Erinevus lehekülje "Eriosakond" redaktsioonide vahel

Eemaldatud 4314 baiti ,  10 aasta eest
 
== Teine maailmasõda ==
=== [[NSV Liidu Kaitse Rahvakomissariaat|NSV Liidu Kaitse Rahvakomissariaadi]] 3.Vastuluure Peavalitsus - "SMERŠ"===
{{vaata|SMERŠ}}
Vastluure peavalitsus "SMERŠ" (''Главное управление контрразведки «СМЕРШ» Народного комиссариата обороны СССР '') loodi NSV Liidu Rahvakomissaride Nõukogu määrusega 19. aprillil 1942 № 415-138сс endise NSV Liidu SARK vastuluurevalitsuse baasil.
[[NSV Liidu Kaitse Rahvakomissariaat|NSV Liidu Kaitse Rahvakomissariaadi]] Vastuluure Peavalitsus "SMERŠ" loodi [[NSV Liidu Rahvakomissaride Nõukogu]] määrusega [[19. aprill]]il [[1943]] № 415-138сс endise [[NSV Liidu SARK]]-i (NKVD) [[NSV Liidu Siseasjade Rahvakomissariaadi Eriosakondade Valitsus|Eriosakondade Valitsus]]e (Управление особых отделов; УОО) vastuluure eriosakondade baasil ja selle ülemaks oli kuni [[4. mai]]ni [[1946]] [[Viktor Abakumov]].
 
SMERŠ-i osakonnad allusid otseselt [[NSV Liidu Kaitse Rahvakomissariaat|Kaitse Rahvakomissariaadile]] ja kaitse rahvakomissar [[Jossif Stalin]]ile, ning nende peamiseks ülesandeks oli sõjaline vastuluure ja salapolitseiline tegevus sõjaväes.
Vastuluurepeavalitsuse SMERŠ ülesanded:
*"võitlus välismaiste luurete spioooni-, diversantiliku, terroristiliku ja muu õõnestustegevusega Punaarmees üsustes ja asutustes";
*"võitlus nõukogudevastase elemendiga, kes on tunginud Punaarmee üksustesse ja asutustesse";
*"vajalike agentuur-operatiiv ja (läbi juhtkonna) muude meetmete tarvituselevõtt loomaks rindel olukord, mis välistaks vaenlase agentuuri rindejoone ületamise takistamiseks ja selleks, et muuta rindejoon läbimatuks spoiinidele ja nõukogudevastastele elementidele";
*"võitlus reeturluisega ja kodumaa reeturitega Punaaremee üksustes ja asutustes (üleminek vaenlase poole, spioonide varjamine jua nende igakülgne abistamine)";
*"võitlus desertlöörlusega, enesevigastamisega reindel";
*"vaenlase vangis ja piiramisrõnghas olnud sõjaväelaste ja teiste isikute kontroll";
*"Kaitse rahvakomissari spetsiaalsete ülesannete täitmine".
====Juhid ja struktuur====
*([[19. aprill]] [[1943]]-[[4. mai]] [[1946]]), ülem [[Viktor Abakumov]]
**([[19. aprill]] [[1943]]-[[4. mai]] [[1946]]), ülema asetäitja [[3. järgu riikliku julgeoleku komissar]], hiljem [[kindralleitnant]] – [[Nikolai Selivanovski]] (''Селивановский Николай Николаевич'')
**([[19. aprill]] [[1943]]-[[17. detsember]] [[1945]] ülema asetäitja [[3. järgu riikliku julgeoleku komissar]], hiljem [[kindralleitnant]] [[Pavel Mešik]] (''Мешик Павел Яковлевич'')
**([[19. aprill]] [[1943]]-[[4. mai]] [[1946]]), ülema asetäitja [[riikliku julgeoleku komissar]], hiljem [[kindralleitnant]] – [[Issai Babitš]] (''Бабич Исай Яковлевич'')
**([[26. mai]] [[1943]]-[[4. mai]] [[1946]]), ülema asetäitja kindralmajor, hiljem kindralleitnant [[Ivan Vradii]] (''Врадий Иван Иванович'')
 
