Ava peamenüü

Muudatused

P
Eesti NSV Ülemnõukogu ei ole nõus NSV Liidu Ülemnõukogu
Presiidiumi poolt arutusele pandud nende '''NSV Liidu'''
'''konstitutsiooni muudatuste ja täiendustega, mis välistavad [[Eesti NSV]]'''
NSV]] '''konstitutsioonilise õiguse enesemääramisele'''. Toetudes
rahvusvahelistele paktidele majanduslike, sotsiaalsete ja
kultuurialaste õiguste ning kodaniku- ja poliitiliste õiguste
34 180

muudatust