Detail (masinaehitus): erinevus redaktsioonide vahel

alustasin toimetamist
P (Lehekülg "Detail" teisaldatud pealkirja "Detail (masinaehitus)" alla)
(alustasin toimetamist)
'''Detail''' on [[masin]]a niisugune osa, mille [[valmistamine]] ei nõua [[koostamine|koostamis]]operatsioone.
 
==Konstruktsioon==
===Liigitus==
Geomeetrilise [[konstruktsioon]]i poolest võivad detailid olla lihtsad ([[mutter]], [[liist]] jne) või keerulised ([[väntvõll]], [[tööpingi kere]]).
===Täiuslikuse kriteeriumid===
Masina detailide konstruktsiooni täiuslikust hinnatakse nende [[töövõimelisus]]e ja [[majanduslikkus]]e põhjal.
 
Töövõimelisus on vastavus [[nõue]]tele, mida detailile põhiliste tööfunktsioonide täitmisel etteantud tööea juures esitatakse (näiteks [[tugevus]], [[jäikus]], [[kulumiskindlus]], [[soojuskindlus]]).
 
Majanduslikkust hinnatakse masina või selle üksikute detailide maksumuse ja [[ekspluatatsioonikulud]]e põhjal. Majanduslikkusest lähtudes on seepärast põhinõudeiks väike [[mass]], [[konstruktsioon]]i lihtsus, minimaalne [[gabariit]], kõrge [[kasutegur]], vastavus [[standarditelestandard]]itele.
 
[[Tugevus]] on enamiku detailide puhul töövõimelisuse põhikriteeriumiks. Detail ei tohi puruneda, sest lisaks materiaalsele kahjule võib purunemine põhjustada [[tööõnnetus]]i. Lubamatud on samuti detaili suured [[jääkdeformatsioon]]id.
 
Lubamatud on samuti detaili suured [[jääkdeformatsioon]]id.
 
 
Detailide mõõtmete määramisel lähtutakse eelkõige talle mõjuvate [[koormus]]te suurusest ja laadist, samuti aga töötingimustest. [[TugevusarutusTugevusarvutus]]tega pööratakse erilist tähelepanu lubatavate [[pinge]]te ja ja lubatava [[tugevusvaru]] valikule. Kõrvuti detailide purunemisega täheldatakse real juhtudel nende tööpindade hävimist [[kontaktpinge]]te tagajärjel. Kontaktpingeteks nimetatakse pingeid kahe detaili kokkupuutekohas, kui puutepinna mõõtmed on detaili omadega võrreldes väiksed ( kuulide, silindrite, hammaste, jne vastastikkune surve ). Staatilisel koormusel põhjustavad lubatavaist suuremad kontaktpinged detailide pindadel mõlke ja pragusid.
 
Oma geomeetriliselt [[konstruktsioon]]ilt võivad detailid olla lihtsad ([[mutter]], [[liist]] jne) või keerulised ([[väntvõll]], [[tööpingi kere]]). [[Masin]]a detailide [[konstruktsioon]]i täiuslikust hinnatakse nende töövõimelisuse ja majanduslikkuse põhjal. Seejuures [[töövõime]]lisuse kajastab niisuguseid nõudeid, millele detail peab põhiliste tööfunktsioonide täitmisel etteantud tööea juures vastama, nagu [[tugevus]], [[jäikus]], [[kulumiskindlus]], [[soojuskindlus]] jne.
Majanduslikkust hinnatakse masina või selle üksikute detailide maksumuse ja [[ekspluatatsioonikulud]]e põhjal. Majanduslikkusest lähtudes on seepärast põhinõudeiks väike [[mass]], [[konstruktsioon]]i lihtsus, minimaalne [[gabariit]], kõrge [[kasutegur]], vastavus [[standarditele]].
[[Tugevus]] on enamiku detailide puhul töövõimelisuse põhikriteeriumiks. Detail ei tohi puruneda, sest lisaks materiaalsele kahjule võib purunemine põhjustada [[tööõnnetus]]i. Lubamatud on samuti detaili suured [[jääkdeformatsioon]]id.
Detailide mõõtmete määramisel lähtutakse eelkõige talle mõjuvate [[koormus]]te suurusest ja laadist, samuti aga töötingimustest. [[Tugevusarutus]]tega pööratakse erilist tähelepanu lubatavate [[pinge]]te ja ja lubatava [[tugevusvaru]] valikule. Kõrvuti detailide purunemisega täheldatakse real juhtudel nende tööpindade hävimist [[kontaktpinge]]te tagajärjel. Kontaktpingeteks nimetatakse pingeid kahe detaili kokkupuutekohas, kui puutepinna mõõtmed on detaili omadega võrreldes väiksed ( kuulide, silindrite, hammaste, jne vastastikkune surve ). Staatilisel koormusel põhjustavad lubatavaist suuremad kontaktpinged detailide pindadel mõlke ja pragusid.
Teineteisel veerevate detailide pinnaosade kontakteerumisel talub pinnaosa iga punkt koormust ainult kontaktiala läbimisel. See tingib muutuvaid [[kontaktpinge]]id, mille tagajärjel detailide pinnakihid väsivad, tekivad mikropraod ning pindadelt murenevad maha väikesed metalliosakesed.
 