Peale [[NSV Liidu Riiklik Kaitsekomitee|NSV Liidu Riikliku Kaitsekomitee]] alluvuses oleva 3. Peavalitsuse olid, veel relvajõudude [[lojaalsus]]e kontrolliks:
* sekretariaat
*[[NSV Liidu Sõja-Merelaevastiku Rahvakomissariaat|Sõja-Merelaevastiku Rahvakomissariaadi]] (НК ВМФ СССР) rahvakomissar [[Nikolai Kuznetsov]]ile alluv (SMERŠ)i vastuluurevalitsus
*1. osakond - [[agentuur-operatiivtöö]] [[NSV Liidu Kaitserahvakomissariaat|NSV Liidu Kaitserahvakomissariaad]]i keskaparaadis, ülem [[riikliku julgeoleku polkovnik]], hiljem kindralmajor [[Ivan Gorgonov]] (''Горгонов Иван Иванович'')
*[[NSV Liidu Siseasjade Rahvakomissariaat|Siseasjade Rahvakomissariaadi]] rahvakomissar [[Lavrenti Beria]]le alluv (SMERŠ)i vastuluureosakond.
*2. osakond - kontrollüritused [[sõjavang]]is viibinud [[Punaarmee]]laste suhtes, ülem [[riikliku julgeoleku alampolkovnik]] [[Sergei Kartašev]] (''Карташёв Сергей Николаевич'');
*3. osakond – viis läbi võitlust nõukogude armee tagalasse saadwetud saksa luureasutuste agentidega, desinformatsioonioperatsioone ja raadiomänge saksa [[Abwehr]]i ja [[SD]] vastu, ülem [[riikliku julgeoleku polkovnik]] [[Georgi Utehhin]] (''Утехин Георгий Валентинович'');
*4. osakond – viis läbi vastuluureoperatsioone saksa vägede poolt okupeeritud territooriumil, NSV Liitu saadetavate luureagentuuri väljaselgitamiseks, ülem [[riikliku julgeoleku polkovnik]] [[Pjotr Timofejev]] (''Тимофеев Пётр Петрович'');
*5. osakond - [[sõjaringkond]] "SMERŠ" vastuluureorganite juhendamine, ülem [[riikliku julgeoleku polkovnik]] [[Dmitri Zenitšev]] (''Зеничев Дмитрий Семенович'');
*6. osakond, uurimisosakond, ülem [[riikliku julgeoleku polkovnik]] Aleksandr Leonov (''Леонов Александр Георгиевич'');
*7. osakond - operatiivarvestused ja statistika, [[VK(b)P Keskkomitee]], [[NSV Liidu Kaitse rahvakomissariaat|NSV Liidu Kaitse rahvakomissariaadi]], [[NSV Liidu Sõjamerelaevastiku rahvakomissariaat|NSV Liidu Sõjamerelaevastiku rahvakomissariaadi]] sõjandusega seotud [[nomenklatuur]]i ja šifreerimisteenistusete töötajate järelvalve, ligipääsu andmine piiratud ligipääsuga materjalidele ''täiesti salajane'' ja ''salajane'' ning tööle nendega (''допуск к совершенно секретной и секретной работе''), kaastöötajate kontroll, keda suunati tööle välismaale. Ülem [[polkovnik]] A Sidorov (''Сидоров А.Е.'');
*8. osakond operatiivtehnika, ülem [[riikliku julgeoleku alampolkovnik]] [[Mihhail Šarikov]] (''Шариков Михаил Петрович'');
*9. osakond - uurimistoimingud:läbiotsimised, vahistamised, [[varjatud jälgimine]], ülem [[riikliku julgeoleku alampolkovnik]] [[Aleksandr Kotšetov]] (''Кочетков Александр Евстафьевич'');
*10. osakond (osakond S (''(Отдел «С»)'') – eriülesannete täitmiseks, [[riikliku julgeoleku major]] [[Aleksandr Zbrailov]] (''Збраилов Александр Михайлович'');
*11.osakond šifreerimisosakond, ülem [[riikliku julgeoleku polkovnik]] [[Ivan Tšertov]] (''Чертов Иван Александрович'');
*Kaadriosakond; – Отдел кадров;
*Haldus-finants-majandusosakond
*Poliitosakond, ülem polkovnik [[Nikifor Sidenkov]] (''Сиденьков Никифор Матвеевич'').
 
Peale NSV Liidu Riiklik Kaitsekomitee alluvuses oleva 3. Peavalitsuse olid, veel relvajõudude [[lojaalsus]]e kontrolliks NSV Liidu Sõjamerelaevastiku Rahvakomissariaadi, rahvakomissar [[Nikolai Kuznetsov]]ile alluv (SMERŠ)i vastuluurevalitsus ja [[NSV Liidu Siseasjade Rahvakomissariaat|NSV Liidu Siseasjade Rahvakomissariaadi]] rahvakomissar [[Lavrenti Beria]]le alluv (SMERŠ)i vastuluureosakond.
=== [[NSV Liidu Sõjamerelaevastiku Rahvakomissariaat|NSV Liidu Sõjamerelaevastiku rahvakomissariaadi]] 3. valitsus ===
Sõjamerejõudude Vastluure '''valitsus''' "SMERŠ" (''Управление контрразведки «СМЕРШ» Народного комиссариата ВМФ СССР '') loodi NSV Liidu Rahvakomissaride Nõukogu 19. aprillil 1942 № 415-138сс määrusega endise NSV Liidu SARK vastuluurevalitsuse baasil.