Erinevus lehekülje "Deklaratsioon Eesti NSV suveräänsusest" redaktsioonide vahel

P
rahvuslikult homogeensest, suveräänsest Eesti Vabariigist
Nõukogude Liidu koostisosa, seejuures nähti ette
suveräänsusgarantiide säilimine ja rahvuse õitseng. Stalinismi[[Stalinism]]i-
ja stagnatsiooniaja[[stagnatsioon]]iaja sisepoliitika ignoreeris neid garantiisid ja
seisukohti. Selle tulemusena on '''Eestimaal kujunenud eestlastele
kui põhirahvusele ebasoodus demograafiline situatsioon,
looduskeskkond on paljudes vabariigi piirkondades
katastroofiolukorras, majanduse jätkuv destabiliseerimine mõjub
negatiivselt kogu vabariigi elanikkonna elatustasemele'''.
Eesti NSV Ülemnõukogu näeb raskest olukorrast vaid ühte
Eesti NSV Ülemnõukogu ei ole nõus NSV Liidu Ülemnõukogu
Presiidiumi poolt arutusele pandud nende '''NSV Liidu
konstitutsiooni muudatuste ja täiendustega, mis välistavad Eesti
NSV konstitutsioonilise õiguse enesemääramisele'''. Toetudes
rahvusvahelistele paktidele majanduslike, sotsiaalsete ja
kultuurialaste õiguste ning kodaniku- ja poliitiliste õiguste
35 512

muudatust