Erinevus lehekülje "Vangla" redaktsioonide vahel

Lisatud 1973 baiti ,  8 aasta eest
resümee puudub
 
VangS kohaselt ei ole vahistatutele ette nähtud pikaajalisi kokkusaamisi.
 
===== Kokkusaamine kaitsja, advokaadist esindaja, vaimuliku, notari ja oma riigi konsulaartöötajaga =====
 
Lisaks perekonnaliikmetele ja tuttavatele on kinnipeetaval piiramatult õigus kohtuda kaitsja, advokaadist esindaja, vaimuliku, notari ja oma riigi konsulaartöötajaga. Kokkusaamised toimuvad segamatult ja kaitsjal, advokaadist esindajal ja konsulaartöötajal on lubatud kinnipeetavale üle anda kaitse ettevalmistamiseks vajalikke materjale (VangS § 26).
 
VangS § 95 lg 1 kohaselt on ka vahistatul piiramatu õigus kokkusaamistele kaitsja, advokaadist esindaja, vaimuliku ja oma riigi konsulaartöötajaga ning tõestamistoimingu tegemiseks notariga. Vanglateenistuse ametnik võib kokkusaamisi jälgida, kuid mitte pealt kuulata. VangS § 95 lg 2 kohaselt on õigus vahistatule üle anda kaitse ettevalmistamiseks vajalikke materjale.
 
===== Lühiajaline väljasõit =====
 
Lühiajaline väljasõit on kinnipeetavale kohaldatav soodustus, mille alusel on kinnipeetaval võimalik välja sõita kuni 21. kalendripäevaks aastas. VangS määrab ära tingimused, millal võib anda loa lühiajaliseks väljasõiduks (VangS § 32). Samuti on reguleeritud asjaolud, mida vangla direktor arvesse võtab väljasõiduks loa andmisel. Vangla direktori pädevuses on määrata vajadusel tingimused, mida kinnipeetav väljasõidu ajal peab järgima. Kinnipeetav koostab väljasõidu plaani, millest peavad nähtuma väljasõidu põhjused.<ref>L.Madise, P.Pikamäe, J.Sootak. Vangistusseadus. Kommenteeritud väljaanne. Kirjastus Juura, Tartu, 2009, lk 82.</ref>
 
Lisaks on võimalik eristada väljasõitu, mille tingib erakorraline perekondlik sündmus. Seadus annab üksnes näitliku loetelu, mida loetakse erakorraliseks perekondlikuks sündmuseks (VangS § 32 lg 5). Nii lühiajaline väljasõit kui väljasõit erakorralise perekondliku sündmuse tõttu, toimuvad kinnipeetava kulul.
 
VangS kohaselt ei ole lühiajaline väljasõit lubatud vahistatute puhul.
 
 
 
===Kirjavahetus ja telefonikõned===
29

muudatust