Ava peamenüü

Muudatused

resümee puudub
====Artikkel 8====
# Volitatud Ministrid tegutsevad oma maa valitsuse nimel, kes neid ametisse nimetab ja ametist vabastab. <br /><br />Neil peab olema Hollandi kodaniku (''Nederlander'') staatus.
# Vastava maa valitsus sätestab, kes Volitatud Ministrit takistuse või äraoleku korral asendab. <br /><br />Seda, mida käesolevas Statuudis sätestatakse Volitatud Ministri kohta, kohaldatakse tema kohusetäitjale.
 
====Artikkel 9====
# Volitatud Minister annab enne tegevuse alustamist Kuberneri ees truudusvande või -tõotuse Kuningale ja Statuudile. Vande või tõotuse sõnastuse määrab kindlaks Kuningriigi valitsuse üldine määrus.
# Hollandis viibides annab Volitatud Minister vande või tõotuse Kuninga ees.
 
====Artikkel 10====
# Volitatud Minister osaleb arutelus Kuningriigi asjade üle, mis vastavat maad puudutavad, ministrite nõukogu istungitel ning alaliste kodade (''vaste colleges'') ja erikomisjonide istungitel väljaspool valitsust.
# Hollandi Antillide ja Aruba valitsusel on kummalgi õigus - kui teatud teema selleks ajendi annab - Volitatud Ministri kõrval saata ka ühe ministri nõuandva häälega osalema eelmises lõikes nimetatud arutelus.
 
====Artikkel 11====
# Eelnõud Põhiseaduse muutmiseks, milles on Kuningriigi asju puudutavaid sätteid, puudutavad Hollandi Antille ja Arubat.
# Riigikaitse alal võetakse vastu, et Hollandi Antillide või vastavalt Aruba territooriumi kaitse, samuti lepped või lepingud mõne ala kohta, mis kuulub nende huvisfääri, puudutavad Hollandi Antille või vastavalt Arubat.
 
[[nl:Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden]]