Erinevus lehekülje "Eripedagoogika mõisteid" redaktsioonide vahel

resümee puudub
*[[afaasia]]
*[[afektiivsed häired]]
*[[aferentne afaasia]]
*[[afoonia]]
*[[agitolaalia]]
*[[agnoosia]]
*[[agraafia]]
*[[agrammatism]]
*[[akommodatsioon]]
*[[akustiline meetod]]
*[[alaalia]]
*[[alaareng]]
*[[alakõne]]
*[[alternatiivkommunikatsioon]]
*[[alternatiivsisestus]]
*[[alternatiivväljastus]]
*[[amblüoopia]]
*[[anartria]]
*[[arengupuue]]
*[[artikulatsioon]]
*[[artikulatsioonipuue]]
*[[arvutuspulgad]]
*[[asehäälik]] ehk substituut
*[[asendushäälik]]
*[[Aspergeri sündroom]]
*[[assisteerimine]]
*[[asteenia]]
*[[asümboolia]]
*[[ataksia]]
*[[auditiiv-verbaalne meetod]]
*[[augmentatiivsed abivahendid]]
*[[autism]]
*[[autismipedagoogika]]
*[[Braille noodikiri]]
*[[Braille printer]]
*[[Broca afaasia]]
*[[bulbaarne düsartria]]
 
*[[delinkventsus]]
*[[Downi sündroom]]
*[[dünaamiline afaasia]]
*[[düsartria]]
*[[düsfaagia]]
*[[düslaalia]]
*[[düsleksia]]
*[[düsloogia]]
*[[düsopsia]]
*[[düspraksia]]
 
=E=
*[[ebahääl]]
*[[ebanormaalsus]]
*[[eferentne afaasia]]
*[[ehholaalia]]
*[[ekraanilugeja]]
*[[ekraaniluup]]
*[[Ekspressiivne afaasia]]
*[[Ekspressiivse kõne häire]]
*[[ekstrapüramidaalne düsartria]] ehk subkortikaalne düsartria
 
=F=
*[[fonasteenia]]
*[[foneemanalüüs]]
*[[foneemikuulmine]]
 
=I=
*[[idiolaalia]]
*[[indiferentne häälik]]
*[[indigolaps]] ehk päikeselaps
*[[individuaalne õppekava]]
*[[infantilism]]
*[[Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia eripedagoogikas]]
*[[interdentaalsus]]
*[[intervallhoiu teenus]]
*[[invaliidsus]]
*[[iseseisev elu]]
 
=J=
*[[jotatsism]]
*[[joystick-kang]]
*[[juhtkoer]]
 
*[[kinnine ninahääldus]]
*[[kirjaliku kõne puuded]]
*[[klaviatuuriraam]]
*[[koduõpe]]
*[[kogeleminekogelus]]
*[[kohanemishäire]]
*[[kombineeritud meetod]]
*[[kommunikatsiooni puue]]
*[[konduktsiooniafaasia]]
*[[Kontseptuaalklaviatuur]]
*[[koodkõne]]
*[[koolifoobia]]
*[[korrektuur ülesanne]]
*[[kortikaalne düsartria]]
*[[kursorikuul]]
*[[kurttumm]]
*[[kurtus]]
*[[kuuldeaparaat]]
*[[kuuldetest]]
*[[kuulmisabivahendid]]
*[[kuulmisjääk]]
*[[kuulmislangus]]
*[[kuulmispuue]]
*[[kuulmissaarekesed]]
*[[kõne]]
*[[kõnehingamine]]
*[[kõnekuulmine]]
*[[Kõnepuue]]
*[[kõnesüntees]]
*[[kõnesüntesaator]]
*[[kõnetakistus]]
*[[kõnet asendav kommunikatsioon]]
*[[kõne tempo ja rütmi häired]]
*[[kõnet toetav kommunikatsioon]]
*[[kõrimikrofon]]
*[[kõõrdsilmsus]] ehk strabism
 
*[[logopeedia]]
*[[loovus]]
*[[luukuulmine]]
*[[lõhikhuul]]
*[[LÖB süsteem]]
*[[lüliti (rehabilitatsioon)]]
 
=M=
*[[maksiklaviatuur]]
*[[Mannheimi süsteem]]
*[[Marburgi süsteem]]
*[[materjaliseerimine]]
*[[meelepuue]]
*[[miniklaviatuur]]
*[[mitteverbaalne kommunikatsioon]]
*[[motoorne afaasia]]
*[[ohulaps]]
*[[olustikuõpetus]]
*[[oraalne düspraksia]]
*[[oraalne meetod]]
*[[orienteerumisõpetus]]
*[[parasigmatism]]
*[[PCS sümbolsüsteem]]
*[[pedaal (rehabilitatsioon)]]
*[[peegelkiri]]
*[[pehmehääldus]]
*[[piktogramm]]
*[[pime]]
*[[pimekasutus]]
*[[pimekurtus]]
*[[pimesus]]
*[[psühhomotoorika häire]]
*[[psüühiline erivajadus]]
*[[puhumistoru]]
*[[puue]]
*[[puutetundlikekraan]] ehk kontaktkuvar
 
=R=
*[[rehabilitatsioon]]
*[[rehabilitatsiooni meeskond]]
*[[rehabilitatsioonitehnoloogia]]
*[[režiimne erikool]]
*[[retseptiivse kõne häire]]
*[[sekundaarne puue]]
*[[sekundaarpreventsioon]]
*[[semantiline afaasia]]
*[[sensoorika]]
*[[sensoorne afaasia]]
*[[sensoorne alaalia]]
*[[sensoorne puue]]
*[[sensoorne stimulatsioon]]
*[[sigmatism]]
*[[sihtliigutusraskus]]
*[[skriinimine]]
*[[sobitusrühm]]
*[[soselus]]
*[[sotsiaalne erivajadus]]
*[[spaatel]]
*[[toimetulekukool]]
*[[toimetulekuõpe]]
*[[totaalne afaasia]]
*[[tserebellaarne düsartria]]
*[[totaalne kommunikatsioon]]
*[[transkortikaalne afaasia]]
*[[tserebellaarne düsartria]] ehk ajukese düsartria
*[[tserebraalparalüüs]] ehk ajuhalvatus ehk PCI
*[[tugiisik]]
*[[täielik kurtus]]
*[[tüflopedagoogika]]
*[[tüflosurdopedagoogika]]
*[[tüflotehnika]]
 
*[[vaimupuue]]
*[[valge kepp]]
*[[valikuline mutism]]
*[[varajane sekkumine]]
*[[varakurdistunu]]
*[[viipekeel]]
*[[viipekeele tõlk]]
*[[Vojta teraapia]]
*[[vokaalne düslaalia]]
*[[võrgustiku töö]]
*[[väljenduspuuded]]
 
=W=
*[[Wernicke afaasia]]
 
=Õ=
236

muudatust