gorilla gorilla'' ja ''Gorilla gorilla diehli'' hinnangut ohustatust kriitiliselt ohustatu peale. See on viimane hinnang enne 'looduslikult väljasurnud' hinnangut, milleni gorilla liigid jõudsid ebola viiruse, massilise salaküttimise ja teiste ohutegurite tõttu. Lisaks olid primaadid nagu Sumatra orangutan (''Pongo abelii'') kriitiliselt ohustatud ja Borneo orangutan (''Pongo pygmaeus'') ohustatud kategoorias.
 
6. oktoobril 2008. avaldati Barcelonas IUCNi maailma looduskaitse kongressil uus väljaanne, mis tunnistas, et maailma liigid on väljasuremiskriisis, mis väljendub selles, et näiteks iga neljandat imetajaliiki Maal ähvardab igaveseks kadumine. 1141 imetajaliiki 5487 liigist ohustab väljasuremine ja 836 kohta on andmeid liiga vähe, et anda ammendavat hinnangut.
Liigid klassifitseeritakse üheksasse kategooriasse arvestades selliseid kriteeriume nagu arvukuse vähenemise kiirus, populatsiooni suurus, geograafiline levik ja populatsioonide leviala fragmenteeritus (killustumine).
 
* Väljasurnud - ''Extinct'' (EX) - pole alles ühtegi elusisendit
* Looduses väljasurnud - ''Extinct in the Wild'' (EW) - elusisendid säilinud vaid vangistuses või naturaliseerunud populatsioonides väljaspol looduslikku leviala
* Kriitiliselt ohustatud - ''Critically Endangered'' (CR) - looduses välja suremise risk on äärmiselt suur
* Ohustatud - ''Endangered'' (EN) - kõrge risk looduses välja surra
* Haavatav - ''Vunerable'' (VU) - kõrge risk muutuda looduses ohustatuks
* Ohualdis - ''Near Thretened'' (NT) - lähitulevikus on võimalik ohustatuks muutumine
* Pole ohustatud - ''Least ConserneConsern'' (LC) - väikseim risk, siia lisatakse laialt levinud tavalised liigid
* Puuduliku andmestikuga - ''Data Deficient'' (DD) - liiga vähe andmeid, et anda ammendavat hinnangut
* Pole hinnatud - ''Not Evaluated'' (NE) - kriteeriumite alusel pole veel hinnangut antud.
 
Lindude puhul kasutab hinnangut andev organisatsioon BirdLife International ka kategooriat 'Tõenäoliselt väljasurnud' (''Possibly extinct'' PE), mida on soovitatud ka kriitiliselt ohustatud kategooria ametlikuks nimetuseks.
 
[[Kategooria:Looduskaitse]]
278

muudatust