Erinevus lehekülje "Vabaduspartei – Põllumeeste Kogu" redaktsioonide vahel

resümee puudub
12. juunil 2010 valitud juhatus: Hando Kruuv, Leho Lamus (peasekretär), Kalju Mätik, Mart Niklus, Tõnu Ojamaa, [[Valdo Paddar]] (esimees), [[Veiko Rämmel]], [[Ormes Tamm]], [[Aarne Toomsalu]].
 
Juulis toimus erakonna juhatuse erakorraline koosolek, mille tingis värskelt valitud juhatuse liikmete Veiko Rämmeli ja erakonna juhatuse liikmena peasekretär Leho Lamuse selgelt väljendunud koostööst loobumine nii esimehe kui ka juhatusega. See oli tõlgendatav "kättemaksuna" ERSP fraktsiooniks end tituleerivate uute, liikmeteks vahetult enne 12.juuni Suurkogu astunud 15 isiku Põhikirjale allumatuse eest saadetud nõudmisele väljenduda selgelt, kas soovitakse kuuluda EVP-PK-sse või ignoreeritakse olemasolevaid dokumente ja taotletakse jõhkralt erakonna usurbeerimist. Mait Rauna kui olulise isiku selle seltskonna jaoks (nn."ERSP fraktsioon"), erakonna liikmeskonnast kustutamise eest, mille otsustas erakonna juhatus ühehäälselt, andes võimaluse enda õigustamiseks ka kodanik Raunale endale, kaaludes ja võttes sõna igale juhatuse liikmele selle teema arutelus - algatati iseõiguslikult paralleelse ja end samuti "juhatuseks" nimetava rühmitise, kes samas kuulumata isegi erakonna liikmeskonda(!)esildiste ja dokumentide saatmine vastavale registrile. Selle tulemusena jõuti õiguslikku absurdini, mille ärakasutuseks kasutati halduskohtu menetlusest võimalikku ja organitele lühinägelikku seadusepügalat. Selle tulemus tõi kaasa pea 11 kuise seadusandliku "eksirännaku" kuni Riigikohtule esitatud apellatsioonikaebuseni (esitati ametliku EVP-PK juhatuse ja esimehe poolt!). Vahepealsete "otsuste" tulemusena tegi libajuhatus mitmeid veidrusi. Näiteks esitati erakonna tegevust oma ettevõtmistena ja pakuti avalikkusele äärmusteni moonutatud pilti nii erakonna tegemistest kui ideoloogilisest sõnumist.
 
"16. oktoobri 2010 kogunes 6 liikmeline (Sic!) "suurkogu" ja valis uueks esimeheks Leho Lamuse. Lamuse juhatus sai ametliku tunnustuse alles pärast Riigikogu valimisi, Tartu Ringkonnakohtu 14. märtsi 2011 lahendiga, mistõttu puudus võimalus valimistel osaleda." Eelnev on kirkaim näide sellest kuidas väike klikike, soovides upitada end üle Eesti poliitläve, leiab kõigis ja kõiges oma ebaõnnestumistele põhjuseid, kuigi mainitagu, et ka samas seltskonnas olev Veiko Rämmel- kandideeris üksikkandidaadina ja ei tehtud sellest mingeid takistusi ei ühelt ega teisielt poolt.
Sisuliselt ja ka õiguslikult saigi see jõuk olla 30 päeva erakonna, mille nimest muutsid nad end Vabaduspartei-Põllumeeste Koguks, juhatus. Samal ajal ennistati kõik ERSP-sse end liitnud isikud, vaatamata sellele, et avaldused neilt isikuilt on siiani "otsiteil". Kuna 14.aprillil, 2011 aastal toimus järgnev Suurkogu, millel valiti ka uus juhatus ja esimees, siis vormistati ka notariaalsed toimingud vastavalt seadusele ja jõustus uue juhatuse periood- alates 07.08.2011 on ülalesitatud juhatus ka Äriregistri andmetele toetuvalt tegevusõiguslik esindusorgan.
Viimane, erakorralisena toimunud Suurkogu valis erakonnale uue esimehe kelleks on alates 18.septembrist Aarne Toomsalu. Juhatuse kooseisu ei valitud vaid kinnitati olemasoleva jätkuvust vastavalt Põhikirjale.
 
Anonüümne kasutaja