Erinevus lehekülje "Elektrokardiogramm" redaktsioonide vahel

* R- sakile järgnevale esimest alla suunatud sakki tähistatkse S- tähega.
* Juhul kui S- sakile järgnev veel üks üles suunatud sakk antakse sellele nimeks R'(loe R- priim).
Q- sakk on esimene laine QRS- kompleksis ning see näitab elektrilist aktiivsust vatsakeste vaheseinas. Võrreldes ülejäänud müokardi energiahulgaga on vatsakeste vaheseinas olev energiahulk väike ja seega ei ole Q- sakk sageli registreeritav. Esineb ka olukordi kus Q- sakk on määratav vaid osades lülitustes. Sagedamini on Q- sakk näha I, aVL, V<sub>5</sub> ja <sub>6</sub> lülituses. Harvem ka II ja III lülituses. Q- saki tähendust interpreteerides hinnatakse Q- sakki ka haigustunnuse seisukohalt. Haigusele iseloomulik Q- sakk peaks kestma vähemalt 0.04s. Patoloogilise Q- saki amplituud peab moodustama vähemalt kolmandiku sama QRS- kompleksi R- sakist. Antud kriteeriumitele mittevastav Q- sakk loetakse normaalseks. Haigustunnustega Q- sakk on [[müokardi infarkt]]i hilistunnus ja kujuneb välja tundide kuni päevade jooksul peale infarkti. Kuivõrd aVR lülituses esineb selle asetuse tõttu sageli sügav Q- sakk, siis aVR ei ole Q- saki hindamiseks sobiv lülitus.
 
===jj====
726

muudatust