Erinevus lehekülje "Vangla" redaktsioonide vahel

Suurus jäi samaks ,  8 aasta eest
Eelnevast nähtub, et kinnipeetava ning meditsiiniteenuse osutaja vahelisele suhtele kohaldub võlaõigusseaduse 41. ptk sätted. Muuhulgas on nimetatud sätetega reguleeritud ka tervishoiuteenuse osutamise kvaliteet (Võlaõigusseadus (VÕS) § 762, § 763), patsiendile teabeandmise kohustus (VÕS § 764), patsiendi teavitamise ja nõusoleku saamisega seonduv (VÕS § 766), tervishoiuteenuse osutaja vastutus (VÕS § 770) jm.
 
Tervishoiuteenuse osutamist kinnipeetavale reguleerib ka Vanglavangla sisekorraeeskiri (VSkE) § 9 ja 9¹, kuid nendest sätetest tulenevad üksnes spetsiifilised kohustused, mis seonduvad vanglaga. Üldised tervishoiuteenuse osutamise nõuded tulenevad tervishoiuteenuse osutamise lepingut reguleerivatest sätetest.
 
VangS § 54 lg 1 kohaselt sisustatakse vanglas eraldi ruum rasedate naiste jaoks ning korraldatakse laste eest hoolitsemine.
29

muudatust