Erinevus lehekülje "Avaliku ja eraõiguse eristamine" redaktsioonide vahel

uus tekst (vt vana arutelu)
P
(uus tekst (vt vana arutelu))
 
===Huviteooria===
Huviteooria lähtub [[õigusnormÕigusnorm]]i huvisuundumisest. Üldtuntudlähtuva huviteooria kohaselt on vanaroomaavalik juristiõigus on see, mis lähtub Rooma riigi huvist, eraõigus see, mis puudutab üksikisiku kasu. [[Ulpianus]]e (170–228 eKr) tsitaatsõnade kohaselt: ''publicum ius est guod ad statum rei Romanae spectat, privatum guod ad singulorum utilitatem''. Teooria avalik õigus on see, mis lähtub Rooma riigi huvist, eraõigus, mis puudutab üksikisiku kasu. Puudusekspuuduseks on see, et paljud õigusnormid lähtuvad samaaegselt nii avalikest kui ka erahuvidest. ÜldistatultVõib võibka öeldaväita, et kogu õigus, s.h. ka eraõigus, teenib ühiskondlikku korda ja seega puudutabennekõike avalikke huvisid ning, vastupidi,mis üldisedsamas huvidomakorda koosnevadkoosnevat üksikute isikute eraõiguslikest huvidesterahuvidest.
 
===Subordinatsiooniteooria===
Subordinatsiooniteooria eristab avalikku ja eraõigust selle järgi, reguleeribet avalik õigus subordinatsiooni- ehkreguleerib alluvussuhteid, eraõigus aga suhteideraõigus võrdsetevõrdsusel subjektidepõhinevaid vahelsuhteid. SelleAvaliku käsitluseõiguse aluseltüüpiline reguleerimisvorm on avalikule õigusele iseloomulik ühepoolne ja kohustuslik reguleerimine (nt [[seadus]]), eraõigusele on omane [[haldusaktleping]]),. eraõiguseleKa agasee leping.teooria Puuduseksei onole seerahuldav, etkuna ka eraõiguseraõiguses võibesineb teatud juhtudel reguleerida subordinatsioonisuhteidalluvussuhteid ([[perekonnaõigus|suhted vanemate ja laste vahel]], [[eestkoste]]) ning vastupidi,eraõiguses teatudvõrdsusel juhtudelpõhinevaid reguleerib avalik õigus ka koordinatsioonisuhteidsuhteid ([[haldusleping]]).
 
===Subjektiteooria===
Subjektiteooria loebkohaselt avalikukson õiguseksavalik nendeõigus õigusnormide kogumitkogum, mille õigustatud või kohustatud subjektiks on üksnes avaliku võimu kandja. Avaliku õiguse sidumine normiadressaatidega, kelleks on avaliku võimu kandjad, on oluliseks kriteeriumiks era- ja avaliku õiguse eristamisel, kuna see on seotud era- ja avaliku õiguse funktsioonide erinevusega.
 
===Teooriate rakendamine===
ÜldlevinudÜksikjuhul on arvamus,kõikide et üksikjuhul väärivad tähelepanu kõik eespool nimetatud teooriad ning kõik nendeteooriate kriteeriumid on rakendatavad., Kasutataksekasutatakse ka erinevaid teooriaid koos.
 
==Praktika==