Erinevus lehekülje "Eriosakond" redaktsioonide vahel

 
==Teenistus ==
===Eriosakonna töötajateteenistujate auastmed===
 
1936. aast 23. mail võttis NSV Liidu Kaitse RK ja NSV Liidu SARK vastu ühiskäskkirja nr. 91/183, mille alusel [[NSV Liidu Riikliku Julgeoleku Peavalitsus]]e sõjaväevastuluure töötajad, kes omasid erilist sõjalis-tehnilist või eelnevat sõjaväeteenistusstaaži võivad kanda nende poolt teenindatavate sõjaväeosade (väeliigi) vormiriietust ja eraldusmärke.
|}
 
===SMERŠi vastuluurevalitsuse teenistujate auastmed===
===Sõjalise auastmed SMERŠi vastuluurevalituses ===
Pärast 1943. aastal ajutiselt NSV Liidu SARK-i alla koondatud sise ja riiklike julgeolekuasutuste järjekordset reorganiseerimist allutati ja jaotati sõjalise vastuluurega tegutsevad Eriosakonnad NSV Liidu Riiklikule Kaitsekomiteele ning NSV Liidu Sõjamerelaevastiku RK ja NSV Liidu SARK-i vahel.
 
NSV Liidu Riiklikule Kaitsekomiteele allutatud Vastuluurevalitsusee töötajatele omistati üldsõjaväelised auastmed:
{| class="wikitable"
*[[riikliku julgeoleku nooremleitnant]]- [[nooremleitnant]];
|-
*[[riikliku julgeoleku leitnant]] - [[leitnant]];
*[[! riikliku julgeoleku vanemleitnant]]auaste !! -Punaarmee [[vanemleitnant]];auaste
|-
*[[riikliku julgeoleku kapten]] - [[kapten]];
*| [[riikliku julgeoleku majornooremleitnant]] -|| Punaarmee [[majornooremleitnant]];
|-
*[[riikliku julgeoleku kapten]] - [[kapten]];
*| [[riikliku julgeoleku alampolkovnikleitnant]] -|| Punaarmee [[alampolkovnikleitnant]];
|-
*[[riikliku julgeoleku polkovnik]] - [[polkovnik]];
| [[riikliku julgeoleku vanemleitnant]] || Punaarmee [[vanemleitnant]]
Kõrgematele julgeolekutöötajatele anti aga personaalsed auastmed.
|-
Armee vastuluure Peavalitsuse ülem [[Viktor Abakumov]], [[2. järgu riikliku julgeoleku komissar]];
*| [[riikliku julgeoleku leitnantkapten]] -|| Punaarmee [[leitnantkapten]];
 
|-
Sõjalaevastiku vastuluurevalitsuse ülem P. Gladkov, rannakaitseteenistuse [[kindralmajor]];
*| [[riikliku julgeoleku kaptenmajor]] -|| Punaarmee [[kaptenmajor]];
 
|-
Siseasjade rahvakomissaride relvastatud väeosade vastuluureosakonna ülem Juhnevitš [[riikliku julgeoleku komissar]]iks,
*| [[riikliku julgeoleku kapten]] -|| Punaarmee [[kapten]];
|-
| [[riikliku julgeoleku alampolkovnik]] || Punaarmee [[alampolkovnik]]
|-
*| [[riikliku julgeoleku polkovnik]] -|| Punaarmee [[polkovnik]];
|-
| [[1. järgu riikliku julgeoleku komissar]] || Kõrgematele julgeolekutöötajatele anti aga personaalsed auastmed.
|-
Armee vastuluure Peavalitsuse ülem [[Viktor Abakumov]],| [[2. järgu riikliku julgeoleku komissar]]; ||
|-
| [[3. järgu riikliku julgeoleku komissar]] ||
|}
{{pooleli}}
 
63 570

muudatust