Õiguskantsler: erinevus redaktsioonide vahel

 
1. Õigus teha järelvalvet üldaktide üle. <br/>
2. Kui leiab, et mingi üldakt on vastuolus teiste seadustega, siis teeb ta akti vastuvõtnule ettepaneku viia see seadustega 20 päeva jooksul kooskõlla. <br/>
3. Kui seda ei tehta on tal õigus pöörduda riigikohtu poole, tunnistada see akt õigustühiseks.<br/>
4. Õigus teha ettepanekuid kõrgete riigiametnike kriminaalvastutusele võtmiseks.<br/>
5. Omab sõnaõigust riigikogu ja valitsuse istungitel.<br/>
6. Kord aastas peab riigikogu ees andma aru oma tegevuse kohta.<br/>
7. Riigikogu liikmetel on õigus esitada arupärimisi õiguskantslerile.<br/>
8. Eestis täidab õiguskantsler aastast 1999 ka [[ombudsman]]’i (vahemees) ülesandeid<br/>
 
==Õiguskantsleri ametissenimetamine 2000. aastal==
12

muudatust