Struktuur: erinevus redaktsioonide vahel

Lisatud 30 baiti ,  11 aasta eest
resümee puudub
Resümee puudub
Resümee puudub
'''Struktuur''' (ladina sõnast ''structura'' '(sise)ehitus') on [[filosoofiline kategooria]], mis on määratletud kui süsteemi elementide (enamasti püsiv) seostus ehk organiseerimisviis<ref>Schmidt, Henrik, 1991. Philosophisches Wörterbuch. Stuttgard. ISBN 5-250-01794-0</ref> <ref>Novaja filosofskaja entsiklopedija. 2001, Moskva. ISBN 5244009613</ref>..
 
Struktuuri mõistele aluse panijaks peetakse nii [[Immanuel Kant]]i, kui ka [[Georg Wilhelm Friedrich Hegel]]it. Tänapäeval on struktuuri mõistet laiendatud ja kitsendatud väga erinevates suundades ning sellel puudub kõiki rahuldav ühene ehk „objektiivne“ määratlus. Levinud on nende ojekt-orienteeritud tõlgendused.
 
==Selgitusi==
Struktuuri mõistele on omistatud veel järgmisi tunnuseid: 1) Struktuur on kõigi reaalselt eksisteerivate objektide ja süsteemide lahutamatu [[atribuut]].2) Seoses mateeria struktuuritasemete või -aspektide mitmekesisusega on mis tahes süsteem polüstruktuurne. 3) Struktuur koosneb elementidest ja nendevahelistest seostest. 4) Struktuur jääb muutumatuks, [[invariant]]seks, seni kuni pole muutunus selle seostatus. 5) Struktuuri mõiste on tihedalt seotud ''seaduse, vormi, paratamatuse'' jt sugulaskategooriatega. 6) Struktuuri täpne definitsioon antakse [[matemaatika]]s [[isomorfism]]i mõiste abil.
 
Struktuuri mõiste abstraktse ära seletamise katsed on märgatavad Saksa ja Vene filosoofilistes teatneteostes. Mujal, ka Eestis, huvitutakse viimasel ajal rohkem selle objekt-orienteeritud määratlustest <ref>The Penguin Dictionary of Philosophy. 1997, London. ISBN 0140512500</ref> <ref>Meos, Indrek, 2002. Filosoofia sõnaraamat: olulisi mõisteid koolkondi, filosoofe, seisukohti. Tallinn. ISBN 9985-0-1355-7</ref>. Nii on see mõiste aja jooksul kohati kujunenud käibesõnaks, mille sisu on ähmastunud. Tavaliselt domineerivad selle märksõna all ametasutuste üksused, isikkoosseisud ja eritähenduslikud struktuurid.
 
==Täpsustusi==
 
==Probleeme==
Peamine probleem seisneb struktuuri abstraktse mõiste erinevates tõlgendamistes. Siin on esitatud pea kõik sellele mõistele omistatud tunnused ja täpsustused. Nii mõnedki näevad nende vahel vasturääkivusi. Kõik katsed formaliseerida struktuuri olemust nõuavad nende vasturääkivuste, st nii mõnegi täpsustuse, elimineerimist. Kõik katsed struktuuri olemust ära seletada viivad paratamatult graafide juurde, kasvõi nende diagrammide näol <ref>Mereste, Uno, 1987. Süsteemkäsitlus: süsteemsest mõtlemisviisist majandusnähtuste käsitlemisel. Tallinn</ref>. Struktuuri kui niisuguse formaliseeritud tõlgendusega tegeleb [[struktuurisemiootika]].
 
==Viited==
563

muudatust