Erinevus lehekülje "Transformatsioon (geneetika)" redaktsioonide vahel

replikatsiooni alguspunkt, et teda genoomist sõltumatult paljundada saaks.
Transformatsiooniefektiivsuse ehk tõhususe, millega töödeldud bakterid väliskeskkonnast DNA-d yles korjavad, mõõtyhikuks on CFU/μg DNA kohta.
CFU ehk colony forming units väljendab eluvõimeliste rakkude hulka näites milliliitris lahuses. Väikese plasmiidi nagu pUC19 puhul tähendab transformatsiooniefektiivsus 1x1081x10<sup>8</sup> cfu/μg seda, et umbes 1 plasmiid 2000 hulgast läheb rakku sisse.
Keemiliste kompetentide puhul hoitakse rakke jää peal kylmas CaCl2CaCl<sub>2</sub> lahuses, muutes rakud plasmiidsele DNA-le läbitavaks. Rakke inkubeeritakse jääl plasmiidi juuresolekul ja seejärel kuumutatakse 42°C juures sõltuvalt metoodikast 30-120 sekundit. Mittetööstuslikud meetodid annavad tulemuseks
keskmiselt 10610<sup>6</sup> - 10710<sup>7</sup> transformanti mikrogrammi plasmiidi kohta. Keemiline meetod toimib rõngasja DNA puhul väga hästi, kuid ei kõlba lineaarsete DNA fragmentide tarvis, arvatavasti seetõttu, et raku eksonukleaasid lagundavad lineaarse DNA kiiresti ära. Looduslikud kompetendid seevastu transformeeruvad lineaarse DNA-ga paremini kui plasmiidsega.
 
<references/>
28

muudatust