Kui detailid töötavad [[õli]]s, tungib viimane pragudesse. Kontaktialas praod [[surve]] tagajärjel sulguvad ning neis olev [[õli]] satub kõrge rõhu alla, mis omakorda soodustab pragude suurenemist. Nii kordub see seni, kuni pragusid sulgevad metalliosakesed ära murduvad. Kui aga [[kontaktpinge]]d ei ületa praktikaga kindlaksmääratud lubatavat väärtust siis murenemist ei esine.
 
Detailide [[jäikus]]t hinnatakse elastsete [[deformatsioon]]ide järgi, mida põhjustavad detailile mõjuvad [[koormus]]ed. Need deformatsioonid ei tohi ületada ekspluatatsiooniandmete põhjal detailile kehtestatud norme.
 
[[Kulumiskindlus]] on detailide omadus säilida [[etteantud tööaja]] jooksul töövõimelisena. Detailide [[kulumiskindlus]]t aitab tõsta nende [[kõvadus]]e ja [[pinnasiledus]]e tõstmine, mustumise vältimine, höörduvate pindade [[õlitamine]] jne.
[[Soojuskindlus]] on detailide omadus säilitada [[tugevus]] [[töötamine kõrgetel temperatuuridel]]. Detailide kuumenemist võib põhjustada soojuse juurdevool väljastpoolt või selle eraldumine [[mehhanism]]i kinemaatilistes paarides esineva hõõrdumise tulemusena. [[Soojuskindlus]]e suurenemine saavutatakse vastavate materjalide kasutamise, soojuse õliga ärajuhtimise ning õhk või vesijahutamise rakendamise teel. Detailide mõõtmed määratakse kindlaks [[projektarvutus]]ega, silmas pidades eespool loetletud nõudeid. Saadud mõõtmete õigsust hinnatakse [[kontrollarvutus]]te põhjal.
 
[[Soojuskindlus]] on detailide omadus säilitada [[tugevus]] [[töötamine kõrgetel temperatuuridel]]. Detailide kuumenemist võib põhjustada soojuse juurdevool väljastpoolt või selle eraldumine [[mehhanism]]i kinemaatilistes paarides esineva hõõrdumise tulemusena. [[Soojuskindlus]]e suurenemine saavutatakse vastavate materjalide kasutamise, soojuse õliga ärajuhtimise ning õhk või vesijahutamise rakendamise teel. Detailide mõõtmed määratakse kindlaks [[projektarvutus]]ega, silmas pidades eespool loetletud nõudeid. Saadud mõõtmete õigsust hinnatakse [[kontrollarvutus]]te põhjal.
Vaata ka [[Detaili materjali valik]].
 
Detailide mõõtmed määratakse kindlaks [[projektarvutus]]ega, silmas pidades eespool loetletud nõudeid. Saadud mõõtmete õigsust hinnatakse [[kontrollarvutus]]te põhjal.
 
==Vaata ka==
Vaata ka *[[Detaili materjali valik]].