Ava peamenüü

Muudatused

resümee puudub
[[2002. aasta Generaalstaatide Teise Koja valimised|2002. aasta Generaalstaatide Teise Koja valimiste]] kampaania ajal [[2001]] ja [[2002]] tõstatas ] [[Pim Fortuyn]] küsimuse "illegaalselt Hollandis viibivatest antill-lastest" (kuigi Statuut lubab antill-lastel igal ajal Hollandis olla) ning "Aruba staatuse muutmisest Hollandi vallaks" (mida Holland ei saa ühepoolselt teha, sest see nõuab kõikide Kuningriigi maade nõusolekut).
 
==2005. aastal kehtiva teksti mitteametlik tõlge==
 
Seadus 28 oktoobrist 1954 Madalmaade Kuningriigi statuudi vastuvõtmisest
Holland, Hollandi Antillid ja Aruba,
 
nentides, et Holland, Suriname ja Hollandi Antillid teatasid 1954. aastal vabal tahtel, et nad võtavad Madalmaade Kuningriigis vastu uue õiguskorra, milles nad oma asjade eest iseseisvalt hoolitsevad ning hoolitsevad võrdväärsuse (''gelijkwaardigheet'') alusel ühiste asjade eest ja osutavad vastastikust abi, ning on ühiselt nõu pidades otsustanud sätestada Kuningriigi Statuudi;
 
nentides, et statuudijärgne liit Surinamega on alates 25. novembrist 1975 lõppenud Statuudi parandusega Kuningriigi seadusega 22. novembrist 1975, Stb. 617, PbNA 233;
 
võttes arvesse, et Aruba on vabal tahtel kuulutanud, et võtab selle õiguskorra maana vastu;
 
on ühiselt nõu pidades otsustanud sätestada Kuningriigi Statuudi alljärgnevalt.
 
===§ 1. Üldsätted===
 
====Artikkel 1====
 
Madalmaade Kuningriigi Krooni kannavad pärandatavalt Tema Majesteet Juliana, Oranje-Nassau Printsess ja troonijärgluse korral Tema seaduslikud troonijärglased.
 
====Artikkel 2====
# Kuningas juhib Kuningriigi ja iga maa valitsust. Ta ei ole vastutav (''onschendbaar''), ministrid on vastutavad (''verantwoordelijk'').
# Kuningat esindab Hollandi Antillidel ja Arubal Kuberner. Kuberneri volitusi, kohustusi ja vastutust Kuningriigi valitsuse esindajana reguleerib Kuningriigi seadus või vastavatel juhtudel Kuningriigi valitsuse üldine määrus (''algemene maatregel van rijksbestuur'').
# Kuningriigi seadus reguleerib Kuberneri ametissenimetamise ja ametist vabastamisega seonduvat. Ametisse nimetab ja ametist vabastab Kuningas kui Kuningriigi pea.
 
====Artikkel 3====
#Kui Statuudis ei ole mujal teisiti sätestatud, on Kuningriigi asjad:
#:a. Kuningriigi sõltumatuse alalhoidmine ja kaitse;
#:b. välissuhted;
#:c. Hollandi kodakondsus (''Nederlanderschap'');
#:d. Kuningriigi ordenite ning lipu ja vapi reguleerimine;