Ruumiline planeerimine: erinevus redaktsioonide vahel

resümee puudub
Resümee puudub
Resümee puudub
[[Pilt:R Chocon 03chocon.jpg|right|thumb|makettMakett]]
'''Ruumiline planeerimine''' [[planeerimisseadus]]e tähenduses on demokraatlik, erinevate elualade arengukavasid koordineeriv ja integreeriv, funktsionaalne, pikaajaline ruumilise arengu kavandamine, mis tasakaalustatult arvestab majandusliku, sotsiaalse ja kultuurilise keskkonna ning looduskeskkonna arengu pikaajalisi suundumusi ja vajadusi.<ref>[http://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13203168 Planeerimisseadus]</ref>
 
Ruumilise planeerimise eripära on see, et see on avalik. [[Avalikustamine]] on kohustuslik, et tagada huvitatud isikute kaasamine, õigeaegne teavitamine ja võimalus kaitsta oma huvisid planeeringu koostamise käigus. Hästi läbiviidud planeering algab [[avalikustamise strateegia]] ja lähteülesande koostamisest. Sellele järgneb planeeringuala arengustrateegia väljatöötamine. Arengustrateegia alusel sõnastatakse planeeringuala arendamise [[visioon]]. Lähtuvalt arengustrateegiast ja visioonist koostatakse planeeringu seletuskiri ja kaardid või skeemid.
 
Planeeringualast tegevust Eestis[[Eesti]]s korraldas varem [[Keskkonnaministeerium]],. Nüüd korraldab seda [[Siseministeerium]], kuigi selle eest vastutab regionaalminister.
Planeeringu menetluse etapid planeerimisseaduse järgi on
 
== Planeeringu menetluse etapid ==
Planeeringu menetluse etapid planeerimisseaduse järgi on:
* algatamine
* algatamisest teatamine
* planeeringu kehtestamisest teatamine.
 
Avalikkusel on õigus osaldedaosaleda planeeringuprotsessis kogu selle menetluse jooksul.
 
== Ruumilised planeeringud ==
Ruumilised planeeringud planeerimisseaduse järgi on:
* [[üleriigiline planeering]]
* [[maakonnaplaneering]]
* [[üldplaneering]]
* [[detailplaneering]].
 
Planeeringualast tegevust Eestis korraldas varem [[Keskkonnaministeerium]], Nüüd korraldab seda [[Siseministeerium]], kuigi selle eest vastutab regionaalminister.
 
== Ruumilise planeerimise alusdokument ==
 
Ruumilise planeerimise alusdokument on [[Euroopa Ruumilise/Regionaalse Planeerimise Harta]]. Selle kiitis heaks [[1983]]. aastal [[Euroopa Nõukogu]] liikmesmaade plaanimise eest vastutavate ministrite konverents [[Torremolinos]]es. Harta võttis kasutusele uue termini "ruumiline planeerimine". Kui varasem suurte territooriumide plaanimine oli välja kasvanud [[arhitektuur]]sest ja linnaehituslikust plaanimisest, siis hartas kajastus selleks ajaks praktikast saadud kogemus, et ulatusliku territooriumi plaanimine pole võimalik ilma sotsiaalsete, majanduslike, keskkonna- ja kultuuriaspektide tasakaalustatud käsitluseta. See tähendas, et [[territoriaalne planeerimine|territoriaalset plaanimist]] polnud võimalik vaadelda lahus üldisest sotsiaal-majandusliku arengu prognoosist või kavast. Plaanimine eeldas eluvaldkondade arengu prognooside sünteesi. Sellist sünteesitud ja interdistsiplinaarset, territoriaalset plaanimist hakatigi nimetama ruumiliseks plaanimiseks. Euroopa Ruumilise/Regionaalse Planeerimise Harta on olnud aluseks planeerimis- ja ehitusseaduse ning [[planeerimisseadus]]e väljatöötamisele.
 
== Viited==
<references/>
 
== Vaata ka ==
* [[Planeerimine]]
* [[Ateena harta]]
 
== Viited==
{{Viited}}
 
== Välislingid ==
 
[[Kategooria:Planeerimine]]
[[Kategooria:Arhitektuur]]
 
[[cs:Územní plánování]]
72 488

muudatust